Međunarodna klasifikacija bolesti

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

MKB (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema; engl. ICD, International Classification of Diseases and Related Health Problems) je klasifikacija koja je kod nas i u svetu našla široku primenu. Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike. Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.

Istorija[uredi]

Začetak ovog medicinskog klasifikacijskog sistema je u 1900. godini, a danas je u upotrebi deseta revizija (MKB-10) koju je 1992. godine objavila Svjetska zdravstvena organizacija.

Sistem primjene[uredi]

Hijerarhija[uredi]

MKB predstavlja tipičnu hijerarhijsku klasifikaciju. Sve medicinske bolesti, stanja i postupci u prvom su nivou klasifikacije podijeljeni na 21 kategoriju, pretežno prema etiologiji (npr. zarazne bolesti, zloćudne novotvorine, ozljede i trovanja) i anatomskom sistemu (npr. bolesti probavnog sistema, bolesti urogenitalnih organa). U sljedećim nivoima podjele glavne se kategorije dalje hijerarhijski dijele sve do definisanja egzaktnih dijagnoza.

Opis šifre[uredi]

Šifra MKB-10 je alfanumerička oznaka koja se sastoji od četiri polja, od kojih je prvo polje slovno, preostala tri polja su brojčana, a zadnje polje je od ostalih odijeljeno tačkom. Troznakovne kategorije MKB-10 šifruju sve osnovne grupe dijagnoza bolesti, stanja i postupaka, a četveroznakovne kategorije šifruju zadnji nivo podjela bolesti, stanja i postupaka. Brojčani dio šifre odgovara sistemu serijskog šifrovanja s unaprijed zadanim rasponom brojeva, što omogućuje buduća proširenja i promjene bez korjenite izmjene šifrarnika.

MKB-10-ključ[uredi]

Prva tri znaka pokazuju grubu oznaku dijagnoze:

A00-B99: Određene infektivne i parazitske bolesti
C00-D48: Novotvorevine
D50-D89: Bolesti krvi i hematičnih organa kao i izvjesne smetnje sa učešćem imunološkog sistema
E00-E90: Endokrine bolesti, bolesti metabolizma i ishrane
F00-F99: Psihičke i smetnje u ponašanju
G00-G99: Bolesti nervnog sistema
H00-H59: Bolesti oka i očnog aparata
H60-H95: Bolesti uha i mastoidnog nastavka sljepoočnice
I00-I99: Bolesti kardiovaskularnog sistema
J00-J99: Bolesti organa za disanje
K00-K93: Bolesti probavnog trakta
L00-L99: Bolesti kože i hipoderma
M00-M99: Bolesti mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva
N00-N99: Bolesti urogenitalnog sistema
O00-O99: Trudnoća, porođaj i babine
P00-P96: Određena stanja, koja porijeklo vode iz perinatalnog perioda
Q00-Q99: Urođene mane, deformiteti i anomalije hromozoma
R00-R99: Simptomi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, koji nemaju drugu klasifikacionu grupu
S00-T98: Povrijede, trovanja i određene posljedice spoljašnjih faktora
V01-Y98: Spoljašnji uzroci morbiditeta i mortaliteta
Z00-Z99: Faktori, koji utiču na zdravstveno stanje i vode do potrebe za obraćanjem zdravstvenoj ustanovi
U00-U99: Brojevi ključa za posebne svrhe

Vidi još[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]