ATC kod A10

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
ATC kodovi
A Alimentarni trakt i metabolizam
A01 Stomatološki preparati
A02 Lekovi za poremećaje vezane za kiselinu
A03 Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje
A04 Antiemetici
A05 Terapija žuča i jetre
A06 Laksativi
A07 Antidijaroici, intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni agensi
A08 Preparati protiv gojaznosti, osim proizvoda za dijetu
A09 Digestivi, uključujući enzime
A10 Lekovi koji se koriste za dijabetes
A11 Vitamini
A12 Mineralni suplementi
A13 Tonici
A14 Anabolički agensi za sistemsku upotrebu
A15 Stimulansi apetita
A16 Drugi proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam

ATC kod A10 Lekovi koji se koriste za dijabetes su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa A10 je deo anatomske grupe A Alimentarni trakt i metabolizam.[1]

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QA10...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

== A10A Insulini i analozi ==

A10AB Insulini i analozi za injekciju sa brzim dejstvom

A10AB01 Insulin (ljudski)
A10AB02 Insulin (goveđi)
A10AB03 Insulin (svinjski)
A10AB04 Insulin lispro
A10AB05 Insulin aspart
A10AB06 Insulin glulizin
A10AB30 Kombinacije

A10AC Insulini i analozi za injekciju, sa srednjim vremenom dejstva

A10AC01 Insulin (ljudski)
A10AC02 Insulin (goveđi)
A10AC03 Insulin (svinjski)
A10AC04 Insulin lispro
A10AC30 Kombinacije

A10AD Insulini i analozi za injekciju, sa srednjim vremenom dejstva u kombinaciji sa brzo delujućim

A10AD01 Insulin (ljudski)
A10AD02 Insulin (goveđi)
A10AD03 Insulin (svinjski)
A10AD04 Insulin lispro
A10AD05 Insulin aspart
A10AD30 Kombinacije

A10AE Insulini i analozi za injekciju, dugotrajni

A10AE01 Insulin (ljudski)
A10AE02 Insulin (goveđi)
A10AE03 Insulin (svinjski)
A10AE04 Insulin glargin
A10AE05 Insulin detemir
A10AE30 Kombinacije

A10AF Insulini i analozi za inhalaciju

A10AF01 Insulin (ljudski)

A10B Lekovi koji snižavanju nivo krvane glukoze, izuzev insulina

A10BA Bigvanidi

A10BA01 Fenformin
A10BA02 Metformin
A10BA03 Buformin

A10BB Sulfonamidi, derivati ureje

A10BB01 Glibenklamid
A10BB02 Hlorpropamid
A10BB03 Tolbutamid
A10BB04 Glibornurid
A10BB05 Tolazamid
A10BB06 Karbutamid
A10BB07 Glipizid
A10BB08 Glikvidon
A10BB09 Gliklazid
A10BB10 Metaheksamid
A10BB11 Glizoksepid
A10BB12 Glimepirid
A10BB31 Acetoheksamid

A10BC Sulfonamidi (heterociklični)

A10BC01 Glimidin

A10BD Kombinacije oralnih lekova koji snižavaju nivo krvne glukoze

A10BD01 Fenformin i sulfonamidi
A10BD02 Metformin i sulfonamidi
A10BD03 Metformin i roziglitazon
A10BD04 Glimepirid i roziglitazon
A10BD05 Metformin i pioglitazon
A10BD06 Glimepirid i pioglitazon
A10BD07 Metformin i sitagliptin
A10BD08 Metformin i vildagliptin
A10BD09 Pioglitazon i alogliptin
A10BD10 Metformin i saksagliptin
A10BD11 Metformin i linagliptin

A10BF Alfa glukozidazni inhibitori

A10BF01 Akarboza
A10BF02 Miglitol
A10BF03 Vogliboza

A10BG Tiazolidindioni

A10BG01 Troglitazon
A10BG02 Roziglitazon
A10BG03 Pioglitazon

A10BH Inhibitori dipeptidil peptidaze 4 (DPP-4)

A10BH01 Sitagliptin
A10BH02 Vildagliptin
A10BH03 Saksagliptin
A10BH04 Alogliptin
A10BH05 Linagliptin

A10BX Drugi lekovi koji snižavaju nivo krvne glukoze, izuzev insulina

A10BX01 Guarova guma
A10BX02 Repaglinid
A10BX03 Nateglinid
A10BX04 Eksenatid
A10BX05 Pramlintid
A10BX06 Benfluoreks
A10BX07 Liraglutid
A10BX08 Mitiglinid
A10BX09 Dapagliflozin

A10X Drugi lekovi koji se koriste za dijabetes

A10XA Inhibitor aldozne reduktaze

A10XA01 Tolrestat

Reference[уреди]

  1. ^ „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. ^ „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.