Živko Kulić

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Živko Kulić
Živko Kulić .jpg
Živko Kulić, Arhiv Jugoslavije, promocija knjige: Tripartizam na pragu trećeg milenijuma, 8. decembar 1999.
Puno imeŽivko Kulić
Datum rođenja(1954-06-10)10. jun 1954.(68 god.)
Mesto rođenjaVrapce
 FNR Jugoslavija
ObrazovanjeDoktor pravnih nauka
ZanimanjeUniverzitetski profesor
SuprugaLjiljana, devojačko Pavlović
DecaVuk (1986), Strahinja (1988), Miljan (1990) i Danica (1994).
RoditeljiVojin (1919-1997) i Radosava, devojačko Glušac (1915-1987).
RodbinaBraća: Nikola (1946), Trivko (1948) i Mirko (1957).

Sestre: Kosa (1942) i Stanica (1944).

Unuci: Petar (2015), Vojin (2016), Đorđe (2016) i Jovan (2020).

Unuke: Jana (2014), Nevena (2017), Anja (2019), Iva (2021) i Nataša (2022).

Živko Kulić (10. jun 1954, Medveđa) srpski je univerzitetski profesor, pravnik, satiričar i aforističar.

Biografija[uredi | uredi izvor]

Rođen 1954. godine u selu Vrapcu, opština Medveđa. Osnovnu školu završio u Sijarinskoj Banji, a potom Gimnaziju "Miloš Savković" u Aranđelovcu. Diplomirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarska teza i doktorska disertacija iz oblasti Radnog prava. Položio pravosudni ispit.

Obavljao pravne i druge stručne i odgovorne poslove u privrednim organizacijama, organima lokalne samouprave i državnim organima. Između ostalog, bio sekretar skupštine opštine Medveđa, načelnik policije, narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, pomoćnik generalnog sekretara Savezne vlade SRJ, prorektor Univerziteta, dekan fakulteta i član više upravnih odbora[1].

Od 2001. godine radi kao univerzitetski profesor. Predaje ili je predavao Radno pravo, Industrijske odnose (Kolektivno[2] radno pravo[3]), Službeničko pravo, Upravljanje ljudskim resursima i Uvod u pravo. Objavio[4] preko dvadeset udžbenika, monografija i knjiga iz oblasti radnih i službeničkih odnosa, upravljanja ljudskim resursima i uvoda u pravo. Takođe, objavio i pet praktikuma, četiri komentara zakona i više desetina naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti[5].

Član više radnih grupa za izradu nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalne politike. Miritelj[6], odnosno arbitar[7] u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Učestvovao u realizaciji više projekata iz oblasti radnih odnosa, u izboru najboljih[8] kadrova u oblasti upravljanja ljudskim resursima u Republici Srbiji[9][10] i u dijalogu pravnika o Kosovu i Metohiji[11], održanom u oktobru 2017. godine u Palati Srbije u Beogradu.[12][13][14]

Član Udruženja književnika Srbije i predsednik Književnog kluba[15] Pokreta trećeg doba Srbije. Piše aforizme, antiposlovice, epigrame, satirične priče i pesme. Objavio deset knjiga aforizama i tri zbirke antiposlovica. Zastupljen u brojnim antologijama, enciklopedijama, pregledima i zbornicima. Organizator ili suorganizator niza književnih večeri u Kulturnom centru Čukarica[16], kući Đure Jakšića[17], na Kolarcu i drugde. Nagrađivan i prevođen.

Živi i radi u Beogradu. Ima četvoro dece i devetoro unučadi.

Uže naučne oblasti[uredi | uredi izvor]

 1. Javnopravna uža naučna oblast;
 2. Opšta i teorijskopravna uža naučna oblast.

Objavljene knjige[uredi | uredi izvor]

Udžbenici[uredi | uredi izvor]

 1. Kolektivno radno pravo, prvi koautor, 2021, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad;
 2. Radno pravo, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, prvi koautor, 2020, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad;
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, prvi koautor, 2017, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd;
 4. Radno pravo, prvi koautor, 2016, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad;
 5. Radno pravo, prvi koautor, 2016, Zavod za udžbenike, Beograd;
 6. Radno pravo, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, 2015, Megatrend univerzitet, Beograd;
 7. Uvod u pravo, prvi koautor, 2015, Evropski univerzitet, Brčko;
 8. Uvod u pravo, 2010, Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost, Niš;
 9. Industrijski odnosi (Kolektivno radno pravo), 2009, Megatrend univerzitet, Beograd;
 10. Službeničko pravo, 2009, Megatrend univerzitet, Beograd;
 11. Osnovi upravljanja ljudskim resursima, koautor, 2009, Megatrend univerzitet, Beograd;
 12. Radni odnosi u organima državne uprave (elektronsko izdanje), prvi koautor, 2009, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd;
 13. Radno pravo, 2006, Megatrend univerzitet, Beograd;
 14. Uvod u pravo, 2005, Megatrend univerzitet, Beograd;
 15. Industrijski odnosi (Opšti deo), 2002, Megatrend univerzitet, Beograd;
 16. Upravljanje ljudskim resursima s organizacionim ponašanjem, 2002, Megatrend univerzitet, Beograd.

Monografije[uredi | uredi izvor]

 1. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnom sektoru, prvi koautor, Visoka škola za menadžment i ekonomiju Kragujevac, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja Beograd i Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Kragujevac, 2019, str. 574 ((ISBN: 978-86-88535-15-1; COBISS.SR-ID: 328429575);
 2. Upravljanje materijalnim resursima, prvi koautor, New Look Entertainment, Beograd, 2017, str. 171 ((ISBN: 978-86-6259-052-7; COBISS.SR-ID: 231164428);
 3. Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima (drugo izdanje)[18], prvi koautor, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2014, str. 320 (ISBN: 978-86-7020-224-5; COBISS.SR-ID: 194260236);
 4. Organizacija i poslovne komunikacije, prvi koautor, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje, 2011, str. 209 (ISBN: 978-86-6027-065-0; COBISS.SR-ID: 183008268).

Ostale (stručne) knjige[uredi | uredi izvor]

 1. Nasledno pravo (priručnik), prvi koautor, 2016, Univerzitet "Džon Nezbit", Beograd;
 2. Priručnik za pripremanje stručnih ispita zaposlenih u MUP RS, prvi koautor, 2013, MUP RS i Kriminalističko-policijska akademija (elektronsko izdanje[19]), Beograd;
 3. Kolektivnim ugovorom do dostojanstvenog rada, prvi koautor, 2013, Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd;
 4. Upravljanje ljudskim potencijalima, 2005, „Radnička štampa“, Beograd;
 5. Kolektivni radni sporovi, 2001, „Radnička štampa“, Beograd;
 6. Tripartizam na pragu trećeg milenijuma, 1999, „Službeni list SRJ“, Beograd;
 7. Radni spor, 1996, „Službeni glasnik RS“, Beograd;

Praktikumi[uredi | uredi izvor]

 1. Praktikum iz Radnog prava, prvi koautor, 2018, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad;
 2. Praktikum iz Industrijskih odnosa (Kolektivnog radnog prava), prvi koautor, 2016, Megatrend univerzitet, Beograd;
 3. Praktikum iz Naslednog prava, prvi koautor, 2016, Univerzitet "Džon Nezbit", Beograd;
 4. Praktikum iz Uvoda u pravo, prvi koautor, 2015, Megatrend univerzitet, Beograd;
 5. Praktikum iz Upravljanja ljudskim resursima, prvi koautor, 2015, Megatrend univerzitet, Beograd.

Komentari zakona[uredi | uredi izvor]

 1. Komentar Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, prvi koautor, 2006, Gordikom, Beograd;
 2. Komentar Zakona o radu, 2005, NIP Obrazovni informator, Beograd;
 3. Komentar Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, 2005, Radnička štampa, Beograd;
 4. Komentar Zakona o socijalno-ekonomskom savetu, 2005, Radnička štampa, Beograd.

Naučni i stručni radovi[uredi | uredi izvor]

 • Kategorija M23 (rad u međunarodnom časopisu):
 1. Influence of information communication technology on companies management, prvi koautor, TTEM, journal in Vol. 8. No2. 2013, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2013, strana 763 – 768;
 2. Information technology impact on changes in company organizational structure, prvi koautor, TTEM, journal in Vol. 8. No4. 2013,  Sarajevo – Bosna i Hercegovina 2013, strana 1612-1618;
 • Kategorija M24 (rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom):
 1. Stilovi i modeli liderstva u politici, prvi koautor, Srpska politička misao, br. 3/2014, str. 149-164;
 2. Subjekti i faktori političkog liderstva, prvi koautor, Srpska politička misao, Beograd, br. 4/2013, str. 63-79.
 • Kategorija M33 (saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini):
 1. Analiza posla kao deo aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima, prvi koautor, Zbornik radova s međunarodnog naučnog skupa, održanog 14 i 15. juna 2012. godine, pod nazivom: ”Menadžment i sigurnost”, Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti i Visoka škola za sigurnost iz Zagreba, Čakovec, 2012, str. 273 - 286;
 • Kategorija M42 (monografija nacionalnog značaja):
 1. Upravljanje materijalnim resursima, prvi koautor, New Look Entertainment, udžbenik, Beograd, 2017, 171 strana;
 2. Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, prvi koautor, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2012, 320 strana;
 3. Organizacija i poslovne komunikacije, prvi koautor, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje, 2011, 209 strana.
 • Kategorija M51 (rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja):
 1. Faktori upravljanja ljudskim potencijalima, prvi koautor, Kultura polisa, 17/2012, Novi Sad – Niš, str. 217 – 239;
 2. Oblici rada van radnog odnosa i samozapošljavanje u Republici Srbiji, prvi koautor, Bezbjednost, policija, građani, godina VI, broj 3-4/10, str. 601-614;
 3. Planiranje kao deo aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima, prvi koautor, NBP – Nauka, bezbednost, policija – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2/2012, Beograd, str. 11 – 29;
 4. Tržište rada i kolektivno pregovaranje u Republici Srbiji, prvi koautor, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, broj 78/2018;
 5. Nekonvencionalni metodi odabira kandidata za upražnjena radna mesta, Megatrend revija, 1/2005;
 6. Pravo na kolektivno pregovaranje i demokratska kultura, Pravni život, 9-12/2003;
 7. Kolektivno pregovaranje i ciljevi socijalne pravde, Pravni život, 10/2001;
 8. Uloga države u kolektivnom pregovaranju, Pravo i privreda, 5-8/1999;
 9. Rešavanje radnih sporova u postupku pred arbitražom, Pravni život, 11/1997;
 10. Zašto nam treba ombudsman, Pravni život, 9/1995.
 • Kategorija M52 (rad u istaknutom nacionalnom časopisu):
 1. Primena Direktive broj 2001-23 EZ o zaštiti prava zaposlenih u slučaju statusnih i drugih promena poslodavca u Republici Srbiji, prvi koautor, Radno i socijalno pravo, broj 1/2020;
 2. Primena Direktive broj 1998 – 59 EZ o kolektivnom otpuštanju zaposlenih u Republici Srbiji, prvi koautor, Radno i socijalno pravo, broj 1/2019;
 3. Položaj osnivača u pregovaranju i zaključivanju kolektivnog ugovora, Radno i socijalno pravo, broj 1/2018;
 4. Sporazum o uređivanju zarade, naknade zarade i drugih primanja zaposlenih, prvi koautor, Radno i socijalno pravo, broj 1/2017.
 • Kategorija M53 (rad u naučnom časopisu):
 1. Pristupanje kolektivnom ugovoru, prvi koautor, Radno i socijalno pravo, broj 1/2016, Beograd, 2016, str. 175-194;
 2. Pravne posledice štrajka, prvi koautor, Radno i socijalno pravo, 1/2009;
 3. Kompetencije i nedostaci u radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, Radno i socijalno pravo, 1-6/2004;
 4. Kolektivno pregovaranje i humanizacija proizvodnih odnosa, Radno i socijalno pravo, 1-3/2003;
 5. Pokušaji decentralizacije kolektivnog pregovaranja u Srbiji, Radno i socijalno pravo, 4-7/2003;
 6. Kolektivno pregovaranje i kolektivni radni sporovi prema Zakonu o radu Republike Srbije, Radno i socijalno pravo, 1-3/2002.
 • Ostali radovi:
 1. Čarobna moć konsultacija, prvi koautor, Sindikalni poverenik, 339-340/2009;
 2. Saradnja cela iz tri dela, prvi koautor, Sindikalni poverenik, 337-338/2009;
 3. Atipični oblici rada, Sindikalni poverenik, 3124/2008;
 4. Životni ciklus savremenih preduzeća, Prava čoveka, 1–2 /2005;
 5. Raznolika pravila mirenja, Sindikalni poverenik, 242-244/2005;
 6. Pravila o mirnom rešavanju radnih sporova (Primena Zakona o radu, Zbornik radova sa savetovanja), Obrazovni informator, Beograd, 2005;
 7. Osvrt na radnu verziju Zakona o štrajku (Zbornik radova sa savetovanja, objavljen pod naslovom: ”Pravo na kolektivni ugovor i socijalni dijalog”), Sindikat zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije, Zlatar, 2005;
 8. Zaštita trudnica i porodilja, Sindikalni poverenik, 247-248/2005;
 9. Mirno rešavanje radnih sporova u Republici Srbiji (Zbornik radova sa savetovanja, objavljen pod naslovom: ”Rešavanje viškova zaposlenih i ostvarivanje prava iz osiguranja”), Sindikat zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije, Prolom Banja, 2005;
 10. Radnopravna zaštita žena u Republici Srbiji, Bilten ”Ženska mreža”, 1/2005;
 11. Pravila o mirom rešavanju individualnih radnih sporova, Beogradski radnik (List Saveza samostalnih sindikata Beograda), 185/2005;
 12. Ravnopravnost nivoa kolektivnog pregovaranja, Ekonomika, 1/2004;
 13. Uloga države u industrijskim odnosima, Ekonomika, 1/2004;
 14. Kolektivni radni sporovi, Ekonomika, 6/2001;
 15. Pojam, razvoj i značaj tripartizma, Ekonomika, 3-4/2000;
 16. Ombudsman je potreban svima, Ekonomika, 4/1996.

Mentorstvo[uredi | uredi izvor]

Bio je mentor većem broju kandidata na postdiplomskim studijama. Član brojnih komisija za odbranu doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova, master radova i završnih radova, kako na privatnim, tako i na državnim fakultetima, odnosno univerzitetima. Rezultat dosadašnjeg mentorskog rada, između ostalog, su:

 1. dvadesetak odbranjenih doktorskih disertacija (uglavnom iz oblasti Radnog prava, Službeničkog prava i Upravljanja ljudskim resursima);
 2. desetak odbranjenih magistarskih teza;
 3. više desetina odbranjenih master radova;
 4. više desetina odbranjenih završnih radova.

Književna dela[uredi | uredi izvor]

Zbirke aforizama[uredi | uredi izvor]

 1. Vlast caruje, narod klade valja“, 2021, Alma, Beograd;
 2. U okovima demokratije“, 2019, Alma, Beograd;
 3. Junačenje iz mišije rupe[20], 2018, Alma, Beograd;
 4. Pod budnim okom demokratije[21], 2016, Alma, Beograd;
 5. Prekomerna upotreba demokratije“, 2015, Alma, Beograd;
 6. Nezaštićeni svedok“, 2013, Alma, Beograd;
 7. Aforizmi: izbor“, 2013, Alma, Beograd;
 8. U kandžama demokratije“, 2009, Alma, Beograd;
 9. U koži svoga naroda“, 2002, Radnička štampa, Beograd;
 10. Ja sam taj“, 1987, Zajednica književnih klubova Srbije, Beograd.

Zbirke antiposlovica[uredi | uredi izvor]

 1. I mi konja za frku imamo“, 2022, Alma, Beograd;
 2. Nije šija nego vrat“, 2020, Alma, Beograd;
 3. Stari biseri u novom ruhu“, 2020, Alma, Beograd.

Satirične priče[uredi | uredi izvor]

 1. SCI lista“, 2016, Nosorog, Banja Luka[22];
 2. Jedan nula za mene i druge priče, 2013.

Književne nagrade i priznanja[uredi | uredi izvor]

 1. Diploma Žak Konfino Udruženja „Leskovačkog kluba čitalaca“, za dostignuća u oblasti satire, Leskovac, novembar 2019;[23]
 2. Visoko priznanje „Nasimiev zavet“ Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika, za književni opus i aforistička dostignuća, Beograd, mart 2019;[24]
 3. Velika nagrada Zadužbine Rodoljub Nićiforović, za književno i ukupno stvaralaštvo, Novi Pazar, oktobar 2018.[25]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ „Upravni odbor RFZO”. 
 2. ^ „Simulacija arbitražnog postupka”. 
 3. ^ „Zlostavljanje na radu - simulacija arbitražnog postupka”. 
 4. ^ „Amazon - autor Živko Kulić”. 
 5. ^ „Kongresna biblioteka u Vašingtonu” (PDF). 
 6. ^ „Obustavljen štrajk prosvetnih radnika”. 
 7. ^ „Prosveta ima reč - Živko Kulić”. 
 8. ^ „Resurs grupa”. Arhivirano iz originala na datum 14. 07. 2019. 
 9. ^ „Izbor najboljih menadžera 2019”. 
 10. ^ „Izbor najboljih - Resurs grupa”. 
 11. ^ „Živko Kulić - diskusija na skupu pravnika posvećenom KiM (Beograd, Palata Srbije, 31.10.2017)”. 
 12. ^ „Na jugu Centralne Srbije Albanci kupuju sve što je srpsko”. Arhivirano iz originala na datum 11. 01. 2020. 
 13. ^ „Projekat "Okupacija do Niša". 
 14. ^ „Živko Kulić: "Na Kosovu se ne brani samo Kosovo...". 
 15. ^ „Književni klub Pokreta trećeg doba Srbije”. knjizevniklub.rs (na jeziku: srpski). Pristupljeno 2022-01-03. 
 16. ^ „Aforističko veče u KC Čukarica”. 
 17. ^ „Aforističko veče u kući Đure Jakšića”. 
 18. ^ „Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima”. 
 19. ^ „Priručnik za pripremanje stručnih ispita zaposlenih u MUP RS” (PDF). 
 20. ^ „Promocija nove zbirke u kući Đure Jakšića”. 
 21. ^ „Živko Kulić - Pod budnim okom demokratije”. Arhivirano iz originala na datum 11. 01. 2020.  Nevalidan unos |dead-url=dead (pomoć)
 22. ^ „ŠIPAK: Živko Kulić - SCI lista”. 
 23. ^ „SLEM: Diploma „Žak Konfino“ u ruke dr Živka Kulića”. 
 24. ^ „ŠIPAK: Intervju sa Živkom Kulićem”. 
 25. ^ „Nagrade najboljima”. 

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]