Сербокроатистика

С Википедије, слободне енциклопедије

Србокроатистика (односно српскохрватске студије) је мултидисциплинарна научна област која се из угла разних наука бави проучавањем југословенских народа, односно српскохрватског језика, српскохрватске књижевности, југословенске историје и југословенске културе уопште. У ужим, филолошким оквирма, србокроатистика је посебни огранак славистике и као таква се фокусира на проучавање српскохрватског језика и књижевности и обухватала је културни простор Краљевине Југославије , и касније Социјалистичке Федеративне Републике Југолсавије

Из србокроатистике су се 1990их година издвојиле 2 научне области: србистика и кроатистика (као и кроатологија).