Неуронауке

Из Википедије, слободне енциклопедије
Анимација пресјека мозга одраслог човјека

Неуронауке су широка биолошка област која се бави научним истраживањима нервног система. Предмет истраживања неуронаука су структура, функције, генетика и еволуција, развиће, биохемија, физиологија, фармакологија и патологија нервног система.

Традиционално, неуронауке се сврставају у биологију. Скорашња пресијецања интересовања многих научних области и дисциплина, укључујући когнитивну и неуропсихологију, информатику, статистику и физику, довела су до ширења задатака неуронаука. Тако оне данас укључују свако научно и систематско, експериментално и теоријско истраживање нервног система. Методологије које користе неуронаучници обухватају анализу биохемијских процеса и генетичке анализе динамике индивидуалних нервних ћелија и њихових молекулских састојака, до визуелног представљања перцептуалних и моторних процеса у мозгу.

Неуронауке чини велики број дисциплина које су од значаја за изучавање феномена понашања. То су[1]:

Анализа и студија мозга је од велике важности за разумијевање и схватање начина на које перципирамо и обављамо интеракције са околином и посебно, на које се све начине људско искуство и људска биологија међусобно условљавају.

Литература[уреди]

  • Marinković, Dragan (2017). Biološke osnove ponašanja. Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ISBN 978-86-6203-098-6
  • Radenović, Lidija (2010). Neurobiologija ponašanja. Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet ISBN 978-86-7078-065
  • Kandel, R. E., Schwartz, H. J., Jessell, M. T., Siegelbaum, A. S., & Hudspeth, j. A. (2012). Principles of Neural Science (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Спољашње везе[уреди]

  1. Pinel, P. J. J. (2008). Biopsychology (7th ed.). Boston: Pearson.