Неуроза

С Википедије, слободне енциклопедије
Неуроза
СинонимиПсихонеуроза, неуротични поремећај
СпецијалностиПсихијатрија

Неуротични поремећаји или неурозе су лакши психички поремећаји код којих је за одређено време смањена способност сналажења у појединим ситуацијама и прилагођавања људима.[1] Код ових поремећаја обично је могуће одредити почетак обољења. У већини случајева радна способност је очувана, изузев код неких облика као што су, на пример, фобије везане за кретање и излажење из куће. Ипак, радна продуктивност и креативност не функционишу на оптималном нивоу. Обољење нема утицаја на цјелокупну личност у смислу отуђења од реалитета, али ипак лични, професионални и друштвени живот ових особа је у извјесној мјери осиромашен. Неуротски поремећаји се данас схватају као обољења код којих је анксиозност готово перманентан феномен, а она се појављује као посљедица психодинамских чинилаца.

За неуротичне поремећаје специфично је да су психогени, па се неурозе још називају психонеурозе и неуротични поремећаји. Неурозу карактеришу напади узнемирености, одређени облици депресије, хипохондрија, хистеричне реакције, опсесивно-компулсивни поремећаји, фобије, различите сексуалне дисфункције и неки тикови. Традиционално се сматра да је узрок неурозе емоционални конфликт у коме блокирани импулс покушава да се испољи као маскиран одговор или симптом. Бихевиористички психолози сматрају их наученим, неодговарајућим одговором на стрес.

Још је Сигмунд Фројд указао да у основи неурозе лежи неразјашњен Едипов комплекс. Он је сматрао да ако се на одговарајући начин не овлада кастрационом анксиозношћу, и ако услијед тога не дође до разрјешења Едиповог комплекса, то даље може водити неуротској структури. Али ми, исто тако, морамо имати у виду да неразрјешени конфликти из ранијих, преедипалних фаза развоја, могу бити уведени у Едипов комплекс, и компликовати његову еволуцију и разрјешење.

Најчешћи неуротски поремећаји[уреди | уреди извор]

Генерализовани анксиозни поремећај[уреди | уреди извор]

Код овог поремећаја ради се о стањима опште анксиозности код особа које имају одређени анксиогени конфликт. Анксиозност и брига су једини и доминантни симптоми. Ове особе су најчешће узнемирене, раздражљиве, напете, лако плану или се изнервирају и концентрација им је отежана.

Фобични поремећај[уреди | уреди извор]

Фобија се дефинише као ирационалан страх од специфичних објеката, ситуација и активности и свјесно избјегавање тих фобичних стимулуса. Данас фобичне поремећаје дијелимо на агорафобије, социјалне фобије и специфичне фобије.

  • Агорафобија није само страх од отвореног простора већ, шире, то је страх од гужве, од мјеста са којих се не може брзо и лако побјећи на сигурно, затим страх од напуштања куће, од уласка у радње, јавних мјеста, стајања у реду, гужве, преласка улице, путовања возом, аутобусом или авионом.
  • Социјална фобија је страх особе да ће се понизити или збунити у различитим социјалним ситуацијама.
  • Специфичне или изоловане фобије су фобије од различитих објеката и ситуација. Оне могу бити: Фобије објеката, фобије мјеста, фобије природне средине, фобије ситуације и фобије живих бића.

Панични поремећај[уреди | уреди извор]

Овај поремећај се карактерише изненадном појавом спонтаних и неочекиваних напада интензивне анксиозности или страха који је праћен соматским знацима. Стање панике прате многобројни тјелесни симптоми, идеје виталне угрожености, когнитивни садржај панике, и снажан афект страха.

Опсесивно-компулзивни поремећај[уреди | уреди извор]

Овај поремећај карактерише постојање повратних присилних мисли и принудних радњи. Израз опсесиван се односи на присилну мисао, слику или импулс који су нежељени, али који се увијек изнова враћају на стереотипан начин, и који не могу да буду вољно искључени. Компулсија је повратни и необуздани импулс, односно подстицај да се учини нека радња или серија радњи, а компулсивне радње или ритуали су стереотипна понашања која се стално понављају.

Конверзивни и дисоцијативни поремећај[уреди | уреди извор]

Заједничка карактеристика конверзивног и дисоцијативног поремећаја је потпуни или парцијални губитак нормалне интеграције између сјећања на раније догађаје, свјесности идентитета, непосредних сјећања и контроле покрета тијела. Према дефиницији, конверзивни симптоми се односе на вољно моторне и сензитивне функције, а дисоцијативни симптоми на памћење и идентитет.

Депресивни поремећај[уреди | уреди извор]

Код депресивног поремећаја доминантна је депресивна афективна реакција, снижење расположења, и осјећања различитог степена са смањењем моторних и интелектуалних активности, осјећањем безнадежности, мање вриједности и друштвеним повлачењем.

Психодинамика настајања неуротских симптома[уреди | уреди извор]

Многи психодинамички оријентисани аутори дали су приказ ставарања неуротских симптома. Невенка Тадић позивајући се на Н. Камерона, Ана Фројд и В. Матић описује стварање неуротских симптома у сљедећим секвенцама: „Осујећења, губици, опасности и претње су свакодневна искуства кроз која пролази дјете и омладинац. Инстиктивне пулзије, агресивне и сексуалне, трајно су присутне, расту и ремете унутрашњу постојаност система уз истовремене спољне притиске. Ово повећава напетост, и као резултат сукобљавајућих односа и поремећене равнотеже јавља се повишена стрепња. Ако је однос снага неравномјеран, ЈА дјетета и младе особе неће успјети да управља напетошћу. Напетост и стрепња постају неиздрживе, а потискивање недовољно те се реактивирају ранији сукоби.

Ако је ЈА и даље изложено притисцима, одбране попуштају и коначно у низу догађаја долази до разградње која никада није потпуна у неурози. Разградња може бити знатнија код дјетета него код младих јер је дјететово ЈА и прије излагања напетости било недовољно изграђено. Контакт са спољашњим свијетом се одржава дјелимично, објектни односи остају релативно очувани, мишљење је и даље претежно логично и скундарни процеси мишљења нису преплављени примарним процесима. Опажање је очувано.

Дјелимична разградња ЈА и Над-ЈА има за посљедицу привремено, а затим трајније и дубље назадовање на мање зреле нивое функционисања. Неуротично назадовање је дубље, јаче, показује тежњу да се задржи и удружено је са фиксацијом.

Неуротично назадовање реактивира све раније сукобе кроз које су дјете или млада особа прошли и тако отвара пут да ови сукоби, захвањујући слабим одбранама ЈА продру до пресвјесног и свјесног нивоа у виду деривата несвјесних фантазија, импулса или архаичних Над-ЈА притисака. Враћање садржаја, који су већ једном били потиснути или обрађени изазива још јачу стрепњу и угрожава функције ЈА-система и његових одбрана.

Да не би дошло до нових продирања огољених пулзија, архаичних дијелова Над-ЈА и несвјесних мјешања у пресвјесни и свјесни систем, ЈА коме и даље пријети резграђивање, мобилише одбране и ствара компромисе између ових промјењених садржаја и одбрана у облику симптома који, иако неразумљиви и нејасни, и младој особи и њеној околини могу бити прихватљиви.

Треба нагласити да особа није свјесна ових процеса, као ни поријекла својих симптома и одбрана које су учествовале у њиховом стварању.

Када говоримо о формирању патолошких реакција у дјетињству, треба нагласити да симптоми који се јављају на дјечјем узрасту нису посљедица „суштинских“ патолошких процеса. Они су често тренутни, знаци пролазних недораслости захтјевима унутрашњих и спољашњих процеса и притисака. Често су промјенљиви и немају исту тежину као код одраслих. Код одраслих особа симптоми су посљедица унутрашњих конфликта, и у њиховом стварању учествују зрелији механизми, па самим тим имају већу тежину од симптома у дјетињству.

Симптоми и узроци[уреди | уреди извор]

Постоји много различитих видова неурозе: опсесивно-компулзивни поремећај, опсесивно-компулзивни поремећај личности, поремећај контроле импулса, анксиозни поремећаји, хистерија и велика разноликост фобија.

Према К. Џорџу Борију, професору емеритусу Универзитета у Шипенсбергу, симптоми неурозе су између осталог:

... анксиозност, туга или депресија, љутња, раздражљивост, ментална конфузија, слаб осећај сопствене вредности итд, бихевиорални симптоми као што су фобично избегавање, будност, импулсивна и компулсивна дела, летаргија, итд, когнитивни проблеми попут непријатних или узнемирујућих мисли, понављање мисли и опсесија, хабитуално фантазирање, негативност и цинизам итд. У међуљудским односима, неуроза укључује зависност, агресивност, перфекционизам, шизоидну изолацију, социокултурно непримерено понашање, итд.[1]

Неуроза се може дефинисати једноставно као „недовољна способност прилагођавања својој средини, немогућност промене животног обрасца и немогућност развијања богатије, сложеније, у већој мери задовољавајуће личности”.[1]

Историја и етимологија[уреди | уреди извор]

Израз неуроза сковао је шкотски лекар Вилијам Кален 1769. године да означава „поремећаје осећања и кретања” изазване „општом наклоношћу нервног система”. Кален је користио овај термин за описивање различитих нервних поремећаја и симптома који се нису могли физиолошки објаснити. Физичке карактеристике су, међутим, скоро неизбежно биле присутне, а физичка дијагностичка испитивања, попут претераних трзаја колена, губитка гаг-рефлекса и дерматографије, коришћена су у 20. веку.[2] Значење термина редефинисали су Карл Густав Јунг и Сигмунд Фројд током раног и средњег 20. века. Он се и даље користи у психологији и филозофији.[3]

Дијагностички и статистички приручник за менталне поремећаје (ДСМ) елиминисао је категорију „неурозе” 1980. године, због одлуке уредника да пруже описе понашања, а не описе скривених психолошких механизама.[4] Ова промена је била контроверзна.[5]

Према Медицинском речнику америчке баштине, неуроза се „више не користи у психијатријској дијагностици”.[6]

Израз је изведен из грчке речи νευρον (неурон, „нерв”) и суфикса -ωσις -osis (болесно или абнормално стање).

Види још[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

  1. ^ а б в Boeree, C. George (2002). „A Bio-Social Theory of Neurosis”. Приступљено 21. 4. 2009. 
  2. ^ Bailey, Hamilton (1927). Demonstrations of physical signs in clinical surgery (1st изд.). Bristol: J. Wright and Sons. стр. 208. 
  3. ^ Russon, John (2003). Human Experience: Philosophy, Neurosis, and the Elements of Everyday Life. State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-5754-2.  See also Kirsten Jacobson, (2006), "The Interpersonal Expression of Human Spatiality: A Phenomenological Interpretation of Anorexia Nervosa," Chiasmi International 8, pp. 157–74.
  4. ^ Horwitz and Wakefield (2007). The Loss of Sadness. Oxford. ISBN 978-0-19-531304-8. 
  5. ^ Wilson, Mitchell, (1993), "DSM-III and the Transformation of American Psychiatry: A History". The American Journal of Psychiatry, 150,3, pp. 399–410.
  6. ^ The American Heritage Medical DictionaryНеопходна слободна регистрација. Houghton Mifflin. 2007. ISBN 978-0-618-82435-9. 

Литература[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]

Класификација