Химна Абхазије

С Википедије, слободне енциклопедије
Аиааира (Победа)
Држава Абхазија
Језикабхаски
ТекстописацГенади Аламиа
КомпозиторВалера Чкадува
Прихваћена2007

Аиааира (Победа) је химна делимично признате Републике Абхазије. Аутор текста је Генади Аламиа а композитор Валера Чкадува.

Историја[уреди | уреди извор]

При проглашењу независности Абхазије 1992. године утврђена је и државна химна. По избору Сергеја Багапша на место председника донет је акт «О државној химни Републике Абхазије» 24. октобра 2007. У химну су ушли главни мотив и речи абхазске револуционо-ослободилачке песме «Кьараз» из времена̂ окупације Абхазије од стране војске Демократске Републике Грузије.

Текст на абхаском[уреди | уреди извор]

Шәнеибац, шәнеибац,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Аҧсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.


О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аҧсынра!
Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла,
Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,
Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракоит.


Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риира-зиироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла
Зхы здиныҳәалаз Анцәа
Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп
Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.


Шәнеибац Аҧсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаҧш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ҧеҧш лаша ҳзышуп!


Шәнеибац, Аҧсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа,
Анра-аҳшара
Шьардаамҭа, Аҧсынра.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]