Коса црта

С Википедије, слободне енциклопедије
Главни интерпункцијски знаци
Знаци интерпункције
тачка .
упитник ?
узвичник !
запета ,
тачка-зарез ;
двотачка :
црта
цртица
наводници „ ”
заграде ( )   [ ]
Остали правописни и помоћни интерпункцијски знаци
тротачка
полунаводници ’ ’
апостроф
коса црта /
звездица *
ситна бројка 1
постакценатска дужина ̄
генитивна дужина ̂
знакови за нагласке ̏    ̀   ̑    ́
знакови порекла <   >
једнакост =
плус +
минус
знак множења ×
знак дељења ÷
витичасте заграде { }
знак понављања
секција §
степен °
Остали интерпункцијски знаци
два упитника
два узвичника
упитник‐узвичник
узвичник‐упитник
oбрнути упитник ¿
oбрнути узвичник ¡
цртица‐минус -
oбрнута коса црта \
aмперсанд &
eт‐знак @
параграфски знак
булет
каретa ^
крстић †   ‡
тараба #
нумеро
проценат %
промил
базна тачка
прим ′   ″   ‴
тилда ~
доња црта _
усправна црта |   ‖   ¦
заштита ауторског права ©
заштита ауторског права на тонски запис
Жиг — регистрована робна марка ®
Жиг — заштићена сервисна марка
Жиг — заштићена робна марка
aстеризам
флеурон
индикатор
интеробенг
дијамант
знак референце
повезница
размак  
интерпункт ·
знак валутa ¤
Коса црта

Коса црта (/) је интерпункцијски знак који се користи у бројним случајевима.

Историја[уреди | уреди извор]

Коса црта као знак потиче још из времена старог Рима. У новије време се проширио у средњем веку кад је коса црта имала функцију зареза, а две косе црте су представљале цртицу. Касније се коса црта почела користити у разним случајевима.

Употреба у језику[уреди | уреди извор]

Коса црта користи се да би означила крај стиха ако се они пишу у једном реду:

 • И дошла је ноћ или жалост / На небо, на земљу и на ме / И видел сем всигде по свету / Цикламе, крваве цикламе. (Драгутин Домјанић)

Коса црта користи се као знак разломка уместо водоравне црте:

 • 1/2, 3/2, 5/7

Коса црта користи се да би означила раздобље које се протеже на две временске јединице:

 • у ноћи 9/10. октобра, академске године 2006/07, на прелазу 19/20. века

Користи се и за тачно одређивање адресе (број, степениште, спрат):

 • Улица 13/7, Крлежина 17/2

Замењује предлоге на и по између две мерних јединица:

 • 100 km/h, 3 t/m

Означава да су два податка подељена косом цртом исте вредности:

Употреба изван језика[уреди | уреди извор]

Математика[уреди | уреди извор]

Понекад се уместо две тачке као знака дељења користи и коса црта:

 • 14 / 2 = 7

Коса црта се може користити и уместо разломачке црте:

 • 1/2, 2/3, 5/7

Рачунарство[уреди | уреди извор]

Коса црта често се користи у програмирању:

 • у већини програмских језика као знак дељења
 • у C-у, C++-у, CSS-у и Јави користи се за коментаре који почињу са /*, а завршавају са */; C99, C++ и Јава такође имају коментаре који почињу са //
 • у HTML-у користи се за „затварање“ тагова (нпр. </body>)

У различитим чет програмима, да би се емулирао курзив, користе се две косе црте — /курзив/. У IRC клијентима, наредбе се задају почевши косом цртом (нпр. /quit)

На Јуникс оперативним системима користи се за одређивање путања директоријума, као на пример:

 • /usr/local/bin; /root/files; /home/.mozilla

Користи се и као преграда у интернетским протоколима и адресама:

 • http://www.google.rs; ftp://www.dodaj.rs

Остало[уреди | уреди извор]

У појединим се земљама коса црта користи као преграда између датума, уместо размака или тачке: