Економски факултет Универзитета у Београду

Из Википедије, слободне енциклопедије
Економски факултет

Пошаљи фотографију

Датум оснивања 1937.
Тип државни
Универзитет Универзитет у Београду
Седиште Београд (Србија)
Декан проф. др Бранислав Боричић
Број одсека 9
Наставног особља 130
Мрежно место http://www.ekof.bg.ac.rs


Економски факултет Универзитета у Београду је образовна и научна установа са традицијом дугом скоро 80 година. Основан је као Висока школа за економију и трговину још далеке 1937. године, као водећи високошколски образовни центар у области економије у тадашњој Краљевини Југославији.

Данас је Економски факултет највећа и најеминентнија научно-образовна установа у региону у пољу економских наука, пословног управљања и статистике. Факултет запошљава око 130 наставника и сарадника од чега 55 редовних професора. На Факултету је до сада дипломирало преко 46000 студената, преко 3500 је наставило последипломске студије и стекло назив магистра наука или мастера док је око 760 стекло титулу доктора наука.

Факултет има свој научно-истраживачки центар (НИЦЕФ) који на бројним пројектима ангажује већи број наставника и сарадника као и један број истакнутих експерата изван Факултета. Од оснивања, у НИЦЕФ-у је урађено преко 800 пројеката за предузећа и друге кориснике у областима реструктурисања, процене вредности, приватизације, инвестиција итд. као и близу 100 макроекономских пројеката за владе, поједина министарства, фондове и др.

Посебну целину чини Центар за издавачку делатност који је прерастао у највећег домаћег издавача економске литературе са просеком од око 60 наслова годишње. Економски факултет има сопствену, врло богату библиотеку са преко 120 000 наслова, претежно у области економске литературе од почетка двадесетог века до данас.

Један од важних ангажмана Факултета је и организовање научних конференција самостално или у сарадњи са Научним друштвом економиста Србије (селективном научном организацијом) као и скупова и семинара са предузећима, банкама итд. Прилози и реферати са ових скупова и други научни чланци наших наставника и сарадника али и аутора изван Факултета објављују се у часопису ‘Еconomic Annals’, који је категоризован у групу часописа од међународног значаја.

Факултет има врло развијену сарадњу са већим бројем страних универзитета и института (САД, Велика Британија, Русија, Француска, Италија, Грчка итд). Међународна сарадња Факултета се интезивира последњих година и Факултет улази у нове међународне пројекте.

Многи наставници и сарадници Факултета ангажовани су од стране домаћих института, факултета, консултантских фирми и др. доприносећи њиховом угледу и јачању њихове стручне основе у пословима које обављају. Такође, један број наших наставника индивидуално је ангажован на појединим међународним пројектима сто потврђује њихов лични научни углед и академски значај читавог Факултета.

Руководство[уреди]

Декан: проф. др Бранислав Боричић

Продекан за наставу: проф. др Жаклина Стојановић

Продекан за научно-истраживачки рад: проф. др Радмила Јаблан-Стефановић

Продекан за сарадњу са привредом: др Драган Лончар

Продекан за финансије и међународну сарадњу: др Саша Ранђеловић

Катедре[уреди]

 • Економска теорија и анализа
 • Економска политика и развој
 • Међународни економски односи
 • Пословна економија и менаџмент
 • Рачуноводство и пословне финансије
 • Статистика и математика

Moдули[уреди]

Студијски програм основних студија на Факултету обухватају девет усмерења и то:

 • Економска анализа и политика
 • Маркетинг
 • Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
 • Трговински менаџмент и маркетинг
 • Финансије, банкарство и осигурање
 • Туризам и хотелијерство
 • Статистика, информатика и квантитативна економија
 • Менаџмент
 • Међународна економија и спољна трговина

Поред овога, на мастер студијама на Факултету постоји 10 студијских програма и 3 студијска програма докторских студија.

Спољашње везе[уреди]