Једност

Из Википедије, слободне енциклопедије

Једност или једноћа (грч. ἕνωσις [henosis], лат. unum, енгл. Oneness) је филозофски концепт који означава одсуство мноштва и подељености. То је својство онога што је једно и у себи не садржи никакву могућност различности. Једност је идентитет у метафизичком и онтолошком смислу и значи да је биће неподељено у себи[1].

Старогрчки филозофи су трагали за једним почелом којим би објаснили појавни свет. Према Аристотелу „једним се назива оно што није раздељено и уколико није раздељено." Највиши ступањ је супстанцијална једноћа (unum per se), у бићима која су збиљски (actu) једно биће и не многа бића, која су само акцидентално уједињена. У акциденталној једноћи (unum per accidens) биће је такође уједињено, али није у себи једна супстанција.[2] Средњовековни исламски филозоф Ибн Араби употребљава израз једност (Ehadijje) за чисту бит. Најпотпунија манифестација једности у свемиру јесте човек кад урони у своју бит (zāt).[3] У савременој филозофији се често износи мишљење да јединство као категорија објективног света има свој извор и узор у јединству свести, односно груписању доживљаја око једног »ја«.[4]

У духовном смислу једност означава одсуство граница које поставља его. Стара зен мудрост гласи: „ако ћутимо, једно смо; ако говоримо, двоје смо“.[5] Према неким духовним традицијама једност је доживљај потпуног јединства са бићем или богом.

У религији се концепт једности Бога назива монотеизам. Исламски концепт једности Бога, који се донекле развио као реакција на хришћанско Тројство, се назива тевхид. Бахаи вера проповеда једност Бога, религије и човечанства.[7]

Извори[уреди]

  1. Једност, Филозофски речник (аутор Бранко Павловић), Плато, Београд 1997.
  2. Jednoća, Filozofijski rečnik (filozofija.org), Приступљено 4. 5. 2013.
  3. Salavat Božanskih izljeva od Ibn ’Arebija, Приступљено 4. 5. 2013.
  4. Filozofijski rečnik, Matica Hrvatska, Zagreb 1984.
  5. Ранко Бугарски, Писмо, Матица српка, Нови Сад, 1996.
  6. Максим Исповедник, Гностички стослови, Приступљено 4. 5. 2013.
  7. Jednost religije - Progresivna Objava, Приступљено 28. 3. 2013.

Види још[уреди]