Смедеревско-вршачки дијалекат

Из Википедије, слободне енциклопедије
Штокавски поддијалекти

Смедеревско-вршачки дијалекат је један од штокавских дијалеката српског језика. Спада у источноштокавска наречја, а распрострањен је у делу североисточне Србије, са обе стране реке Дунав - у делу Шумадије, Баната и Браничевске регије. Ово је прелазни облик између шумадијско-војвођанских и косовско-ресавских говора, али је ближи косовско-ресавским говорима и често се класификује као поддијалекат ових говора.