Хаплогрупа R1a1

Из Википедије, слободне енциклопедије

У људској генетици, Хаплогрупа R1a1 (M17) је хаплогрупа Y хромозома која се може наћи широм Евроазије.

Распрострањеност R1a хаплогрупе (лила) и R1b (црвено), по МекДоналду (2005).

У Европи њена највећа учесталост је нађена у централној и источној Европи. Највише је заступљена у Пољској и Мађарској (56%-60%), Украјини (54% или 44%) и Русији, где сваки други мушкарац има ову групу. У Мађарској су пронађене контрадикторне учесталости, једном од 60% а једном од 20%. Релативно висока учесталост је такође нађена код Лужичких Срба (63%) у источној Немачкој и у северној Европи (од тога највише је забележено 23% на Исланду).

Порекло[уреди]

Верује се да су први носиоци R1a1 хаплотипа били људи који су живели пре око 15.000 година. Услед номадског начина живота, ген се ширио по Евроазијским степама. Савремене теорије истичу да је ген у блиској вези са људима Прото-индо-европског говорног подручја. Ниска је заступљеност R1a1 хаплотипа међу људима западноевропске Индо-европске говорне групе.

Њена учесталост указује да је R1a1 хаплогрупа настала међу прецима Балто-Словена источне и централне Европе.

Европа[уреди]

R1a1 хаплогрупа се може наћи свуда у Европи, са највећом учесталошћу у Пољској. Два главна правца у којима се ова група ширила јесте од истока ка западу као и радијално са Балкана.

Веза са осталим хаплогрупама[уреди]

Људске Y-хромозом ДНА (Y-DNA) хаплогрупе

најчешћи заједнички мушки предак
|
A BR
B CR
C DE F
D E G H IJ K
I J L M NO P
N O Q R

R1a1 је подгрупа Хаплогрупе R (M207).

У вези је са Хаплогрупом R1b (M343), која је доминантна у западној Европи, а у нешто даљој вези са Хаплогрупом R2 (M124).

Учесталост[уреди]

Европа[уреди]

N *R1 R1a1 извор
Лужички Срби 112 - 63.39 2
Мађари 45 13.3 60.0 1 ?-14
Пољаци 55 16.4 56.4 1,14
Украјинци 50 2.0 54.0 1,14
Белоруси 306 2 50.98 ?-14
Руси 122 7.0 47.0 14
Белоруси - - 46 4
Белоруси 41 10.0 39.0 14
Украјинци - - 44 3 ?
Украјинци, Рашково 53 - 41.5 10 ?
Руси, север 49 0 43 5
Летонци 34 15.0 41.0 14
Удмурти 43 11.6 37.2 1
Pomor 28 0 36 5
Македонци 20 10.0 35.0 1
Молдавци, Карахасан 72 - 34.7 10
Хрвати - - 34 15e
Литванци 38 6 34 14
Хрвати 58 10.3 29.3 1
UK Orkney 26 65 27 5
Gagauzes, Etulia 41 - 26.8 10
Чеси + Словаци 45 35.6 26.7 1,14
Норвежани 83 - 26.5 13
Bosnians - - 25 15e
Исланђани 181 41.4 23.8 14
Норвежани 87 - 21.69 2
Молдавци, Софија 54 - 20.4 10
Румуни 54 20.4 10 (Buhusi, Piatra-Neamt)
Hungarian 45 13.3 20.4 14
Orcandin 71 66.0 19.7 14
Швеђани (север) 48 23.0 19.0 14
Швеђани 110 20.0 17.3 14
Данци 12 41.7 16.7 14
Херцеговци - - 15 15e
Mari 46 0 13.0 1
Немци 88 - 12.50 2
Немци 48 47.9 8.1 14
Грци 76 27.6 11.8 1
Албанци 51 17.6 9.8 1
Албанци - - 10 15e
Сами 24 8.3 8.3 1
UK Isle of Man 62 15 8 11
Грци - - 8 15e
UK Orkney 121 23 7 11 ?? 7% <> 23% *5
UK 309 - ~7 13 види референце
Georgian 63 14.3 7.9 1
Турци - - 7 15e
Турци 30 6.6 6.6 1
UK Shetland 63 17 6 11
UK Chippenham 51 16 6 11
UK Cornwall 52 25 6 11
Холанђани 27 70.4 3.7 1
Немци 16 50.0 6.2 1
Италијани центар/север 50 62.0 4.0 1
Италијани - - 3 15e
British ~1000 - ~4 11
Ирци 222 81.5 0.5 14
Клабрези 37 32.4 0 1
Сардинијци 77 22.1 - 1
British 25 72 0 5
Пољаци 913 - - 9
Немци 1215 - - 9
Dniester-Carpathian - - 50.06 10
Gagauzes, Kongaz 48 - 12.5 10

empty or - = no data in sample. ? = datasets differences, [?-x]:= ^x=# source


  N *R1 R1a1 source
Sorbs 112 - 63.39 Behar et al (2003)[1]
Hungarian 45 13.3 60.0 Semino et al (2000)[2]
113 20.4 Pericic et al (2005)[3]
Poles 55 16.4 56.4 Semino et al (2000),[2] Pericic et al (2005)[3]
Ukrainian 50 2.0 54.0 Semino et al (2000),[2] Pericic et al (2005)[3]
Belarusian 306 50.98 Behar et al (2003)[1] ?- Pericic et al (2005)[3]
Russian 122 7.0 47.0 Pericic et al (2005)[3]
Belarusian - 46 4
Belarusian 41 10.0 39.0 Pericic et al (2005)[3]
Ukrainian - 44 3 ?
Ukrainians, Rashkovo 53 41.5 10 ?
Russian, North 49 0 43 5
Latvian 34 15.0 41.0 Pericic et al (2005)[3]
Udmurt 43 11.6 37.2 Semino et al (2000)[2]
Pomor 28 0 36 5
Macedonian 20 10.0 35.0 Semino et al (2000)[2]
Moldavians, Karahasan 72 34.7 10
Lithuanian 38 6 34 Pericic et al (2005)[3]
Croatian 58 10.3 29.3 Semino et al (2000)[2]
UK Orkney 26 65 27 5
Gagauzes, Etulia 41 26.8 10
Czech + Slovakian 45 35.6 26.7 Semino et al (2000)[2] ,14
Norvegian 83 26.5 13
Icelander 181 41.4 23.8 Pericic et al (2005)[3]
Norvegian 87 21.69 Behar et al (2003)[1]
Moldavians, Sofia 54 20.4 10
Romanians 54 20.4 10 (Buhusi, Piatra-Neamt)
Hungarian 45 13.3 20.4 Pericic et al (2005)[3]
Orcandin 71 66.0 19.7 Pericic et al (2005)[3]
Swedish (Northern) 48 23.0 19.0 Pericic et al (2005)[3]
Swedish 110 20.0 17.3 Pericic et al (2005)[3]
Danish 12 41.7 16.7 Pericic et al (2005)[3]
Mari 46 0 13.0 Semino et al (2000)[2]
German 88 12.50 Behar et al (2003)[1]
German 48 47.9 8.1 Pericic et al (2005)[3]
Greek 76 27.6 11.8 Semino et al (2000)[2]
Albanian 51 17.6 9.8 Semino et al (2000)[2]
Saami 24 8.3 8.3 Semino et al (2000)[2]
UK Isle of Man 62 15 8 Capelli et al (2003)[4]
UK Orkney 121 23 7 Capelli et al (2003)[4] ?? 7% <> 23% *5
UK 309 ~7 13 see references
Georgian 63 14.3 7.9 Semino et al (2000)[2]
Turkish 30 6.6 6.6 1
UK Shetland 63 17 6 Capelli et al (2003)[4]
UK Chippenham 51 16 6 Capelli et al (2003)[4]
UK Cornwall 52 25 6 Capelli et al (2003)[4]
Dutch 27 70.4 3.7 Semino et al (2000)[2]
German 16 50.0 6.2 Semino et al (2000)[2]
Italian central/north 50 62.0 4.0 Semino et al (2000)[2]
Brithish ~1000 ~4 Capelli et al (2003)[4]
Irish 222 81.5 0.5 Pericic et al (2005)[3]
Calabrian 37 32.4 0 Semino et al (2000)[2]
Sardinian 77 22.1 Semino et al (2000)[2]
Brithish 25 72 0 5
Poles 913 9
Germans 1215 9
Dniester-Carpathian - 50.06 10
Gagauzes, Kongaz 48 12.5 10
empty or - = no data in sample.
?     = datasets differences, [?-x]:= ^x=# source

Азија[уреди]

              N   *R1   R1a1(%)  Sr. Published
              
Ishkashimi          25   4   68    5 Spencer Wells,2001
Tajiks            -       64    6
Tajiks/Khojant        22      64    5 Spencer Wells,2001  
Tajiks/Dushanbe       16      19    5 Spencer Wells,2001  
Tajiks/Samarkand       40      25    5 Spencer Wells,2001  
Kyrgyz            52   2   63    5 Spencer Wells,2001

Tashkent IE         69   7   47    ?
India Upper Caste      86   -   45.35   8
Sourasthran         46   0   39    5 Spencer Wells,2001
Abkhazians          12   8   33    7 Nasidze,2004
Chenchus (India-Darv.)    -   -   26    12 
Kazan Tatar         38   3   24    5 Spencer Wells,2001
Saami            23   9   22    5 Spencer Wells,2001
Iran (Tehran)        24   4   4    5 Spencer Wells,2001
Iran (Tehran)        80   8   20    7 Nasidze,2004 

Iran (Isfahan)        50   0   18    7 Nasidze,2004
Pakistan ??         85   1.10 16.47   8 ?
Pakistan          175   0.57 24.43   8 ?
Pakistan south        91   0   31.87   8 ?
India            728   0   15.8   8 ?
India            325   0.3  27    12 ? 
Tuvian            42   2   14    5 Spencer Wells,2001(*5)
Abazinians          14   0   14    7 Nasidze,2004(*7)
Turks            39   31   13    7 Nasidze,2004(*7)
Georgians          77   10   10    7 Nasidze,2004(*7)
Kurd             17   29   12    5 Spencer Wells,2001(*5)
Nenets            54   4   11    5 Spencer Wells,2001(*5)
Syrian            20   15   10    1

Lebanese           31   6.4  9.7   1
Turkmen           37   36   9     ?
Turkmen           30   37   7    5 Spencer Wells,2001(*5)
Lezgi(S.Caucasus)      12   17   8    7 Nasidze,2004(*7)
Svans            25   0   8    7 Nasidze,2004(*7)
Azerbaijanians        72   11   7    7 Nasidze,2004(*7)
Armenians          100   19   6    7 Nasidze,2004(*7)
Armenians          47   36   9    5 Spencer Wells,2001(*5)
S.Ossetians         17   12   6    5 Spencer Wells,2001(*5)
Kazaks            54   6   4    5 Spencer Wells,2001(*5)
Chechenians         19   0   5    7 Nasidze,2004(*7)
Kallar Darvidian       84   0   4    5 Spencer Wells,2001(*5)
Mongolian          24   0   4    5 Spencer Wells,2001(*5)
Ossetians (Ardon)      28   0   4    7 Nasidze,2004(*7)
Kazbegi           25   8   4    7 Nasidze,2004(*7)
India Darvidian (Tribal)  180   -   2.78   8 
Kabardinians         59   2   2    7 Nasidze,2004(*7)
Lezgi(Dagestan)       25   4   0    7 Nasidze,2004(*7)
Oseetians (Digora)      31   0   0    7 Nasidze,2004(*7)
Rutulians          24   0   0    7 Nasidze,2004(*7)
Darginians          26   4   0    7 Nasidze,2004(*7)
Ingushians          22   0   0    7 Nasidze,2004(*7)
Cambodia           6   0   0    8 ?
China            127   0   0    8  
Japan            23   0   0    8
Siberia           18   0   0    8 ?

Publications:


Референце[уреди]

 1. ^ а б в г Behar, DM; Thomas MG, Skorecki K, Hammer MF, Bulygina E, Rosengarten D, Jones AL, Held K, Moses V, Goldstein D, Bradman N, Weale ME (2003). „Multiple Origins of Ashkenazi Levites: Y Chromosome Evidence for Both Near Eastern and European Ancestries“. Am. J. Hum. Genet. 73: 768–779. PMID 13680527. 
 2. ^ Грешка цитирања Лоша ознака <ref>; нема текста за ref-ове под именом Semino2000.; $2
 3. ^ Грешка цитирања Лоша ознака <ref>; нема текста за ref-ове под именом Pericic2005.; $2
 4. ^ Грешка цитирања Лоша ознака <ref>; нема текста за ref-ове под именом Capelli2003.; $2
 5. ^ Грешка цитирања Лоша ознака <ref>; нема текста за ref-ове под именом Wells2001.; $2
 6. ^ Грешка цитирања Лоша ознака <ref>; нема текста за ref-ове под именом Zerjal2002.; $2
 7. ^ 2004 I. Nasidze & all "Mitochondrial DNA and Y-Chromosome Variation in the Caucasus" doi: 10.1046/j.1529-8817.2004.00092.x
 8. ^ Грешка цитирања Лоша ознака <ref>; нема текста за ref-ове под именом Sengupta2006.; $2
 9. ^ 2003 T. Kivisild "The Genetic Heritage of the Earliest Settlers Persists Both in Indian Tribal and Caste Populations" Am. J. Hum. Genet. 72:313–332, 2003

Спољашње везе[уреди]