Инверзија у односу на круг

С Википедије, слободне енциклопедије

Инверзија у односу на круг представља трансформацију која чува углове и слика уопштени круг у уопштени круг. Под уопштеним кругом подразумевамо круг или праву (круг чији је пречник бесконачан). Многи проблеми у геометрији су упрошћени увођењем појма уопштеног круга. Појам инверзије може бити примењен и на бесконачнодимензионе просторе.

Нека је произвољан круг равни , затим нека је исти тај круг без тачке . Инверзијом у односу на круг називамо трансформацијукоја сваку тачку преводи у тачку такву да је
Тачка је центар круга , односно средиште инверзије, дуж је полупречник, а круг називамо кругом инверзије .

Како се тачка приближава центру круга , њен инверз у односу на круг, односно тачка , тежи бесконачности. Слика тачке није дефинисана, нити се нека тачка слика у тачку .[1]

Тачке на кружници се сликају у саме себе. Тачке унутар круга сликају се у тачке изван круга, и обрнуто.

Инверзија у односу на круг је бијективна трансформација.


Конструкција лењиром и шестаром[уреди | уреди извор]

За тачку изван круга[уреди | уреди извор]

Конструкција слике тачке при инверзији у односу на круг .

Конструкција слике тачке при инверзији у односу на круг :

 • Конструсати дуж , где је центар круга .
 • Конструисати круг над пречником .
 • Нека су и пресечне тачке кругова и .
 • Тачка ће бити пресек дужи и .


За тачку унутар круга[уреди | уреди извор]

Конструкција слике тачке при инверзији у односу на круг .

Конструкција инверза тачке унутар круга инверзије :

 • Конструисати праву која садржи тачке (центар круга ) и .
 • Конструсати нормалу из тачке на праву .
 • Нека је једна од тачака пресека круга и праве .
 • Конструисати праву која садржи тачку и нормална је на праву .
 • Тачка ће бити пресек правих и .


Конструкција инверза круга[уреди | уреди извор]

 • Ако круг не сече круг инверзије :
 1. Конструисати праву тако да садржи центре кругова и .
 2. Нека су и пресечне тачке те праве и круга .
 3. Конструисати тачке и , слике тачака и при инверзији у односу на круг .
 4. Конструисати круг над пречником . Тај круг је слика круга при инверзији у односу на круг .
 • Ако круг сече круг инверзије :
 1. Нека су пресечне тачке кругова и тачке и .
 2. Конструисати праву тако да садржи центре кругова и . Нека је једна од пресечних тачака те праве и круга тачка .
 3. Конструисати тачку , слику тачке при инверзији у односу на круг .
 4. Круг , слика круга при инверзији у односу на круг , је круг описан око троугла .


Основне особине[уреди | уреди извор]

 • Инверзија у односу на круг је инволутивна трансформација.[2] Ако је слика тачке при инверзији у односу на круг тачка , то значи да ће слика тачке при инверзији у односу на круг бити тачка .
 • Нека тачка је инваријантна при инверзији ако и само ако .[2] Дакле, све тачке које припадају кружници , ће се сликати у саме себе.
 • При инверзији тачки која се налази унутар круга одговара тачка која се налази изван круга , и обрнуто.[2]
 • Композиција двеју инверзија и које су дефинисане у односу на концентричне кругове и је хомотетија .[2]
 • Слика круга који садржи тачку , при инверзији у односу на круг , је права која не садржи . Права је паралелна тангенти круга у тачки .
 • Слика круга који не садржи тачку је круг који такође не садржи . Ако круг сече круг , тачке пресека ће припадати и кругу (јер су тачке на кружници инваријанте).[3][4]
 • Слика праве која садржи тачку је иста та права, без тачке .
 • Слика праве која не садржи тачку је круг који не садржи тачку .[2]Остале особине:[уреди | уреди извор]

Ортогонални кругови при инверзији у односу на круг [уреди | уреди извор]

Два круга су ортогонална ако и само ако су им тангенте у пресечним тачкама ортогоналне.

 • Инверзија у односу на круг пресликава неки круг у њега самог ако и само ако се кругови и поклапају или су ортогонални.
 • Тачке пресека два круга и који су ортогонални на круг су међусобно инверзне у односу на круг .

Углови при инверзији у односу на круг [уреди | уреди извор]

 • Инверзија у односу на круг не мења углове, али мења оријентацију углова.[5]
 • За неки троугао , где је центар круга и где су тачке и слике тачака и при инверзији у односу на круг важи:

 • Угао под којем се секу две линије и у пресечној тачки , једнак је углу под којем се секу слике линија и при инверзији у односу на круг , линије и , у одговарајућој тачки .[6]


Примена[уреди | уреди извор]

Било која два круга која се не секу, могу се инверзијом пресликати у концентричне кругове. Инверзно растојање представља природни логаритам односа пречника та два концентрична круга.

Инверзија у тродимензионом простору[уреди | уреди извор]

Тродимензиона илустрација стереографске пројекције са северног пола на раван испод сфере.

У тродимензионом простору, могуће је уопштити инверзију у односу на круг до инверзије у односу на сферу. Слика тачке при инверзији у односу на сферу са средиштем у тачки и пречником је тачка таква да: .

Тачке и су на истој полуправој, са почетком у тачки . При оваквој инверзији, слика сфере је сфера, осим у случају када сфера коју инвертујемо садржи тачку . Тада је слика сфере раван.

Даље, свака раван која не садржи тачку се слика у сферу, док се раван која садржи тачку слика у исту ту раван, али која не садржи у тачку .


Стереографска пројекција је посебан подслучај инверзије у односу на сферу која слика сферу на раван.

Литература[уреди | уреди извор]

 • Д. Лопандић, Геометрија, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ Лопандић, Д.(2011), "Геометрија", Београд; pp. 201.
 2. ^ а б в г д Лопандић, Д.(2011), "Геометрија", Београд; pp. 202.
 3. ^ Kay, David C. (1969), College Geometry, New York: Holt, Rinehart and Winston; pp. 265.
 4. ^ Лопандић, Д.(2011), "Геометрија", Београд; pp. 203.
 5. ^ Kay, David C. (1969), College Geometry, New York: Holt, Rinehart and Winston. стр. 269.
 6. ^ Лопандић, Д.(2011), "Геометрија", Београд; pp. 204.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]

"Inversion" на сајту MathWorld

Wilson's Inversive Geometry

Симулација инверзије око круга на сајту cut-the-knot.org