Крвни систем

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search

Крвни систем или кардиоваскуларни систем је систем органа који омогућује циркулацију крви кроз тело, транспорт хранљивих састојака, кисеоника, угљен-диоксида; регулацију температуре тела и заштиту (имуни систем).

Улоге крвног система кичмењака[уреди]

Транспортна улога

Крвни систем има функцију транспортног система:

 • кисеоник и хранљиве материје до ћелија у телу
 • угљен-диоксид и друге материје које су производи ћелијског метаболизма до плућа и органа за излучивање
 • хормоне до органа на које делују
 • одводи сувишну воду и регулише pH (омогућава хомеостазу)
Заштитна улога

Штити од вирусних и бактеријских инфекција. Ову функцију врше бела крвна зрнца (леукоцити).

Улога у терморегулацији

Остварује се циркулацијом крви кроз кожу. Терморегулација представља способност одржавања сталне телесне температуре, организми који ту способност имају називају се хомеотерми. За разлику од њих, поикилотерми ту способност немају.

Основне особине[уреди]

Крвни систем свих кичмењака је затвореног типа — састоји се од затвореног система судова кроз које циркулише крв. Циркулација крви се остварује захваљујући раду срца. Срце лежи у посебном делу целомаперикарду који је обложен делом перитонеума и испуњен течношћу. Крвни судови који доводе крв у срце су вене, док су одводни крвни судови артерије. Артерије и вене се гранају по целом телу на мање судове, образујући на крају мрежу најситнијих капилара, који спајају артерије и вене и затварају круг крвне циркулације. Кроз зидове капилара се врши размена гасова и пролаз хранљивих материја и продуката метаболизма. Извесна количина течности остаје у ткивима и враћа се лимфним судовима у вене.

Прогресивна еволуција крвног система кичмењака[уреди]

Анимација циркулације крви

Прогресивне промене биле су везане са изласком на копно као и са повећањем активности.

Крвни систем риба[уреди]

Срце риба састоји се из једне преткоморе и једне коморе која је постављена испред преткоморе — окренута је према напред, у правцу шкрга. Од коморе полази трбушна аорта која носи редуковану крв у шкрге где се она оксидује. Сваки пар шкрга снабдевен је доводним (носе редуковану крв) и одводним (носе оксидовану крв) артеријама. Систем доводне и одводне шкржне артерије сваке поједине шкрге представља тзв. аортин лук. Код ембриона се јавља 6 пари аортиних лукова, док код одраслих остају само 4 пара аортиних лукова. Одводне шкржне артерије се са сваке стране тела уливају у леви и десни корен, који се спајају у леђну аорту (носи оксидовану крв). Леђна аорта оксидовану крв разноси по телу. Редукована крв се системом вена враћа у срце. Тако кроз срце риба пролази само редукована крв. Код ларви водоземаца крвни систем је исти као код риба.

Промене код сувоземних кичмењака[уреди]

Преласком на копно редукују се шкрге и јавља плућно дисање па се, услед тога, мења и крвни систем. Те промене се највише огледају у следећем:

 • број аортиних лукова се смањује, а остварује се веза са плућима
 • срце увек има две преткоморе и једну или две коморе
 • крв циркулише у два круга (велики и мали)

Крвни систем водоземаца[уреди]

Срце има две преткоморе и једну комору. У комору доспева како редукована крв из тела тако и оксидована крв из плућа и коже, услед чега долази до њиховог мешања. Код водоземаца се то надокнађује кожним дисањем. Водоземци имају леви и десни аортин лук.

Крвни систем гмизаваца[уреди]

Срце се састоји од две преткоморе и једне коморе. У комори се јавља преграда која је код већине непотпуна и само у извесној мери спречава мешање крви. Постоје два аортина лука: леви и десни, који се иза срца спајају и граде аорту. Из леве половине коморе полази десни лук који носи претежно оксидовану крв, а из десне половине коморе полази леви лук са претежно редукованом крви. Према томе, у аорти се налази мешовита крв. Из десне половине коморе, поред левог лука, полази плућна артерија која носи редуковану крв у плућа на оксидацију. Из плућа се оксидована крв враћа у леву преткомору.

Крвни систем птица[уреди]

Процес одвајања путева оксидоване и редуковане крви је доведен до краја — срце птица је потпуно подељено на леву и десну пловину. Срце птица се, дакле, састоји од две преткоморе и две коморе. Осим тога, птице имају само један аортин лук и то десни који полази из леве коморе и наставља се у аорту.

Крвни систем сисара[уреди]

Срце је изграђено од две преткоморе и две коморе. Постоји само леви аортин лук који полази из леве коморе и наставља се у аорту. Аорта разноси оксидовану крв по целом телу. Редукована крв се враћа горњом и доњом шупљом веном у десну преткомору. Из десне коморе полази плућна артерија која редуковану крв носи у плућа на оксидацију. Оксидована крв се плућним венама враћа у леву преткомору срца.

Крв дакле циркулише кроз два круга:

 • велики крвоток
 • мали крвоток

Велики крвоток почиње у левој комори из које полази аорта. Она разноси оксидовану крв по читавом организму. У ткивима се ћелијама предаје кисеоник, а у крв улази угљен-диоксид. Редукована крв се шупљим венама враћа у десну преткомору срца, а одатле иде у десну комору.

Мали крвоток почиње у десној комори из које полази плућна артерија, која се затим грана на леву и десну артерију које редуковану крв односе у плућа. У плућима се крв оксидује (отпушта се СО2, а прима О2) и враћа плућним венама у леву преткомору.

Литература[уреди]

 • Ћурчић, Б: Развиће животиња, Научна књига, Београд, 1990
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Школска енциклопедија биологије, Књига-комерц, Београд
 • Калезић, М: Основи морфологије кичмењака, ЗУНС, Београд, 2001
 • Маричек, Магдалена, Ћурчић, Б, Радовић, И: Специјална зоологија, Научна књига, Београд, 1986
 • Милин Ј. и сарадници: Ембриологија, Универзитет у Новом Саду, 1997
 • Пантић, В: Биологија ћелије, Универзитет у Београду, Београд, 1997
 • Пантић, В: Ембриологија, Научна књига, Београд, 1989
 • Поповић С: Ембриологија човека, Дечје новине, Београд, 1990
 • Трпинац, Д: Хистологија, Кућа штампе, Београд, 2001
 • Шербан, М, Нада: Покретне и непокретне ћелије — увод у хистологију, Савремена администрација, Београд, 1995

Спољашње везе[уреди]