Феничанско писмо

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Феничанско или феничко писмо, било је писмо којим су се служили стари Феничани и настало је крајем другог миленијума пре нове ере. На основу овог писма настала су грчко, арамејско, хебрејско и арапско писмо. Као хебрејско и арапско, феничанско писмо нема знакове за самогласнике. Сваки знак представља један сугласник, а самогласници се изговарају према контексту.

Феничанско писмо је пронађено на већем броју археолошких налазишта на Медитерану где су Феничани имали своје колоније, као у Библосу (Либан) и Картагини (Тунис).

Првобитно, сва слова су била урезивана у камен, већина их је била попречна и усправна, као и ознаке у рунама.

Феничани су писали здесна налево, али понекад и слева надесно као и у баустрофедону, где су редови текста наизменично писани здесна налево и слева надесно. Нека слова су писана на различите начине, као нпр. слово тав које се писало као „+“ али и као „х“.


Знак Unicode Име Значење Транслитерација Одговарајући знак у
хебрејском арапском грчком латиници ћирилици
Aleph ʼāleph во ʼ א Α, α A, a А, а
Beth bēth кућа b ב Β, β B, b Б, б, В, в
Gimel gīmel камила g ג Γ, γ C, c, G, g Г, г
Daleth dāleth врата d ד ﺩ، ذ Δ, δ D, d Д, д
He прозор h ה Ε, ε E, e Е, е, Є, є
Waw wāw удица w ו (Ϝ, ϝ), Υ, υ F, f, U, u, V, v, W, w, Y, y У, у
Zayin zayin оружје z ז Ζ, ζ Z, z З, з
Heth ḥēth ограда ח ﺡ، خ Η, η H, h И, и, Й, й
Teth ṭēth коло ט ﻁ، ظ Θ, θ
Yodh yōdh рука y י ﻱ، ى Ι, ι I, i, J, j І, і, Ї, ї, Ј, ј
Kaph kaph длан k כ Κ, κ K, k К, к
Lamedh lāmedh палица l ל Λ, λ L, l Л, л
Mem mēm вода m מ Μ, μ M, m М, м
Nun nun риба n נ Ν, ν N, n Н, н
Samekh sāmekh степеник s ס Ξ,ξ, Χ, χ X, x Х, х
Ayin ʼayin око ʼ ע ﻉ، غ Ο, ο O, o О, о
Pe уста p פ Π, π P, p П, п
Sade ṣādē папирус (биљка) צ ﺹ، ض (Ϡ, ϡ) Ц, ц, Ч, ч
Qoph qōph иглено ухо q ק (Ϙ, ϙ) Q, q
Res rēš глава r ר Ρ, ρ R, r Р, р
Sin šin зуб š ש س، ش Σ, (ϲ), σ, ς S, s С, с, Ш, ш
Taw tāw знак t ת ﺕ، ث Τ, τ T, t Т, т

Литература[уреди]

  • Jean-Pierre Thiollet, Je m'appelle Byblos, H & D, Paris, 2005. ISBN 2-914266-04-9
  • Maria Eugenia Aubet, The Phoenicians and the West Second Edition, Cambridge University Press, London, 2001.
  • Daniels, Peter T., et al. eds. The World's Writing Systems Oxford. (1996).
  • Jensen, Hans, Sign, Symbol, and Script, G.P. Putman's Sons, New York, 1969.
  • Coulmas, Florian, Writing Systems of the World, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1989.
  • Hock, Hans H. and Joseph, Brian D., Language History, Language Change, and Language Relationship, Mouton de Gruyter, New York, 1996.
  • Fischer, Steven R., A History of Writing, Reaktion Books, 2003.
  • Markoe, Glenn E., Phoenicians. University of California Press. ISBN 0-520-22613-5 (2000) (hardback)
  • Ancient Hebrew and Aramaic on Coins, reading and transliterating Proto-Hebrew, online edition. (Judaea Coin Archive)

Спољашње везе[уреди]