Штокавско наречје

С Википедије, слободне енциклопедије
Штокавски дијалекти пре Југословенских ратова.
Штокавски дијалекти пре Југословенских ратова.
Распрострањеност штокавских поддијалеката пре миграција из 16. века.

Штокавско наречје (такође штокавица, штокавштина) је наречје српског језика, на чијој основи су, поред српског, стандардизовани некадашњи српскохрватски,[1] те хрватски и бошњачки језик.

Историјски приказ[уреди | уреди извор]

Прво је раздобље, које траје до краја 12. века, доба спорих језичких промена, углавном на гласословном плану. Због невеликог броја текстова (повеља Кулина бана, Михановићеви фрагменти) стање се углавном реконструише методама историјско-поредбеног језикословља.

Простирање штокавице у предмиграцијско доба[уреди | уреди извор]

По хрватском језикословцу Јосипу Лисцу, штокавско подручје било је подељено на западну и источну штокавицу.

Западна и источна штокавица[уреди | уреди извор]

Западна штокавица граничила је пре великих сеоба (углавном 16. и 17. век) с кајкавским и чакавским наречјем те с источном штокавицом. Према кајкавцима граница је ишла приближно од ушћа Уне у Саву према североистоку прилично источније од данашње Вировитице и даље у данашњу Мађарску. Чакавско-западноштокавска граница очито није била оштра, али се као њено простирање може узети подручје незнатно источно од Уне, затим Динара, уз избијање на море источно од Цетине. Острва су била чакавска, обала западноштокавска, али западни Пељешац, Корчула и Ластово су чакавски, источни Пељешац, Мљет и острва пред Дубровником западноштокавски.

Граница између две штокавице најверојатније је ишла Дунавом па затим до подручја нешто западно од Дрине и даље недалеко од данашње Фоче. Одатле је граница ишла према Неретви, али тако да је Неретва с околином била у западној штокавици; затим је одвојила западноштокавско Дубровачко приморје од залеђа и излази на море у Боки которској. Бокељски католици вероватно су имали говор западноштокавскога типа, православци у Боки говор источноштокавске физиономије.

Источна штокавица простирала се од подручја западне штокавице до подручја торлачког нарјечја, то јест до зоне од Албаније преко Косова и данашњег Сталаћа до данашњег Доњег Милановца на Дунаву. У наведеном тексту је изостављено противсловље које вероватно нисам аутор није приметио: у истој се реченици говор бокељских Хрвата проглашава западноштокавским, као и најзападнијим источноштокавским.)

У другом периоду, 13-14. век, долази до већег броја промена гласова и облика, што на крају има за последицу редукцију броја гласова из фонемског инвентара староцрквенославенскога језика. Треће раздобље, у 14. и 15. веку, сведок је мешања дијалеката, већих миграција због османске најезде, нестанка посебних облика западне и источне штокавице и стварања новоштокавских дијалеката који остају супостојати с старовоштокавскима.

Подела штокавског наречја[уреди | уреди извор]

Штокавско наречје се класификује према два правила: ради ли се о новоштокавском или староштокавском (каткад названом староштокавском) дијалекту, те о рефлексу прасловенског фонема јат, што се често у латиници бележи као ě.

Староштокавски[уреди | уреди извор]

Призренско-тимочки дијалект[уреди | уреди извор]

Староштокавски екавски или призренско-тимочки говори (познати као призренско-тимочка дијалектска група, а погрешно називани и као торлачки дијалект) су скуп дијалекта српског језика, староштокавске групе, којим се говори на простору од Призрена на југу до реке Тимок на северу. Овај дијалект је карактеристичан по великој сличности са старосрпским, старословенским, односно протословенским језиком у погледу гласова, јер је задржао велики део гласова које су у другим дијалектима изгубљене. Положај нагласка је сличан оном у косовско-ресавском дијалекту, као и свим староштокавским дијалектима.

Славонски[уреди | уреди извор]

Славонским дијалектом се говори у деловима Славоније. Мешаног рефлекса јата, икавско/екавско/ијекавски, у славонском дијалекту превладава икавски рефлекс јата. Изворни говорници су углавном Хрвати Шокци.

Источнобосански[уреди | уреди извор]

Источнобосански или шћакавско-ијекавски је стари босански дијалект којим се говори на ширем подручју које укључује Сарајево, Тузлу, део Посавине и говори у поречју Фојнице, затим у босанско-хрватским исељеничким оазама око Вировитице, Хрватске Костајнице и неким хрватским насељима у Мађарској. Углавном је ијекавски, уз појединачне икавске и екавске рефлексе јата. Карактеристика им је изговорна група –шћа уместо –шта у новоштокавици (клијешћа/клешта). Изворни говорници су углавном Бошњаци и Хрвати, затим мањи део Срба на подручју планине Озрен.

Косовско-ресавски[уреди | уреди извор]

Староштокавски екавски или косовско-ресавски говори се на подручју дела севернога Косова и североисточне Србије. Задржао је и неке архаичне облике у морфологији, највише у променама по падежима. Изворни говорници су у великој већини Срби.

Зетско-рашки[уреди | уреди извор]

Староштокавски ијекавски или зетско-рашки говори се у источном делу Црне Горе и југозападном делу Србије, историјској Рашкој која је за доба турске владавине добила име Санџак. Једна од специфичности је и доста често секундарно јотовање (нпр. ђевојка), често уз појаву нових фонема (/ś/, /ź/). Изворни говорници су углавном Црногорци, Бошњаци и Срби.

Новоштокавски[уреди | уреди извор]

Босанско-далматински или новоштокавски икавски[уреди | уреди извор]

Дубровачки дијалект[уреди | уреди извор]

Некад је овај дијалект био посебан, а данас је део ијекавског новоштокавског дијалекта (чланак Јосипа Лисца у „Вијенцу“ Матице хрватске).

Источнохерцеговачки или новоштокавско ијекавски[уреди | уреди извор]

Источнохерцеговачки дијалекат је млађи штокавски дијалекат ијекавског изговора. Њиме се говори у источној Херцеговини, западној Србији, као и у Хрватској. У Хрватској источнохерцеговачки дијалекат је матерњи говор готово свим Србима, као и осталим националностима у пределима са изразито јаким српским имиграцијама (Војна крајина, делом Славонија и Дубровачко приморје). Овом дијалекту припада и већина штокавских говора Босне. Простире се на запад све до чакавског и кајкавског наречја, а на север све до Мађарске.

Војвођанско-шумадијски или новоштокавски екавски[уреди | уреди извор]

Војвођанско-шумадијски дијалекат припада групи млађих штокавских дијалеката. Заступљен је у највећем делу северозападне Србије, у Срему, Шумадији, Београду, највећем делу Бачке и Баната. Овим дијалектом говоре и Срби у Мађарској и Румунији.

Опште особине штокавскога наречја[уреди | уреди извор]

Име потиче од упитне заменице што/шта. Најраспрострањеније је наречје тзв. средњојужнословенскога дијасистема чије се подручје у време миграција изазваних османским освајањем хрватских земаља (од 15. века) знатно проширило на штету чакавског и кајкавског наречја.

Главне особине већине штокавских говора су:

 • заменица што
 • прелазак /ǫ/ у /у/ (вук, сунце)
 • замена слоготворног /л/ с /о/ на крају речи или слога (писал/писао, говорил/говорио)
 • у неким крајевима /х/ (’оћу,’ајде)
 • нагласак »помакнут« са последњега слога
 • ненаглашене дужине и друго.

У делу штокавских говора, отприлике од 16. века развиле су се карактеристике због којих се ти говори називају новоштокавскима. Главне су новоштокавске особине:

 • ново акцентовање
  • четвороакценатски систем
  • на унутрашњим слоговима само узлазни акценти
  • последњи слог без акцента
  • ненаглашена дужина само иза акцента
 • уметање -ов-/-ев- у деклинацији дела именица мушкога рода (крајеви/путеви; такозвана дуга множина)
 • изједначавање падежа у множини (на пример датив множина селима, локатив (о) селима, инструментал селима).

Најстарији споменици[уреди | уреди извор]

Најстарији језични споменици штокавштине садрже помешани онодобни штокавски вернакулар и староцрквенословенски језик. Највећи део отпада на дипломатске и трговачке уговоре, а мањи део на верске обреднике и у камену клесану епиграфику. Део лингвиста сматра да је један од првих штокавских текстова на вернакулару повеља Кулина бана из 1189, док су други мишљења да се ради о староцрквенословенско-штокавској мешавини. До османске инвазије у 15. веку, већина раноштокавских текстова — са различитим уделом црквенословенскога — потиче из подручја садашњега Дубровника и јужне Далмације, већега дела Босне и Херцеговине (историјски Босна, Хум, Завршје, Доњи Краји,..), јужне и западне Србије, Косова и већега дела Црне Горе. Славоније је једно од штокавских подручја из којих нема текстова из раздобља пре турске инвазије.

Раноштокавски се споменици не могу једноставно и једнозначно поделити по савременом националном »кључу«: иако је део неоспорно српски, као правни прописи српских владара у 14. и 15. веку, а део исто тако неспорно хрватски (нпр. дубровачки верски обредници из 14. века), велик се део старијих текстова, посебно босанске и хумске правне повеље, те преписка Дубровника са босанском и српском државом, веома често класификују као заједнична хрватска, српска, црногорска и бошњачка језично-културна баштина. Степен и профил припадности некој културној сфери зависи о низу фактора за које језикословци још нису усугласили критеријуме. Након турске инвазије и изразитије етно-конфесионалне диференцијације што је послужила као темељ модернима нацијама, хрватски штокавски текстови долазе из Дубровника, копнене Далмације, Босне, те, од 18. века, Славоније и Срема. Српски и црногорски списи на штокавском вернакулару потиснути су реафирмацијом црквенословенскога у верској служби и другим подручјима живота, но, први се текстови — изузмемо ли део кореспонденције разних српских владара и угледника у 16. и 17. веку — на народном језику појављују у првој половини 18. века. Бошњачко-муслиманска аџамијска (алхамијадо, аљамиадо) књижевност на народном језику, писана модификованим арапским писмом, почиње у 16. веку и траје, промењива интензитета, до средине 19. века.

Види још[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ Ивић 1956, стр. 25-212.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]


Литература[уреди | уреди извор]