Друштвена структура

С Википедије, слободне енциклопедије

Друштвена структура је појам који се користи у друштвеним наукама како би се означила укупност међусобно повезаних елемената (друштвених појава и процеса) који чине друштво као целину и који одређују, у мањој или већој мери, деловање појединаца социјализованих унутар дате друштвене структуре.

Значење појма друштвена структура може бити различито, у зависности од нивоа анализе. На макро нивоу, овај појам се може односити на систем социо-економске стратификације (нпр. класна структура) или на неке друге устаљене односе између великих друштвених група. На мезо нивоу, он се може односити на структуру друштвено умрежених веза између појединаца или друштвених организација. На микро нивоу, он се може односити на начин на који културне институције или друштвене норме обликују понашање актера унутар датог друштвеног система. Често се указује на међусобну повезаност ових нивоа анализе.

Свака теорија може истицати значај различитих елемената унутар друштвене структуре и другачије објашњавати карактер њихових међусобних односа.