Bogdan Brukner

С Википедије, слободне енциклопедије
Bogdan Brukner
Lični podaci
Datum rođenja13. maj 1931.
Mesto rođenjaZagreb, Kraljevina Jugoslavija
Datum smrti8. januar 2006.
Mesto smrtiSremska Kamenica, Srbija i Crna Gora

Bogdan Brukner (Zagreb, 13. maj 1931Sremska Kamenica, 8. januar 2006) bio je arheolog, akademik i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Biografija[уреди | уреди извор]

U Beogradu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Takođe u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, 1954. godine diplomirao je arheologiju. Doktorsku disertaciju „Neolit u Vojvodini“, odbranio je na ovom fakultetu 1965. godine. Kao kustos u Vojvođanskom muzeju u Novom Sadu, bio je zaposlen osam godina (od 1960 do 1968). Za naučnog saradnika na Institutu za izučavanje istorije Vojvodine, izabran je 1968. godine, a te godine počeo je i da predaje arheologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kao docent. Godine 1972. je izabran za višeg naučnog saradnika Istorijskog instituta. Kao vanredni profesor počeo je da predaje 1973. godine , a kao redovni 1984. godine. Tokom 1971. i 1972. godine je kao stipendista Humbeltove fondacije boravio u SR Nemačkoj, na kome je radio na temi „Panonija i srednja Evropa u neolitu“. U publikaciji „Die illustrierte Weltgeschichte der Archäologie” u Minhenu (1979), objavljen je deo ovih is-traživanja.

U Berkliju u SAD, na odseku za antropologiju, održao je nekoliko predavanja o problematici neolita i eneolita između decembra 1979. i februara 1980. godine. Predavanja je takođe držao i na Institutu za praistoriju i ranu istoriju na “Slobodnom univerzitetu” u Zapadnom Berlinu, u zimskom semestru 1981/90. Između 1970. i 1991. držao je predavanja u Njujorku, Los Anđelesu, i u većim evropskim centrima: Kelnu, Krakovu, Minhenu, Bazelu, Cirihu, Bernu itd. Pored ovih predavanja, učestvovao je i na kongresima, simpozijumima i “okruglim stolovima” u Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Ggruziji, Rumuniji, Mađarskoj, SAD, Francuskoj, Italiji, Ne-mačkoj, Holandiji i Švajcarskoj. 22. novembra 1984. godine, izabran je za dopisnog, a 12. decembra 1991. za redovnog člana VANU. Funkciju predsednika izdavačkog saveta VANU, obavljao je od 1983. do 1988. godine. Za redovnog člana SANU, primljen je 29. maja 1991. godine. Bio je aktivan učesnik u radu stručnih arheoloških istraživanja u Jugoslaviji i inostranstvu. Bio je i član Pripremnog komiteta za formiranje Arheološkog društva Evrope (ASE).

Kao naučnik, bavio se istraživanjima u oblasti praistorijske arheologije, sa naznakom na zemljo-radničke i stočarske zajednice panonskog i balkanskog prostora. Rani i pozni neolit balkanskog i srednjevropskog basena je oblast čijim se istraživanjima najviše bavio.

U okviru saradnje Mađarske akademije nauka i Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, bio je rukovodilac jugoslovenskog dela teme „Rane zemljoradničko-stočarske zajednice u Panoniji“. U jugoslovensko-američkom arheološkom projektu istraživanja kod sela Opovo, takođe je bio rukovodilac u jugoslovenskom delu. Sa N. Tasićem i B. Jovanovićem, dobitnik je Oktobarske nagrade Novog Sada za knjigu „Prais-torija Vojvodine“ (1974).

Bibliografija[уреди | уреди извор]

Monografija i knjige[уреди | уреди извор]

 • Archeologia«, cultura e civilta del passato nel mongo europeo ed extraeuropeo, Mondadori, Verona 1978 (Grupa autora); Contribution Bogdan Brukner, 101-118
 • Balkan i srednja Evropa u praistoriji, (Der Balkan und Mitteleuropa in der Urgeschichte Aehnlichkeiten und Unterschiede in der Entwicklung, u Akademske Besede, Knjiga 35, VANU,Novi Sad, 1992, 9-48
 • Die illustrierte Weltgeschichte der Archaeologie, Suedwest-Verlag, Muenchen, 1979, 101-119
 • Koeroes grupa, u Praistorija jugoslovenskih zemalja, (Die Körös Gruppe, Urgeschichte der jugoslawischen Laender) Bush II (Neolithikum), Sarajevo 1979 (Grupa autora); Contribution Bogdan Brukner, 213-226.
 • Neolit u Vojvodini, (Das Neolithikum in der Vojvodina), u Dissertationes, V, Beograd-Novi Sad 1968, T. I-VII, 9-95.
 • Praistorija Vojvodine (Die Urgeschichte Vojvodinas); Monumenta Archaeologica, I, Novi Sad 1974 – Doprinos Bogdan Bruknera, 1-152, 337-364
 • Praistorija, Arheološki deo, u Istorija medicine i zdravstvene kulture na tlu današnje Vojvodine, Tome I tom, Novi Sad 1994,(Grupa autora), Contribution Bogdan Brukner, 11-37
 • Praistorijske i protoistorijske kulture Vojvodine (pilot volume), SANU, Ogranak u Novom Sadu, Novi Sad 2004, doprinos Bogdan Bruknera, 9-32.

Članci i studije[уреди | уреди извор]

 • A Contribution to the Investigation of similarities and differences between Problemes de la néolithisation dans certaines régiones de l`Europe, Krakow, 1980, 49-55
 • Alternatives to Neolithization of Southeast Pannonia with Reflections on broader Iron Gate Zone, in Antidoron 114.
 • An Archaeological Reflection on the Labyrinth, ReVision, Summer 2000, Volume 23, Number 1, Washington 2000, 23-26.
 • Arheologija (Vojvodina), 2nd edition of Encyclopaedia Jugoslavije, (ABiz), Zagreb 1980, 234, 235 (Archaeologie; Vojvodina)
 • Arheološki nalazi (Vojvodina), 2nd edition of Encyclopaedia Jugoslavije, (A-Biz), Zagreb 1980, 247-250 (Archaeologische Funde; Vojvodina)
 • Balkankomponenten im Neolithikum des jugoslawischen Donaugebiets, in Godišnjak, XIV, knjiga 12, Centar za balkanološka ispitivanja, Sarajevo, 1975, 25-23
 • Beitrag zum Studium synchroner Beziehungen zwischen der Karanovo Periode in: Stefan, H., und Vassil, N: Karanovo III, Internale Symposium »Tell Karanovo 1947-1997. Das
 • Neolithikum in Südosteuropa«, Karanovo 6-9. Oktober 1997, Phoibos Verlag, Wien 2000, 287-294.
 • Beitrag zur Erforschung der Desintegration der spaetneolithischen undfruehaeneolithischen Kulturgruppen im jugoslawischen Donauraum,
 • Archaeologica Iugoslavica, XX-XXI, Beograd, 1980-1981 (1983), 16-26 Beitrag zur Erforschung der Migrationskomponente bei der Formierung des Fruehneolithikums im nordoestlichen Teile Jugoslawiens, in Sbornik Filozofickej fakulty University Komenského, Musaica XVIII (VII), Bratislava 1967, 15-24
 • Beitrag zur Erforschung der Beziehungen zwischen Makedonien und dem mitleren Donaugebiet um cca. 3000 v. Chr, in Festschrift für Gheorghe Lazarovici zum 60. Geburtstag.
 • Beitrag zur Feststellung der Grenze zwischen den Vihgeschichte, 10, Oesterreischische Arbeitsgemeinschaft fuer Ur- und Fruehgeschichte, Wien 1978, 19-21
 • Beitrag zur Feststellung des Beginns der Metallurgie und der Aeneolithisierung, in Archaeologica Iugoslavica, XIX, Beograd, 1977-1978 (Beograd 1981), 9-12
 • Beziehungen zwischen den autochthonen Kulturen un den Steppenvoelkern im Aenneolithikum im suedoestlichen Winkel Pannoniens, al XIV – lea Simpozion de Tracologie, Relatii Traco-Schito-Helladice, Baile Herculane Drobeta Turnu Severin, 14-19 Septembrie 1993, 27-31
 • Boundary line between the West-Mediterranean and Balkan-Anatolian Complex, in Actes du IX Congres UISPP, Nice, 1976, VI, 349, 350
 • Boundary line between the West-Mediterranean and Balkan-Anatolian Complex, in Balcanica, VIII, Belgrade, 1977, 17-21
 • Contribution to the investigation of connection and relationship among the populations of southeast Panonnia, the central part of the north Balkans, and the area north of the Black Sea between 3800-3200 B.C., Internationales Symposium ueber die Beziehungen zwischen Kaukasus und Suedost-Europa in der Metallzeit, Telavi 1983, 30, 1987, 33-42
 • Contribution to the Study of Establishment of the Ethnic and Cultural (dis) International Symposium »Current Problems of the transition period from Definicija termina »Naseobinska arheologija«, (Die Definition des Begriffes »Ansiedlungsarchaeologie«), Simpozijum Arheologija i prirodne nauke, SANU-VANU, Beograd-Novi Sad, LXIV, and Odeljenje istorijskih nauka, 21, Beograd, 1992, 11-15
 • Die Donauregion – Abgrenzungs- und Verbindungsbruecke zwischen Mittel- und Suedosteuropa in der Vorgeschichte, 1-14 Die Donau, Verkehrsweg europaeischer Zivilisation-Kulturaum mittlere und untere Donau, in
 • Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Baile Herculane 3-5. 9.HüLta, 1995. Die genetischen Grundlagen der Fruehbronzezeit in der Vojvodina, in Acta
 • Archaeologica Carpathica, Tom XV, Cracoviae, 1975, 225-226 Mai 1991 (1992), in Banatica 1992, 200-209
 • Die Nekropole in Vajska, ein neuer Beitrag zur kulturellen und chronologischen Determinierung des Aeneolithikums Suedostpannoniens, in
 • Archaeologia Iugoslavica, XI, 1970 (1973), Beograd 1973, 1-14
 • Die Resultate des Studiums ueber das Neolithikum im nordoestlichen Debiet Jugoslawiens, in Actes du VII Congres UISPP, Prague 1966, 401-406
 • Gruppe auf Gomolava und der Wohnohorizont des »Aeneolithischen Humus«, Internationales Symposium Gomolava, 1986, in, special edition, Balkanološki institut, Sveska 33, Novi Sad, 1988, 19-39
 • Palanka uns das Problem der Beziehungen zwischen dem Mesolithikum und praekeramischen Neolithikum im Donaugebiete, in Archaeologica Iugoslavica, VII, Beograd 1966, 1-12
 • Gruppe und die spaetneolithische und aeneolithische Kulturen im XI Internationales Symposium in Xanthi 1981 (Griechenland), Archaeologica Iugoslavica, XXII-XXIII, 1985, 1-14
 • Kultur in Raum und Zeit, in Godišnjak Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, XXII, Centar za arheološka ispitivanja, knjiga 30, Sarajevo – Frankfurt a/M. – Berlin – Sarajevo, 2002, 61-103.
 • Diskussion zum Referat des M. Garašanin »L`ethongenése des peuples paléobalkaniques«, in Révue des études sud-est Européénes, Tom XIV – 1976
 • Dunav i njegove pritoke – granica pojedinih neolitskih kulturnih grupa u(Die Donau und ihre Nebenfluesse – Grenze einzelner neolithischer Kulturgruppen im suedoestlichen Pannonien), in Simpozijum o plovidbi Dunavom od praistorije do savremenih dana, Srpska akademija nauka, Knjiga XV, Beograd, 1983, 63-67
 • Early Copper Age and the Beginning of the Middle Copper Age in Yugoslavia, Congresso International L`ata´ del Rame in Europa, Viaregio 1986
 • Early Copper Age and the Beginning of the Middle Copper Age in Yugoslavia, in Balkanica, XXI, 1990 Belgrade, 129-138
 • Ein Beitrag zum Studium ueber die Neolithisierung Suedostpannoniens, in Godišnjak, XVI, knjiga 14, 1978, 75-80
 • Acta Antiqua et Archaeologica, T.X. Szeged 1966, 7-10 Glasnik, 3, Humboldt Klub Srbije, Beograd 1997, 11-17.
 • Forschungsstand des Aeneolithikums in Ostjugoslawien, Symposium in Verona, 1980, (1982), 77-79
 • Fotomonografija Vojvodine, (Photomonographie Vojvodinas), Jugoslavenska revija – Pokrajinski sekretarijat za informacije, Novi Sad, 1980 (Group of authors), Contribution Bogdan Brukner, 38-48, Novi Sad, 1980)
 • Gruppe in der Vojvodina, 5, Novi Sad, 1976, 27-31
 • Gesellschaftlich-oekonomische Grundlagen praehistorischer Gemeinschaften im jugoslawischen Donaugebiet vom fruehen Neolithikum zum mittleren Aeneolithikum, Sarajevo, 1990, 17-24.
 • Gomolava - višeslojno nalazište u jugoslovenskom Podunavlju, (»Gomolava« - mehrschichtiger Fundort im jugoslawischen Donaugebiet), univerzitet, Beograd 1974, 19-24
 • Grupa Vajska-Hunyadihalom, (Die Vajska-Hunyadihalom Gruppe), in Matica srpska, Zbornik za istoriju sv., 16/1979, Novi Sad 1979, 61-86
 • Hausformen im spaeten Neolithikum und fruehen Aeneolithikum des Zentralbalkan und des oestlichen Pannonien, Symposium der Alexander von Humboldt Stiftung »Palast und Heutte«, Berlin, 1979, Ph. v. Zabern 1982, 77-97 Körös-Cris kompleksa, Novi Sad 1965, 5-14
 • Keramik der juengeren Eisenzeit (Gomolava 1965-1966), Novi Sad 1965, 237-239
 • The Late Neolitic of the Middle Danube Region, International Symposium on the Problems of the Transition from Middle to Late Neolithic in the Middle Danube Region,
 • Problemi i perspektive, Od srpskenarodne zbirke do Muzeja Vojvodine, Novi Sad 1998, 245-248. Neolitski i ranoeneolitski sloj na Gomolavi, (Die neolithische und fruehaeneolithische Schicht von Gomolava – 1965-1966), Novi Sad 1965, 137-175 International synposium »Signs and civilisation«, Novi Sad, 24-29. 5. 2004 International meetig, Gomolava u vremenu i prostoru, Novi Sad, 24-27. novembar 2004
 • Beitrag zur Beziehungserforschung Bosniens und des jugoslawischen Donaugebiets, u Godišnjaku, XII, knjiga 11, Centar za balkanološka ispitivanja, Sarajevo, 1976, 45-56
 • Beitrag zur Erlaeuterung einiger Eigenschaften der, Materijali Arheološkog društva Jugoslavije, I, Beo-grad 1964, 57-62, Novi Sad 1979, 309-315
 • Problem zaštite višeslojnog lokaliteta Gomolava kod Sela Hrtkovaca u Sremu, (Das Beuschuetzungsproblem der mehrschichtigen Lokalitaet Gomolava beim Dorfe Hrtkovci in Srem), in Zbornik Zavoda za zaštitu spomenika kulture, knjiga XXII-XXIII, 1972-1973, Novi Sad, 1973, 120-121
 • Problemi periodizacije neolita u jugoslovenskom Podunavlju, (Probleme der Periodisation des Neolithikums im jugoslawischen Donaugebiet), in
 • Materijali Arheološkog društva Jugoslavije, IV, Beograd-Herceg Novi, 1967, 197-201
 • Zbornik radova, 2. International Danube conference on history an culture, Kulturni centar Beograd, Beograd 2004, 54-55.
 • Kanelovana keramika Gava kompleksa umetnost-kultura, jun 2000, 215-217.
 • Refleksije o lavirintu, (Nachdenken ueber das Labyrinth), Delo, XXVII, 1-2, Beograd, 1981, 100-107 Gomolava 1967-1976. godine, Siedlung am Tell Gomolava 1967-1976), 26, Novi Sad, 1980, 5-55 (Ergebnisse der Schutzausgrabung an der Lokalitaet »Baštine« beim Dorfe Similarities and Differences between Apennines and the Balkans in the Development of the Early Neolithic, XIII UCPPS Forly 1996 Colloquia, in Colloquium, XVII, 85-89, Forli 1996.
 • Stratigraphie von Gomolava, ein Vorschlag zur relativen Chronologie am Uebergang vom Endneolithikum zum Aeneolithikum in Suedostpannonien, in Actes du VIII Congres UISPP, Actes II, Beograd, 1973, 317-324
 • The Opovo Project: a study of socio-economic change in the Balkan Neolithic; second preliminary report, in Journal of Field Archaeology, 19, 1992, The Opovo project: a study of socio-economic shange in the Balkan Neolithic, in JFA, Vol. 12, 425-444, first preliminary report by R. Tringham, B. Brukner, B. Voytek, 1985
 • The Possible Influences and Consequences of the Black Sea Flood on the – kulture, »The First International Symposium on the
 • Interdisciplinary Reserch of Significance of the Black Sea Flood cca 5600-5500 BC«. Liguria Study Center, Bogoliasco, Italy, June 3-7, 2002
 • The same paper in Grusinian, printed by the Grusinian Academy of Sciences, Tringham-Brukner and the Excavation at Opovo 1985-1987; Socioeconomic Change in the Balkan Neolithic, in Journal of Field Archaeology, Vol. 19, No. 3, 1992, 351-386
 • Pannonia, in Internationales Symposium, special edition, International Symposium 1988, Belgrade – Smederevska Palanka 1988, Beograd, 1990, 79-83
 • Die Beziehung des slawonischen Gebietes mit dem westlichen Teil der Vojvodina im fruehen Neolithikum), in Simpozijum o neolitu i eneolitu u Slavoniji, Vukovar 1969, 97-105
 • Kultur un der Zivilisationskomplex der aeneolithischen Kulturen des Teils des Schwarzen Meeres, 32, Novi Sad, 1989-1990, 11-15, Rad Muzeja Vojvodine, 43-45, Novi Sad, 2001-2003, 7-28.
 • Vojvodina (Praistorija i antika), in Dnevnik, Novi Sad, 2005
 • Vojvodina u bakarnom i ranobronzanom dobu, (Die Vojvodina in der Kupfer- und Fruehbronzezeit), (Catalogue of exhibition, group of authors), Novi Sad, contribution Bogdan Brukner, 1974, 5-7
 • Von Vorurbaner zu Protourbaner Gesellschaft in Suedosteuropa, Zbornik Balkanica, 23, Beograd, 1991, 181-185
 • Zur Chronologie der Kostolacer-Gruppen, in Historica, Zbornik Filozofickej Fakulty, XXIX-XL, Bratislava, 1989 (1991), 35-45
 • Zur Chronologie der Kostolac-Gruppe, in Archaeologica Iugoslavica, XIX 1978 (1979), Beograd 1979, 8-13

Izveštaji[уреди | уреди извор]

 • Baštine Srem-naselje, Arheološki pregled, 2, Beograd, 1960, 18-24
 • Beletinci Arheološki pregled, 3, Beograd, 1961, 17-22
 • Donje Branjevine, Deronje, naselje starijeg neolita, Arheološki pregled, 9, Beograd, 1967, 171-172
 • Arheološki pregled, 8, Beograd, 1966, 12-13
 • Gomolava à Hrtkovci – site préistorique à plusieirs couches, Epoque préhistorique en Yugoslavie, Beograd, 1971. Gomolava, Hrtkovci – višeslojno nalazište, in Arheološki pre-gled, 14, Beograd, 1972, 25-31
 • Gomolava, Hrtkovci – višeslojno nalazište, in Arheološki pregled, 15, Beograd, 1973, 14-15.
 • Gomolava, Hrtkovci – višeslojno nalazište, in Arheološki pregled, 16,
 • Beograd, 1974, 27
 • Gomolava, Hrtkovci, praistorijsko višeslojno naselje, in Arheološki pregled, 9, Beograd, 1967, 45-47
 • Gomolava, Hrtkovci, Ruma, višeslojno nalazište, in Arheološki pregled, 10, Beograd 1968, 18-20
 • Gomolava-Hrtkovci-višeslojno nalazište, neolitski i stariji eneolitski horizont na Gomolavi, 1965. godine, in Arheološki pregled, 7, Beograd, 1965, 16-31 halštatskog perioda, in Arheološki pregled, 7, Beograd, 1965, 45-47
 • Kamendin-Sirig-Temerin, naselje prelaznog perioda u bronzano doba,
 • Arheološki pregled, 5, Beograd 1963, 21-22
 • Problem zaštite višeslojnog lokaliteta Gomolava kod sela Hrtkovci u Sremu,
 • Zbornik zaštite spomenika kulture, XXII/XXIII, 1972-1973, Novi Sad, 1973, 120-121

Reference[уреди | уреди извор]

 • www.ogranak.sanu.ac.rs
 • www.muzeulbanatului.ro

Spoljašnje veze[уреди | уреди извор]