Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Coat of arms of Serbia.svg
Ovaj članak je deo serije o
političkom sistemu Srbije

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije je najviši sud u Srbiji. Sedište mu je u Beogradu.

On je neposredno viši sud za Privredni apelacioni sud, Prekršajni apelacioni sud, Upravni sud i apelacione sudove.

Nadležnost[uredi]

Zgrada Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom. On odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud, kao i o prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.

Vrhovni kasacioni sud ima i nadležnost izvan suđenja: utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava, razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova, imenuje sudije Ustavnog suda Republike Srbije, daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge nadležnosti određene zakonom.[1]

Vrhovni kasacioni sud ima i nadležnost u zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.[2]

Predsednik[uredi]

Sudovi opšte nadležnosti u Srbiji (2008)

Na čelu Vrhovnog kasacionog suda se nalazi predsednik. On je istovremeno predsednik Visokog saveta sudstva.[3]

Predsednika Vrhovnog kasacionog suda, na predlog Visokog saveta sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupština Republike Srbije. Bira se na period od pet godina i ne može biti ponovo biran.

Predsedniku Vrhovnog kasacionog suda prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran na njegov zahtev, nastupanjem zakonom propisanih uslova za prestanak sudijske funkcije ili razrešenjem iz zakonom propisanih razloga za razrešenje predsednika suda. Odluku o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda donosi Narodna skupština Republike Srbije, u skladu sa zakonom, pri čemu odluku o razrešenju donosi na predlog Visokog saveta sudstva.[4]

Organizacija[uredi]

Sudska funkcija u Vrhovnom kasacionom sudu se vrši u okviru sudskih veća,[5] sudskih odeljenja i Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda. Postoji i Kolegijum kao savetodavno telo predsednika. Sudska odeljenja su: Krivično odeljenje, Građansko odeljenje, Odeljenje za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i Odeljenje sudske prakse.[6]

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda: usvaja načelne pravne stavove, razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova, imenuje sudije Ustavnog suda, daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, donosi Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge poslove određene zakonom i poslovnikom. Opšta sednica razmatra i ostala pitanja iz delokruga sednice svih sudija.

Opštu sednicu čine predsednik i sudije Vrhovnog kasacionog suda. Za punovažno odlučivanje na Opštoj sednici potrebno je učešće većine sudija od ukupnog broja sudija. Odluke se donose većinom glasova prisutnih sudija. Opštu sednicu saziva predsednik suda, po potrebi, odnosno na zahtev sudskog odeljenja ili najmanje trećine svih sudija. Opštom sednicom rukovodi predsednik Vrhovnog kasacionog suda.[7]

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  1. Članovi 30. i 31. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/2008)
  2. Vrhovni kasacioni sud: Nadležnost u zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, Pristupljeno 25. 2. 2016.
  3. Član 6. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/2008)
  4. Član 144. Ustava Republike Srbije
  5. Ako zakonom nije drukčije određeno, Vrhovni kasacioni sud o pravnim sredstvima odlučuje u veću od troje sudija.
  6. Članovi 4, 5. i 24. Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 37/2010, 51/2014)
  7. Članovi 44, 46. i 47. Zakona o uređenju sudova

Spoljašnje veze[uredi]