Факултет безбедности Универзитета у Београду

Из Википедије, слободне енциклопедије
(преусмерено са Факултет безбедности)
Иди на навигацију Иди на претрагу
Факултет безбедности
Fakultet bezb BG logo.png
Тип државни
Оснивање 1978.
Афилијација Универзитет у Београду
Декан Проф. др Ивица Радовић
Број одсека 5
Локација Београд, Србија
Веб-сајт http://www.fb.bg.ac.rs

Факултет безбедности као високошколска образовно-научна институција је колективна чланица у саставу Универзитета у Београду и припада гру­пи факултета друштвених наука

Историја[уреди]

Факултет безбедности је релативно млада универзитетска институција. Нас­тао је из Института, касније Одсека за народну одбрану Природно-мате­ма­тичког фа­култета Универзитета у Београду, школске 1975/1976. године.

Октобра 1978. године Одсек за народну одбрану издваја се из састава Природно-математичког факултета и прераста у самосталну институцију – Факултет народне одбране.

Ради унапређења и праћења научних достигнућа у области одбране, заштите и безбедности, школске 1990/1991. иновиран је Наставни план и програм Факултета и промењен назив у Факултет одбране и заштите Универзитета у Београду.

На основу члана 17 Закона о универзитету („Сл. гласник РС”, број 20/1998), Влада Републике Србије, донела је 16. марта 2000. године Одлуку о промени назива Факултета одбране и заштите Универзитета у Београду у Факултет цивилне одбране Универзитета у Београду („Сл. гласник РС”, број 10/2000 од 5. априла 2000).

У току 29 година постојања Факултет је стекао значајну репутацију и искуство у изградњи операционалне способности и специфичне стратешке културе земље, која у новим социо-политичким условима треба да се више усредсреди на преобли­ковање националног идентитета и ближу везу са растућом европском оријентацијом у политици решавања криза, ослањајући се и уважавајући притом различите нацио­налне културе безбедности. Наставни план и програм за 2003/2004. годину остварује ову мисију Факултета цивилне одбране.

Факултет безбедности припада групи друштвених наука, са циљем да истов­ремено изграђује и менаџерске компетенције свршених студената у области одбра­не, заштите и безбедности. Ове области су посредоване интердисциплинарно и мултидисциплинарно, и утемељене на хуманистичким традицијама и вредностима као и на тековинама цивилног друштва. Тако одређена мисија Факултета у складу је са његовим циљем да изнова промишља традиционалне границе, позиције и мето­долошке приступе у светлу фундаменталних економских, политичких, културних и социјалних одредница које обликују данашњи свет.

Факултет безбедности је независна високошколска установа одговорна за научно истраживање, образовање и обуку студената из области одбране, безбедно­сти, заштите и заштите животне средине. Својим планом и програмом он покрива међусобно повезане доктринарне, политичке, правне, економске, етичке, хумани­тарне и цивилно-војне аспекте одбране, заштите и безбедности. Ова повезаност не манифестује се само у двема годинама заједничких предмета, већ и на смеровима: смер Менаџмент људских и социјалних ресурса, смер Одбрана, смер Цивилна заштита и заштита животне средине и смер Безбедност. У току су припреме за формирање петог смера, који би се бавио питањима хуманих основа васпитања и образовања.

У оквиру своје матичне делатности, на Факултету се реализују основне, специја­листичке, магистарске и докторске студије и стиче стручно образовање и омогућава усавршавање. Поред тога, Факултет обавља основна научна, примењена и развојна истраживања.

Првог октобра 2003. године почела је настава XXII генерације редовних студе­ната, на четворогодишњим студијама, по новом наставном плану и програму који је усвојило Научно–наставно веће Факултета цивилне одбране 12. маја 2003. године, а за који је 18. јула 2003. године сагласност дало Научно-наставно веће Универзитета у Београду.

Поред постојећих специјалистичких студија из области безбедносног менаџ­мента и магистарских студија, Факултет од ове године отворио и магистарске студије из људске безбедности и специјалистичке студије из области одбране од тероризма.

Од 1976. године до 24. марта 2004. године на Факултету је дипломирало 3 304 студента (1671 редовних и 1633 ванредних), 121 студент је магистрирао, а 38 је докторирао.

Године 2006, факултет поново мења име у: Факултет безбедности.

Издаваштво[уреди]

Факултет безбедности издаје Годишњак Факултета безбедности од 2008. године, а поред тога разне монографије, уџбенике и друге радове.

Студије факултета[уреди]

Декани факултета[уреди]

Декани Факултета од његовог оснивања:

Спољашње везе[уреди]