Систематика

Из Википедије, слободне енциклопедије

Систематика је биолошка дисциплина која се бави проучавањем, разграничавањем, упоређивањем, хијерархијом и филогенијом органских врста.

Систематика је област биологије у којој се дефинишу групе организама на основу њихових одлика, да би се затим утврдиле везе између тих група и преко тих веза групе класификовале по различитим принципима. Особине по којима се врши груписање могу бити било која својства организама (физиолошке, морфолошке, еколошке, биохемијске, генетичке, биогеографске (распрострањеност), одлике понашања...).

Различите групе организама називају се таксони. Таксони који имају заједничка својства групишу се у таксоне вишег нивоа. Стављање организама у таксоне који се налазе на различитим хијерархијским нивоима назива се класификација, а ниво који таксон има у класификацији назива се систематска или таксономска категорија. У царству животиња највише категорије су типови (раздели) који се затим деле на класе, па даље на редове, породице, родове и на крају на врсте.

Таксономске категорије пример хијерархије биљних таксона
царство (regnum) Зелене биљке (Viridaeplantae)
тип, раздео (phylum, divisio) Скривеносеменице (Magnoliophyta)
класа (classis) Дикотиледоне биљке (Magnoliopsida)
ред (ordo) Asterales
породица, фамилија (familia) главочике (Asteraceae)
род (genus) Achillea
врста (species) хајдучка трава (Achillea millefolium L.)


Види још[уреди]