Буржоазија

Буржоазија (франц. bourgeoisie) је израз који је у прошлости и данас, зависно од историјског периода и идеолошке основе, означавао различите друштвене групе, односно класе.

У најширем и најстаријем смислу израз буржоазија је описивао грађанство, односно грађанску класу у феудалним, а касније и капиталистичким друштвима. У ту групу су се укључивали сви становници средњовековних градова који нису припадали феудалном племству, али су пак уживали слободу и друге привилегије којих су били лишени кметови.

Касније се, с развојем урбанизације, индустријске револуције и капитализма грађанство почело диференцирати на властите класе различитог материјалног статуса, а самим тиме и различитих политичких и других интереса. Израз буржоазија је добио уже значење, односно почео се односити на имућније и утицајније представнике грађанства, углавном трговце, крупне занатлије и власнике првих индустријских мануфактура.

Буржоазија се у феудалним друштвима сматрала средњом класом, али је с временом њен економски положај ојачао на рачун земљопоседничког племства да би га с временом формалноправно заменила, односно с њим се стопила као нова владајућа класа. Тада је појам буржоазије преузео марксизам који је у буржоазији супротставио радничку класу, односно пролетаријат као нову потлачену класу.

Марксизам је у буржоазији као владајућој класи капитализма видео извор свих друштвених проблема, те себи зацртао циљ да је уклони кроз класну борбу и увођење диктатуре пролетаријата у социјализму. Због свега тога је израз буржоазија и буржуј у многим државама добио пејоративно значење, а и након нестанка комунизма у свакодневном говору постао синоним за себичност, бездушност и сирови материјализам.

У неким другим државама буржоазија је такође добила пејоративно значење, али више везан уз некадашњи статус буржоазије као средње класе. Израз буржоазија тамо означава особе којима недостаје софистицираност богатих, али и аутентичност сиромашних слојева, односно сличан је изразу малограђанство.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]