Атмосферски притисак

Из Википедије, слободне енциклопедије

Атмосферски притисак је директна последица тежине ваздуха. То значи да се притисак ваздуха разликује с местом и временом јер се количина (и тежина) ваздуха изнад Земље исто тако разликују. Атмосферски притисак се смањује за 50% на висини од око 5 km (као што се и око 50% укупне масе атмосфере налази унутар најнижих 5 km). Просечни атмосферски пристисак измерен на морском нивоу износи око 101.3 килопаскала.

Барометријска једначина[уреди]

Барометријска једначина описује притисак у зависности од висине. Притисак опада са висином.

p(z) = p_0 e^{-z/z_0}

Где су:

  • p_0 - притисак на нивоу мора - 101,3 килопаскала (то је 1 бар)
  • z_0 - референтна висина - око 8500 метара

Извођење једначине[уреди]

Основна једначина хидростатичког притиска гласи:

\frac{dp}{dz} = -\rho g

Из једначине гасног стања изразимо густину (ρ):

\rho = \frac{M p}{R T}

Израз за густину убацимо у прву једначину и добијамо:

\frac{dp}{p} = - \frac{M g}{R T} dz = -\frac{dz}{z_0}

Ознака z0 = R T / M g. Једначину онда интегралимо од p0 do p, и десну страну од 0 до z, након чега је и антилогаритмујемо, и добијемо:

p = p_0 e^{-z/z_0}

Ознака М је молекулска маса ваздуха, која износи око 29 kg/kmol (килограма по киломолу).

Спољашње везе[уреди]