Брзина

Из Википедије, слободне енциклопедије

Брзина у најширем смислу је промена неке величине у јединици времена. У ужем смислу брзина је промена положаја (координате) у јединичном времену, дакле, ако се не нагласи величина о којој се ради, подразумева се да је у питању кретање.

Међутим, појам брзине може се да се дефинише за сваку промену током времена и тада треба да се нагласи на који се процес, или величину, посматрана брзина односи. На пример брзина хемијске реакције означава колико се мења концентрација реактаната или продуката у јединици времена. Брзина радиоактивног распада означава колики се број атомских језгара распадне у јединици времена итд. ради

Тренутна брзина[уреди]

Тренутна брзина се дефинише као померај у бесконачном малом временском интервалу.

Тренутна брзина, се налази из првог извода функције која описује промену величине која се посматра током времена


v={\mathrm{d}S \over \mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0}{\Delta S \over \Delta t}

Неке брзине имају споствена имена. На пример, брзину проласка наелетрисања кроз елетрични проводник називамо електрична струја.

Ако се уместо у времену промена величине посматра у простору онда је уместо брзине реч о градијенту посматране величине.

Брзина у физици[уреди]

Када се не наведе на коју се величину односи онда се подразумева да је брзина величина пређеног пута у јединици времена. Ознака за брзину је мало латинично слово v.

Средња брзина[уреди]

Средња брзина је укупна промена посматране величине која се одиграла у одабраном временском интервалу и дефинише се као количник укупне промене и укупног времена. Дакле ако величину S (пређени пут) која се мења током времена, t, S(t), меримо, и у времену t1 нађемо вредност S1, а у времену t2 нађемо S2, тада је средња брзина:

 \vec{v} = \frac {(S_2 - S_1 )} {t_2 - t_1} = \frac { \Delta S } { \Delta t}

Види још[уреди]

Спољашње везе[уреди]