Hemijska formula

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Al2(SO4)3
Primer
hemijske formule,
aluminijum sulfata

Hemijska formula ili molekulska formula je formula koja pokazuje vrstu i broj atoma koji čine neki molekul.

Molekulske formule su oznake hemijskih jedinjenja, oblik prikazivanja njihovih molekula; pored kvalitativnog sastava, one pokazuju i kvantitativni odnos atoma koji sačinjavaju molekul hemijskog jedinjenja. Formule se izražavaju hemijskim znacima; npr. molekul hemijskog jedinjenja vode sastavljen je od dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonik, pa je molekulska formula vode H2O. Pored toga, molekulske formule, na osnovu poznatih atomskih težina i valentnosti, pokazuju odnos masa atoma koji izgrađuju jedinjenja (u ovom slučaju 18 grama vode sastoji se od 2 grama vodonika i 16 grama kiseonika).

Molekulske formule ne pokazuju unutrašnju strukturu molekula, pa se zato, naročito u organskoj hemiji, primenjuju racionalne formule i strukturne formule. Racionalnim formulama se, u stvari, skraćenim načinom pokazuje kako su povezani atomi u molekulu npr. molekulska formula etil-alkohola je C2H6O, dok će njegova racionalna formula biti C2H5OH. Strukturne hemijske formule pokazuju, pored kvalitativnog i kvantitativnog sastava molekula jednog hemijskog jedinjenja, još i način na koji su atomi i atomske grupe u molekulima međusobno povezani. Strukturna formula etil-alkohola izgleda ovako: Ethanol-structure.svg

Vidi još[uredi]

Literatura[uredi]

  • Ralph S. Petrucci; William S. Harwood; F. Geoffrey Herring (2002). „3”. General Chemistry: Principles and Modern Applications (8th izd.). Prentice-Hall. OCLC 46872308. ISBN 0-13-198825-5.