Аркус косинус

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
Аркус косинус
Arccos.svg
Основне особине
Парност непарна
Домен [-1,1]
Кодомен [0,π]
Специфичне вредности
Нуле 1
Вредност у -1 π
Вредност у 0 π/2
Вредност у 1 0
Специфичне особине
Превоји (0,π/2)
Улазак у нулу под углом -π/4

Аркус косинус је функција инверзна косинусној функцији на интервалу [0,π] њеног домена. Користи се за одређивање величине угла у овом опсегу када је позната вредност његовог косинуса.

Формуле[уреди]

Следе неке од формула које се везују за аркус косинус:

(правило комплементарних углова)
ако

Преко формуле за половину угла се добија и:

ако

Извод:

Представљање у форми интеграла:

Представљање у форми бесконачне суме:

Спољашње везе[уреди]

Тригонометријске и хиперболичне функције
Синус Косинус Тангенс Котангенс Секанс Косеканс
Функција sin(x) cos(x) tg(x) ctg(x) sec(x) cosec(x)
Инверзна arcsin(x) arccos(x) arctg(x) arcctg(x) arcsec(x) arccosec(x)
Хиперболична sinh(x) cosh(x) tgh(x) ctgh(x) sech(x) cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)