Sila entropije

Из Википедије, слободне енциклопедије
Difuzija sa mikroskopske i makroskopske tačke gledišta. Inicijalno, molekuli rastvorka su na levoj strani barijere (ljubičaste linije) i nisu prisutni na desnoj strani. Uklanjanjem barijere dolazi do difuzije rastvorka koji popunjava ceo kontejner. Gore: Jedan molekul se randomno kreće. Sredina: U prisustvu više molekula, postoji statistički trend da rastvorak uniformno popuni kontejner. Dole: U prisustvu enormnog broja molekula rastvorka gibi se radomnost. Izgleda kao da se rastvorak kreće ravnomerno i deterministički iz oblasti sa visokom koncentracijom u oblast niske koncentracije. Ne postoji mikroskopska sila koja gura molekule na desno, mada se stiče takav utisak sa donjeg panela. Ta lažna sila se naziva entropskom silom.

U fizici, sila entropije koja deluje na sistem je fenomenološka sila koja proizilazi iz statističke tendencije celokupnog sistema da poveća svoju entropiju. Ona nije rezultat dejstva specifične fundamentalne mikroskopske sile.[1]

Matematička formulacija[уреди]

U kanoničkom ansamblu, sila entropije \mathbf F vezana za particiju makrostanja \{\mathbf{X}\} se definiše kao:[2][3]

\mathbf{F}(\mathbf{X_0}) = T \nabla_{\mathbf X} S(\mathbf{X})|_{\mathbf X_0}

gde je T temperatura, S(\mathbf{X}) je entropija vezana za makrostanje \mathbf{X} i \mathbf{X_0} je postojeće makrostanje.

Vidi još[уреди]

Reference[уреди]