Кеплерови закони

С Википедије, слободне енциклопедије
Слика приказује 3 Кеплерова закона са две планетарне путање:
(1) Путање планета су елипсе, са жариштима ƒ1 i ƒ2 за прву планету и ƒ1 и ƒ3 за другу планету. Сунце је смештено у жаришту ƒ1.
(2) Два засенчена подручја A1 и A2 имају једнаке површине и време за планету 1 да прекрије подручје A1 је једнако оном да прекрије подручје A2.
(3) Укупна опходна времена планете 1 и планете 2 имају однос t13/2 : t23/2.

Кеплерови закони описују кретање планета око Сунца. Формулисана су три Кеплерова закона.

Кретање сателита око матичне планете и сваки други сличан систем такође се описују Кеплеровим законима. Назив су добили по немачком астроному Јохану Кеплеру.

Први Кеплеров закон[уреди | уреди извор]

Сунце као фокус у елиптичкој орбити

Планете се крећу по елиптичким путањама у којем се у једном од фокуса налази центар масе, сунце.

Доказ[уреди | уреди извор]

Напише се Лагранжева функција за Сунчев систем (неку планету):,

где је m — маса планете, М — маса Сунца, γ — univerzalna gravitaciona konstanta, , r — растојање између Сунца и планете, -радијална брзина и — азимутална брзина

Сада се може уочити једна константа кретања користећи Лагранжове једначине:

Елипса са значајним тачкама

Kako je то је , односно је константа кретања или момент импулса планете у односу на Сунце. Сада напишимо Хамилтонову функцију система, која у случају конзервативних сила представља и укупну енергију система: или ; одавде је:

. Елиминише се променљива t сменом:

Уведе се смена:; , па једначина изнад прелази у:

<=>

Сменом: => => => =>

=

Други Кеплеров закон[уреди | уреди извор]

Илустрација за Кеплеров други закон

Радијус вектор Сунцепланета у једнаким временским интервалима описује једнаке површине.

Овај закон се математички може представити изразом:

Доказ следи из:

Трећи Кеплеров закон[уреди | уреди извор]

Квадрати периода обиласка планета око сунца (T) сразмерни су кубовима великих полуоса (a) њихових путања.

Математички, овај закон се може написати изразом:

Доказ[уреди | уреди извор]

Пође се од израза: и примети да је ; и:

;, а — велика полуоса елипсе; е — ексцентритет елипсе или растојање фокуса од центра елипсе; b — мала полуоса,

, ;

У овом случају: ; ;

Како је површина елипсе: =

<=>

<=>

Види још[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

  1. ^ Bryant, Jeff; Pavlyk, Oleksandr. "Kepler's Second Law", Wolfram Demonstrations Project. Приступљено December 27, 2009.

Литература[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]