Radno pravo

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jedna od pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa kao i pravni položaj subjekata radnog prava u SAD

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa kao i pravni položaj subjekata radnog prava.

Smatra se da je u svom razvoju radno pravo prošlo kroz četiri perioda: