Divodonični kompleks

Из Википедије, слободне енциклопедије
Formiranje i ravnotežne strukturee metalnih divodoničnih i dihidridnih kompleksa (L = ligand).

Divodonični kompleksi su koordinacioni kompleksi koji sadrže nepromenjeni H2 kao ligand.[1] Prototipni kompleks je W(CO)3(PCy3)2(-{H}2). Ova klasa jedinjenja pretstavlja intermedijere u metalom katalizovanim reakcijama u kojima učestvuje vodonik. Više stotina divodoničnih kompleksa je poznato. Najveći broj primera su kompleksi katjonskih prelaznih metala sa oktaedarskom geometrijom.

Nakon kompleksacije, H−H veza se produžava do 0,81–0,82 Å, sudeći po neutronsko difrakcionim merenjima, što je oko 10% duže u odnosu na H−H vezu u slobodnom H2. Neki kompleksi koji sadrže višestruke vodonične ligande, i.e. polihidridi, manifestuju kraće H−H kontakte.

Reference[уреди]

  1. Kubas, Gregory J. (31. 8. 2001.). Metal Dihydrogen and σ-Bond Complexes: Structure, Theory, and Reactivity (1 ed.). Springer. ISBN 0-306-46465-9. 

Literatura[уреди]