Пролетаријат

Из Википедије, слободне енциклопедије
Пирамида власти у капиталистичком систему

Пролетаријат је израз који у марксистичкој идеологији означава потлачену друштвену класу у капитализму, односно појединце и друштвене групе који немају властитих средстава за производњу те су за живот присиљени зарађивати искључиво од свог рада. Настао од латинске речи proles (прол) за потомство, испочетка је служио као пејоративни израз за најниже слојеве друштва - оне које немају другог богатства осим своје деце - да би под утицајем марксизма постао својеврсним синонимом за радничку класу.

Марксистичка теорија понекад у пролетаријат укључује ситну буржоазију (који поседују властита средства за производњу али и сами раде) и лумпенпролетаријат (који не раде). Ипак је чешћа подела на:

  • индустријски пролетаријат
  • пољопривредни пролетаријат
  • интелектуални пролетаријат

Марксисти сматрају да су пролетаријат и буржоазија - класа власника средстава за производњу - у класном сукобу који ће бити превладан с увођењем социјализма односно диктатуре пролетаријата који ће постепено укинути приватно власништво, а с њим и поделу на класе те прерасти у бескласно друштво комунизма.