Poreska uprava Republike Srpske

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Poreska uprava Republike Srpske je republička uprava u sastavu Ministarstva finansija Republike Srpske.

Sjedište Poreske uprave je u Banjoj Luci.

Organizacija[uredi | uredi izvor]

Poreska uprava Republike Srpske je osnovana krajem 2001. donošenjem Zakona o Poreskoj upravi[1] sa osnovnim zadatakom da dosljedno, nepristrasno i efikasno prikuplja javne prihode i tako služi Republici Srpskoj i njenim građanima. Nalazi se u sastavu Ministarstva finansija Republike Srpske.[2]

Poreskom upravom rukovodi direktor kojeg postavlja i razrješava Vlada Republike Srpske na predlog ministra finansija. Na isti način se postavlja i zamjenik direktora.

Poreska uprava se organizuje u sjedište, područne centre, područne jedinice i privremene kancelarije. Rukovodioce ovih organizacionih jedinica postavlja direktor Poreske uprave, uz saglasnost ministra finansija.

Djelokrug[uredi | uredi izvor]

Poreska uprava Republike Srpske obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:[3]

 • utvrđivanje obaveza obveznika na osnovu njihovih knjiga i evidencija kao i drugih dokaza, uključujući sve činjenice na osnovu indicija,
 • zahtijevanje od obveznika i drugih lica da predoče dokumente i druge informacije neophodne za sprovođenje i izvršavanje poreskih zakona,
 • istraživanje činjenica i prikupljanje dokaza o mogućim prekršajima i krivičnim djelima iz oblasti poreza,
 • izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka, podnošenje izvještaja nadležnom tužilaštvu,
 • objavljivanje podataka o utvrđenom a nenaplaćenom porezu i imena obveznika putem medija,
 • predlaganje sudovima preduzimanje radnji za sprovođenje i izvršenje poreskih zakona,
 • vođenje evidencije o obveznicima,
 • obavještavanje obveznika na njihov zahtjev o postojećim porezima, postupcima i uslovima plaćanja poreza,
 • obavještavanje obveznika o njihovim pravima i obavezama povodom inspekcijskog nadzora, edukovanja u vezi sa poreskim zakonima,
 • prosljeđivanje informacija, uključujući poreske tajne koje su otkrivene tokom prikupljanja podataka ili se za njih saznalo tokom prikupljanja drugih informacija organima nadležnim za sprovođenje zakona kada postoji sumnja da je počinjen prekršaj ili krivično djelo,
 • inspekcijski nadzor, prinudnu naplatu,
 • vođenje jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa i omogućavanje korišćenja podataka iz jedinstvenog sistema u skladu sa zakonom,
 • utvrđivanje osnovice oporezivanja, visine poreza na nepokretnosti i vođenje fiskalnog registra nepokretnosti na način propisan zakonom,
 • vođenje poslova uspostavljanja i nadzora nad radom fiskalnih sistema i druge poslove u skladu sa zakonom.

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Izvori[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Zakon o Poreskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 51/01)
 2. ^ Poreska uprava Republike Srpske: O Poreskoj upravi, Pristupljeno 26. 4. 2020.
 3. ^ Član 34. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18)

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]