Метатеза

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Метатеза (латински metathesis - премештање) је хемијска реакција, двоструке замене која се одиграва по општој формули:

A-B + C-D → A-D + C-B

Услед ове реакције фрагменти реагујућих молекула се „мењају местима“ на координисан начин.

Метатеза у неорганској хемији[уреди]

У неорганској хемији реакцији метатезе подлежу разне соли нпр:

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

Реакције овог типа у хемији се називају реакције двоструке замене.

Метатеза угљоводоника са вишеструким везама[уреди]

Дефиниција[уреди]

Метатеза угљоводоника са вишеструким везама је реакција између алкена, алкина код којих постоји вишеструка веза угљеника. Услед ове реакције настаје координисано пуцање две двоструке везе између атома угљеника са грађењем две друге двоструке везе или цикличне:

Општа шема метатезе

Типичан пример ове врсте метатезе је реакција два молекула етена у присуству металоорганских никлових катализатора услед које настаје циклобутан:

Циклодимеризација услед метатезе

То је тзв. метатеза са затварањем прстена (ring closing metathesis RCM)

Велики практичан значај има крстаста метатеза, cross-метатеза (cross-metathesis CM):

крстаста метатеза

која се користи у нафтној индустрији, за повећање октанског броја сировог бензина. Ова реакција у нафтној индустрији се одиграва при високој температури, у присуству катализатора волфрама (нпр: WCl6-EtOH-EtAlCl2).

Друга реакција са великим практичним значајем је ROMP (ring opening metathesis polymerisation) полимеризација услед метатезе са отварањем прстена (полимеризација са метатетичним отварањем прстена):

полимеризација услед метатезе са отварањем прстена

Услед ове реакције могу се добити неки материјали који се користе као горњи слој за ЦД.

Иако је реакција метатезе позната преко шездесет година, веома дуго она се није могла контролисати, јер њен механизам није био познат. Веће интересовање за метатезу у органској хемији се јавља шездесетих година XX века.

Историја[уреди]

Реакцију метатезе је открио педесетих година XX века Карл Циглер. Ипак тек 1971. године је откривен њен механизам и метали који је катализирају.


Нобелова награда 2005. године[уреди]

Године 2005 Нобелову награду за хемију су добили:

за развој метатезе .