Душан Станковић

Из Википедије, слободне енциклопедије
Душан Станковић
Dusan Stankovic.jpg
Душан Станковић, учитељ
Датум рођења (1971-08-25)25. август 1971.(46 год.)
Место рођења Лозница
  СФРЈ
Држављанство  Србија
Образовање Учитељски факултет Универзитета у Београду

Душан Станковић (Лозница, 25. август 1971) је српски учитељ, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник за област разредне наставе.

Биографија[уреди]

Основну школу је завршио у Доњој Борини. Школовање је наставио у Гимназији „Вук Караџић” у Лозници. Након две године „усмереног образовања” трећи и четврти разред средње школе завршава у Шапцу, на Педагошкој академији „Душан Јерковић”, где је 1992. године и дипломирао. На Учитељском факултету у Београду дипломирао је 1997. године. На истом факултету 2006. године је специјализирао образовну технологију (Веб портал – дидактички материјал за реализацију наставе света око нас у другом разреду основне школе), а потом и магистрирао у овој области 2008. године (Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва). Докторске студије на Учитељском факултету у Београду уписао је 2011. године. Рад на докторској дисертацији Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва одобрен му је 2015. године. Од 1992. године ради у Основној школи "Браћа Рибар" у Доњој Борини. Током рада стекао је звање педагошког саветника.[1]

Као коаутор учествовао је у изради радова који се налазе у бази знања „Креативна школа” (Вуков рад на реформи језика и правописа, школска 2006/2007. година и Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност, школска 2010/2011. година.[2] Његови ауторски (Систем за управљање учењем у настави природе и друштва, школска 2010/2011. година[3] и Настава природе и друштва у вођеном систему електронског учења, школска 2015/2016. година[4]) и коауторски (Образовни софтвер у настави почетног читања и писања, школска 2011/2012. година[5] и Веб граматика, школска 2016/2017. година[6]) радови награђивани су на конкурсима Дигитални час. Представља примере добре праксе на скуповима Савеза учитеља Републике Србије.[7]

Објавио је више чланака и приказа у „Иновацијама у настави”, „Методичкој пракси”, „Образовној технологији”, „Учитељу”, зборницима радова са скупова и конференција. Учествовао је и излагао на научним скуповима међународног и националног значаја. Аутор је научне монографије, збирке песама и коаутор приручника за наставнике. Појављује се као рецензент[8][9][10] и уредник[11] у више објављених радова. Члан је редакције часописа Учитељ.[12] Аутор је и реализатор два акредитована програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручник сарадника.[13][14] Учествовао је у реализацији више пројеката од националног и међународног значаја и био сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања[15], Завода за унапређивање образовања и васпитања[16] и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2015. године именован је за члана Комисије за полагање испита за лиценцу.[17]

Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2017. године изабран је за саветника-спољног сарадника у области разредне наставе.[18]

Добитник је Светосавске награде за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину.[19]

Монографије[уреди]

Приручници[уреди]

 • Алексић, Вељко; Здравковић, Душан; Станковић, Душан; Станојевић, Драгана; Гомилановић, Славица (2013). Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих, приручник за наставнике, дигитална писменост. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. ISBN 978-86-86715-36-4. 

Радови у научним часописима и тематским зборницима[уреди]

Научни радови[уреди]

 • Ставови и мишљења учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању наставе природе и друштва. Зборник радова са Научног скупа Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме. Учитељски факултет, Београд, 2015. ISBN 978-86-7849-201-3. стр. 513-531.UDC 371.263:004.9; 004.42 MOODLE:3/5 (COBISS.SR 221865484)
 • Мишљења учитеља о могућностима примене система за управљање учењем у реализацији наставних садржаја ширег природног и друштвеног окружења. Методичка пракса, Београд, 2014, 3, 13, 275-292 UDC: 37.012 ISSN 0354-9801
 • Улога тест модула система за управљање учењем у настави природе и друштва. Образовна технологија, Београд, 2014, 3, 267-276 UDC: 371.3 ISSN 1450-9407
 • Интерактивне учионице. Образовна технологија, Београд, 2011, 2, 151-156 UDC: 371.3.333 ISSN 1450-9407
 • Интерактивни електронски извори информација у функцији подизања квалитета наставе природе и друштва. Иновације у настави, Београд, XXII, 3, UDC 371.3::3/5 371:004.738.5 ISSN 0352-2334(COBISS.SR 197809420)
 • Станковић, Д. (2009): Веб портали за припрему и реализацију наставе у основној школи. Иновације у настави, Београд, 2009, XXII, 2, 129-141. UDC 37.018.43 371.694:004 ISSN 0352-2334(COBISS.SR 197798668)

Стручни радови[уреди]

 • Систем за управљање учењем у настави природе и друштва. Иновације у настави, Београд, 2013, XXVI, 4, 114-125. UDC 371.3::3/5 (075.2) 004.738.1:3/5 (075.2) ISSN 0352-2334
 • Солаковић, Игор, Станковић, Душан и Спремић Солаковић, Ана: Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе. Конференција Техника и информатика у образовању. Зборник радова, Књига II, Технички факултет, Чачак, 2012. ISBN 978-86-7776-139-4. стр. 524-530. UDC: 37::004.55 (COBISS.SR 191233292)
 • Станковић, Душан и Станковић, Александра: Припрема интерактивног софтвера за наставу. Учитељ, Београд, 2012, 79, 1, 54-58. UDC 37 ISSN 0352-2253
 • Мултимедијални уџбеник. Педагошка пракса, Просветни преглед, Београд, 2011, година XXVIII, број 797, јун, 6-7.
 • Управљање рачунарским кабинетом. Школска дигипедија, Просветни преглед, Београд, 2011, година II, број 6, јун 4.
 • Рачунарске апликације на белој табли. Педагошка пракса, Просветни преглед, Београд, 2010, година XXVII, број 771, октобар, 6-7.
 • Образовно-васпитни веб портали. Методичка пракса, Београд, 2010, 2, 203-214. UDC: 371.3.333 ISSN 0354-9801
 • Веб портали у припреми и реализацији наставе. Учитељ, Београд, 2010, 78, 1, 72-75. ISSN 0352-2253
 • Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва. Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд, 2009, 562-568. UDC 371.671:3/5-004.031.42 (COBISS.SR 39102991)
 • Интерактивни систем Сентео. Образовна технологија, Београд, 2009, 4, 109-115.UDC: 371.333 ISSN 1450-9407
 • Дигиталне библиотеке. Образовна технологија, Београд, 2009, 1-2, 65-70. UDC: 371.33 ISSN 1450-9407
 • Виртуелна реалност у образовању. Образовна технологија, Београд, 2008, 3-4, 65-68. UDC 371.333 ISSN 1450-9407
 • Веб портали и образовање на даљину за припрему и реализацију наставе. Иновације у настави, Београд, 2008, XXI, 3, 114-120. UDC 004.738.5:371.333 ISSN 0352-2334 (COBISS.SR 153680652)
 • Дидактички медији. Образовна технологија, Београд, 2008, 2, 81-92. UDC: 371.333 ISSN 1450-9407
 • Интерактивна табла у образовању. Методичка пракса, Београд, 2008, 1-2, 81-89. UDC: 37.018.43 ISSN 0354-9801
 • Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва. Образовна технологија, 2007, Београд, 4, 29-42. UDC: 37.018.43 ISSN 1450-9407
 • Проблемска настава. Образовна технологија, Београд, 2007, 3, 83-94. UDC: 371.3 ISSN 1450-9407
 • Могућности примене Pocket PC рачунара у настави. Образовна технологија, Београд, 2007, 1-2, 92-95. UDC: 37.026 ISSN 1450-9407
 • Моделовање веб портала за реализацију наставе. Образовна технологија, Београд, 2006, 4, 47-54. UDC: 371.68 ISSN 1450-9407

Прикази[уреди]

 • Приказ студије: Џули Когил: Како се интерактивна бела табла користи у основној школи и како утиче на наставнике и наставу, Методичка пракса, Београд, 2009, 1, 184-186. ISSN 0354-9801
 • Приказ књиге: Игор Солаковић: Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе, Методичка пракса, Београд, 2009, 1, 187-188. ISSN 0354-9801
 • Станковић, Душан и Станковић, Александра: Приказ књиге: Игор Солаковић: Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Образовна технологија, Београд, 2013, 1, 103-106. UDC: 37 ISSN 1450-9407

Збирке песама[уреди]

Референце[уреди]

 1. Званични сајт Универзитета у Београду: Архива одржаних седница. „Основни биографски подаци у извештају о теми и сагласност на тему”.  бр. 17, 17.11.2015. Тачка 5. 13. Приступљено 29. 4. 2017.
 2. Званични сајт базе знања „Креативна школа”: „Претрага радова”. Приступљено 24. 4. 2017. 
 3. Дигитална агенда/Дигитална школа, Министарство за телекомуникације и инфорнмационо друштво: „Зборник радова програма Дигитални час, група предмета Природне науке”.  бр. 1. Приступљено 25. 4. 2017.
 4. Дигитална школа, Министарство трговине, туризма и телекомуникација: „Зборник радова конкурса Дигитални час 2015/2016, група предмета Природне науке”.  бр. 7. Приступљено 25. 4. 2017.
 5. Дигитална агенда/Дигитална школа, Министарство културе, информисања и информационог друштва: „Зборник радова програма Дигитални час 2, 2011/2012, група предмета Друштвене науке и спорт”.  бр. 8. Приступљено 25. 4. 2017.
 6. Званични сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација: „Листа награђених радова из области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања, група предмета Друштвене науке и спорт” (PDF).  бр. 15. Приступљено 25. 4. 2017.
 7. Званични сајт Савеза учитеља Републике Србије: „Одабрани радови за презентовање на XXX Сабору учитеља Србије. Свет око нас, Природа и друштво, Систем за управљање учењем и поучавањем Моја домовина део света (PDF).  бр. 11. Приступљено 25. 4. 2017.
 8. Солаковић, Игор (2007). Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе. Бијељина: Српско просвјетно и културно друштво Просвјета. ISBN 978-99938-44-33-4.  (COBISS.SR 555544)
 9. Живановић, Цвијетин; Солаковић, Игор (2006). Практикум из примијењене филозофије и опште методологије. Бијељина: Младост. ISBN 99938-92-05-X.  (COBISS.SR 115736)
 10. Живановић, Мирослав (1991): Воли ме данас, сутра ћу бити бољи, Заслон, Шабац, 1995. UDC 886.1-14 (COBISS.SR 1694732)
 11. Солаковић, Игор (2012). Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима. Бијељина: Центар за образовну технологију Републике Српске. ISBN 978-99955-741-0-9.  (COBISS.SR 3173656)
 12. Званични сајт Савеза учитеља Републике Србије: „Часопис Учитељ”. Приступљено 25. 4. 2017. 
 13. Званични сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања: „Програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника”. Приступљено 27. 4. 2017. 
 14. Званични сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања: „Програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника”. Приступљено 27. 4. 2017. 
 15. Званични сајт Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања: „Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих” (PDF). стр. 62. Приступљено 26. 4. 2017. 
 16. Званични сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања: „Листа реализатора обуке Примена информационо-комуникационих технологија у настави (PDF).  бр. 11. Приступљено 26. 4. 2017.
 17. Званични сајт Савеза учитеља Републике Србије: „Решење о именовању чланова комисије за полагање испита за лиценцу, Стручњак за одређени предмет, групу предмета или област” (PDF). стр. 5.  бр. 61. Приступљено 25. 4. 2017.
 18. Званични сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Листа изабраних саветника-спољних сарадника” (PDF). Приступљено 24. 4. 2017. 
 19. Званични сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Добитници Светосавске награде за допринос квалитетном образовању за 2014. годину”. Приступљено 24. 4. 2017.