Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Ekonomski fakultet

Pošalji fotografiju

Datum osnivanja 1937.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan prof. dr Branislav Boričić
Broj odseka 9
Nastavnog osoblja 130
Mrežno mesto http://www.ekof.bg.ac.rs


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom skoro 80 godina. Osnovan je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 55 redovnih profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo preko 46000 studenata, preko 3500 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka ili mastera dok je oko 760 steklo titulu doktora nauka.

Fakultet ima svoj naučno-istraživački centar (NICEF) koji na brojnim projektima angažuje veći broj nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta. Od osnivanja, u NICEF-u je urađeno preko 800 projekata za preduzeća i druge korisnike u oblastima restrukturisanja, procene vrednosti, privatizacije, investicija itd. kao i blizu 100 makroekonomskih projekata za vlade, pojedina ministarstva, fondove i dr.

Posebnu celinu čini Centar za izdavačku delatnost koji je prerastao u najvećeg domaćeg izdavača ekonomske literature sa prosekom od oko 60 naslova godišnje. Ekonomski fakultet ima sopstvenu, vrlo bogatu biblioteku sa preko 120 000 naslova, pretežno u oblasti ekonomske literature od početka dvadesetog veka do danas.

Jedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija samostalno ili u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Srbije (selektivnom naučnom organizacijom) kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd. Prilozi i referati sa ovih skupova i drugi naučni članci naših nastavnika i saradnika ali i autora izvan Fakulteta objavljuju se u časopisu ‘Economic Annals’, koji je kategorizovan u grupu časopisa od međunarodnog značaja.

Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd). Međunarodna saradnja Fakulteta se intezivira poslednjih godina i Fakultet ulazi u nove međunarodne projekte.

Mnogi nastavnici i saradnici Fakulteta angažovani su od strane domaćih instituta, fakulteta, konsultantskih firmi i dr. doprinoseći njihovom ugledu i jačanju njihove stručne osnove u poslovima koje obavljaju. Takođe, jedan broj naših nastavnika individualno je angažovan na pojedinim međunarodnim projektima sto potvrđuje njihov lični naučni ugled i akademski značaj čitavog Fakulteta.

Rukovodstvo[uredi]

Dekan: prof. dr Branislav Boričić

Prodekan za nastavu: prof. dr Žaklina Stojanović

Prodekan za naučno-istraživački rad: prof. dr Radmila Jablan-Stefanović

Prodekan za saradnju sa privredom: dr Dragan Lončar

Prodekan za finansije i međunarodnu saradnju: dr Saša Ranđelović

Katedre[uredi]

 • Ekonomska teorija i analiza
 • Ekonomska politika i razvoj
 • Međunarodni ekonomski odnosi
 • Poslovna ekonomija i menadžment
 • Računovodstvo i poslovne finansije
 • Statistika i matematika

Moduli[uredi]

Studijski program osnovnih studija na Fakultetu obuhvataju devet usmerenja i to:

 • Ekonomska analiza i politika
 • Marketing
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
 • Trgovinski menadžment i marketing
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Statistika, informatika i kvantitativna ekonomija
 • Menadžment
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Pored ovoga, na master studijama na Fakultetu postoji 10 studijskih programa i 3 studijska programa doktorskih studija.

Spoljašnje veze[uredi]