Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Ekonomski fakultet
Tip državni
Osnivanje 31. mart 1937.
Afilijacija Univerzitet u Beogradu
Dekan prof. dr Branislav Boričić
Nastavno osoblje 130
Broj odseka 9
Lokacija Beograd, Srbija
Veb-sajt http://www.ekof.bg.ac.rs

Počeci[uredi]

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom skoro 80 godina. Osnovan je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu 31. marta 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Visoka škola bila je, prilikom osnivanja, smeštena u jednom delu stambene zgrade u Balkanskoj ulici br. 4, u čijem se prizemlju u suterenu nalazio bioskop. Škola je imala 5 slušaonica, od kojih su dve bile veće, i to sa 400 i 250 slušalaca, a tri manje za 50-100 slušalaca. U ostalim, manjim, prostojima nalazila se studentska čitaonica i Privredni institut, dok su nastavnici raspolagali za svoj rad sa dve kancelarijske prostorije. Pored toga, stepeništem koje je vodilo u školu služila se i publika bioskopa.

Krajem 1952. godine fakultet se uselio u zgradu u Kameničkoj ulici br. 6 u zgradu Savezne (planske) kontrolne komisije.

Među poznatim profesorima i studentima Fakulteta su: Vladimir Perić-Valter (1939-1940), Slobodan Unković, Nikola Vučo, Stevan Kukoleča, Vladan Božić, Ljubomir Madžar, Kosta Mihailović, Stipe Lovreta, Oskar Kovač, Ljubomir Bajalović, Branislav Šoškić, Lazar Pejić, Jurij Bajec, Miomir Jakšić, Jelena Kočović.

Struktura[uredi]

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 55 redovnih profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo preko 46000 studenata, preko 3500 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka ili mastera dok je oko 760 steklo titulu doktora nauka.

Fakultet ima svoj naučno-istraživački centar (NICEF) koji na brojnim projektima angažuje veći broj nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta. Od osnivanja, u NICEF-u je urađeno preko 800 projekata za preduzeća i druge korisnike u oblastima restrukturisanja, procene vrednosti, privatizacije, investicija itd. kao i blizu 100 makroekonomskih projekata za vlade, pojedina ministarstva, fondove i dr.

Posebnu celinu čini Centar za izdavačku delatnost koji je prerastao u najvećeg domaćeg izdavača ekonomske literature sa prosekom od oko 60 naslova godišnje. Između ostalog on izdaje i časopis „Ekonomske ideje i praksa”. Ekonomski fakultet ima sopstvenu, vrlo bogatu biblioteku sa preko 120 000 naslova, pretežno u oblasti ekonomske literature od početka dvadesetog veka do danas.

Jedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija samostalno ili u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Srbije (selektivnom naučnom organizacijom) kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd. Prilozi i referati sa ovih skupova i drugi naučni članci naših nastavnika i saradnika ali i autora izvan Fakulteta objavljuju se u časopisu ‘Economic Annals’, koji je kategorizovan u grupu časopisa od međunarodnog značaja.

Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd). Međunarodna saradnja Fakulteta se intezivira poslednjih godina i Fakultet ulazi u nove međunarodne projekte.

Mnogi nastavnici i saradnici Fakulteta angažovani su od strane domaćih instituta, fakulteta, konsultantskih firmi i dr. doprinoseći njihovom ugledu i jačanju njihove stručne osnove u poslovima koje obavljaju. Takođe, jedan broj naših nastavnika individualno je angažovan na pojedinim međunarodnim projektima sto potvrđuje njihov lični naučni ugled i akademski značaj čitavog Fakulteta.

Rukovodstvo[uredi]

Dekan: prof. dr Branislav Boričić

Prodekan za nastavu: prof. dr Žaklina Stojanović

Prodekan za naučno-istraživački rad: prof. dr Radmila Jablan-Stefanović

Prodekan za saradnju sa privredom: dr Dragan Lončar

Prodekan za finansije i međunarodnu saradnju: dr Saša Ranđelović

Katedre[uredi]

 • Ekonomska teorija i analiza
 • Ekonomska politika i razvoj
 • Međunarodni ekonomski odnosi
 • Poslovna ekonomija i menadžment
 • Računovodstvo i poslovne finansije
 • Statistika i matematika

Moduli[uredi]

Studijski program osnovnih studija na Fakultetu obuhvataju devet usmerenja i to:

 • Ekonomska analiza i politika
 • Marketing
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
 • Trgovinski menadžment i marketing
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Statistika, informatika i kvantitativna ekonomija
 • Menadžment
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Pored ovoga, na master studijama na Fakultetu postoji 10 studijskih programa i 3 studijska programa doktorskih studija.

Literatura[uredi]

 • 50 godina Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 1937-1987, Beograd 1987

Spoljašnje veze[uredi]