Proteinska tirozinska fosfataza

С Википедије, слободне енциклопедије
Proteinska tirozinska fosfataza
Proteinska tirozinska fosfataza 1, trimer, Human
Identifikatori
EC broj3.1.3.48
CAS broj79747-53-8
Baze podataka
IntEnzIntEnz pregled
BRENDABRENDA pristup
ExPASyNiceZyme pregled
KEGGKEGG pristup
MetaCycmetabolički put
PRIAMprofil
Strukture PBPRCSB PDB PDBe PDBj PDBsum

Proteinske tirozinske fosfataze (PTP) su grupa enzima koji odstranjuju fosfatne grupe sa fosforilisanih tirozinskih ostataka. Proteinska tirozinska (pTyr) fosforilacija je česta posttranslaciona modifikacija koja može da formira nove motive prepoznavanja za proteinske interakcije i ćelijsku lokalizaciju, koja utiče na stabilnost proteina, i kojom se reguliše enzimska aktivnost. Održavanje odgovarajućeg nivoa proteinske tirozinske fosforilacije esencijalno za mnoge ćelijske funkcije. Tirozin-specifične proteinske fosfataze (PTPaze; EC 3.1.3.48) katalizuju uklanjanje fosfatnih grupa vezanih za tirozinske ostatke, koristeći cisteinil-fosfatni enzimski intermedijer. Ti enzimi su ključna regulatorna komponenta u putevima prenosa signala (kao što su putevi MAP kinaza) i u kontroli ćelijskog ciklusa. Oni imaju važnu ulogu u kontroli ćelijskog rasta, proliferacije, diferencijacije i transformacije[1][2].

Funkcije[уреди | уреди извор]

Zajedno sa tirozinskim kinazama, proteinske tirozinske fosfataze regulišu fosforilaciono stanje mnogih važnih signalnih molekula, kao što je familija MAP kinaza. PTP enzimi su smatraju integralnom komponentom kaskada prenosa signala, mada su u manjoj meri izučavane u odnosu na tirozinske kinaze.

Proteinske tirozinske fosfataze učestvuju u regulaciji mnogih ćelijskih procesa, kao što su:

Zajednički elementi[уреди | уреди извор]

Sve PTPaze sadrže visoko konzervirani C(X)5R motiv u njihovom aktivnom mestu (motiv PTP potpisa), koriste zajednički katalitički mehanizam, i imaju slične strukture formirane od centralne paralelne beta-ravni sa bočnim alfa heliksima koji sadrže beta-petlja-alfa-petlja strukturu koja obuhvata motiv PTP potpisa[3]. Funkcionalna raznovrsnost pojedinih PTPaza je omogućena regulatornim domenima i podjedinicama.

Fosfotirozinska proteinska fosfataza male molekulske težine
Struktura fosfotirozinska proteinska fosfataza male molekulske težine.[4]
Identifikatori
SimbolLMWPc
PfamPF01451
InterProIPR017867
SMARTSM00226
SCOP1phr
SUPERFAMILY1phr
Proteinska tirozinska fosfataza
Struktura Yersinia proteinske tirozinske fosfataze.[5]
Identifikatori
SimbolY_phosphatase
PfamPF00102
Pfam klanCL0031
InterProIPR000242
SMARTSM00194
PROSITEPS50055
SCOP1ypt
SUPERFAMILY1ypt
Fosfataza dualne specifičnosti, katalitički domen
Struktura VHR fosfataze dualne specifičnosti.[6]
Identifikatori
SimbolDSPc
PfamPF00782
Pfam klanCL0031
InterProIPR000340
PROSITEPDOC00323
SCOP1vhr
SUPERFAMILY1vhr
Proteinska tirozinska fosfataza, SIW14-slična
Struktura fosfoproteinske fosfataze iz Arabidopsis thaliana.[7]
Identifikatori
SimbolY_phosphatase2
PfamPF03162
Pfam klanCL0031
InterProIPR004861
PTPLA
Identifikatori
SimbolPTPLA
PfamPF04387
InterProIPR007482

Literatura[уреди | уреди извор]

  1. ^ Dixon JE, Denu JM (1998). „Protein tyrosine phosphatases: mechanisms of catalysis and regulation”. Curr Opin Chem Biol. 2 (5): —. PMID 9818190. 
  2. ^ Paul S, Lombroso PJ (2003). „Receptor and nonreceptor protein tyrosine phosphatases in the nervous system”. Cell. Mol. Life Sci. 60 (11): —. PMID 14625689. doi:10.1007/s00018-003-3123-7. 
  3. ^ Barford D, Das AK, Egloff MP (1998). „The structure and mechanism of protein phosphatase s: insights into catalysis and regulation”. Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 27: —. PMID 9646865. doi:10.1146/annurev.biophys.27.1.133. 
  4. ^ Su XD, Taddei N, Stefani M, Ramponi G, Nordlund P (1994). „The crystal structure of a low-molecular-weight phosphotyrosine protein phosphatase”. Nature. 370 (6490): 575—8. PMID 8052313. doi:10.1038/370575a0. 
  5. ^ Stuckey JA, Schubert HL, Fauman EB, Zhang ZY, Dixon JE, Saper MA (1994). „Crystal structure of Yersinia protein tyrosine phosphatase at 2.5 A and the complex with tungstate”. Nature. 370 (6490): 571—5. PMID 8052312. doi:10.1038/370571a0. 
  6. ^ Yuvaniyama J, Denu JM, Dixon JE, Saper MA (1996). „Crystal structure of the dual specificity protein phosphatase VHR”. Science. 272 (5266): 1328—31. PMID 8650541. doi:10.1126/science.272.5266.1328. 
  7. ^ Aceti DJ; Bitto E; Yakunin AF; et al. (2008). „Structural and functional characterization of a novel phosphatase from the Arabidopsis thaliana gene locus At1g05000”. Proteins. 73 (1): 241—53. PMID 18433060. doi:10.1002/prot.22041. 

Spoljašnje veze[уреди | уреди извор]