Skupština grada Beograda

Skupština grada Beograda
Logo of City Assembly of Belgrade.png
Logotip Skupštine Grada Beograda
Vrsta
Osnivanje1841.
VrstaJednodomni sistem
Početak novog saziva11. jun 2022. god.; pre 5 meseci (2022-06-11)
Predvodništvo
Predsednik Skupštine grada BeogradaNikola Nikodijević (SPS)
od 24. aprila 2014.
Sastav
Belgrade City Assembly 2022.svg
Političke
grupe
Vladajući (56)
  SNS koalicija (48)
  SPSJSZS (8)
Podrška (1)
  Nezavisni (1)
Opozicija (53)
  UZPS (26)
  Moramo (13)
  NADA (6)
  SSZ (4)
  Dveri-POKS (4)
Izbori
Poslednji izbori3. aprila 2022.
Mesto održavanja sednica
Belgrade Old Court 1.jpg
Stari dvor
Veb-sajt
www.beograd.rs
Skupština grada Beograda

Skupština grada Beograda je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene zakonom i Statutom grada.

Skupština ima 110 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine.

Skupština grada sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Predsednik Skupštine grada Beograda[uredi | uredi izvor]

Predsednik Skupštine grada Beograda organizuje rad Skupštine grada, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine grada, potpisuje akte koje je donela Skupština grada i vrši i druge poslove koje mu poveri Skupština grada. Predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada bira Skupština iz sastava odbornika, na četiri godine.

 • predsednik Skupštine grada Beograda
 • zamenik predsednika Skupštine grada Beograda

Sekretar Skupštine grada Beograda[uredi | uredi izvor]

Sekretar Skupštine grada Beograda se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretara Skupštine i zamenika sekretara postavlja Skupština, na predlog predsednika Skupštine grada, na četiri godine.

 • sekretar Skupštine grada Beograda
 • zamenik sekretara Skupštine grada Beograda

Nadležnosti Skupštine grada Beograda[uredi | uredi izvor]

 • donosi Statut grada i odlučuje o njegovim promenama;
 • donosi odluke i druge opšte akte i daje autentična tumačenja tih odluka i opštih akata;
 • donosi program razvoja grada i pojedinih delatnosti, regionalni prostorni plan i urbanističke planove;
 • donosi budžet grada i završni račun;
 • osniva javna preduzeća, javne službe i učestvuje u osnivanju preduzeća od interesa za grad;
 • odlučuje o izgradnji, održavanju i korišćenju ulica, trgova i drugih javnih objekata od značaja za grad;
 • odlučuje o zaduženju grada i o raspisivanju gradskog zajma, kao i o plasiranju sredstava grada;
 • raspisuje gradski referendum, odlučuje o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju;
 • donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe organa grada i Gradske uprave, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;
 • osniva Gradsku upravu, službe i druge organizacije od interesa za grad;
 • bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, predsednika i članove radnih tela Skupštine grada;
 • postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine grada;
 • na predlog gradonačelnika bira i razrešava Gradsko veće;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore organizacija čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove opšte akte, u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o dodeljivanju zvanja počasnog građanina Beograda, plakete Grada Beograda i drugih javnih priznanja;
 • postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave, na predlog gradonačelnika;
 • daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 • pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom;
 • daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
 • odlučuje o pristupanju u članstvo organizacija gradova u zemlji i inostranstvu;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada.

Radna tela[uredi | uredi izvor]

Članove radnih tela (saveti i komisije) bira Skupština, iz sastava odbornika, na predlog odborničkih grupa, a srazmerno broju odbornika koje imaju u Skupštini grada.

Poslednji izbori[uredi | uredi izvor]

Rezultati izbora 2022:[1]
Vladajući odbornici (56)

Podrška (1)

Opozicioni odbornici (53)

Prethodni su bili 2018.

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ „Rezultati izbora za Beograd” (PDF). Pristupljeno 16. 06. 2022. 

Izvori[uredi | uredi izvor]