Fiziologija biljaka

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Poddiscipline fiziologije biljaka
Destvo hormona auksina na rast biljke

Fiziologija biljaka je biološka disiplina koja se bavi proučavanjem životnih procesa biljaka. Pošto je suština životnih procesa biljke pretvatranje sunčeve energije u hemijsku u procesu fotosinteze, fiziologija biljaka ima za cilj da utvrdi sve puteve i procese po kojim biljka usvaja, koristi i preobraćuje energiju, te je koristi za sintezu nove organske materije. Biljna fiziologija proučava i sve propratne radnje koje se vezuju za metabolizam biljaka, odnosno sve zakone po kojim biljka raste, razvija se i razmnožava. S obzirom da su biljke najrasprostranjenije na kopnu, i da daju ogroman doprinos stvaranju kiseonika i primarnoj produkciji organske materije, tu se ističe i značaj fiziologije biljaka koja sve te procese prati i proučava. Fiziologija biljaka proučava i mehanizme fizioloških adaptacija biljaka u procesu prilagođavanja biljaka novim uslovima sredine. Usled korištenja biljaka u razne svrhe od strane čovjeka, u svim naukama koje se bave pručavanjem iskorištavanja biljaka (poljoprivreda, biotehnologija, šumarstvo i sl.) fiziologija zauzima značajno mjesto.

Na osnovu predmeta proučavanja, fizioloija bi se mogla podijeliti u nekoliko pod-disciplina:

  • fizilogija biljne ćelije - biljna ćelija je karakteristična i po svojoj građi jedinstvena u prirodi. Dio fiziologije biljaka koji se bavi proučavanjem biljne fiziologije na nivou ćelije, obuhvata proučavanje hemijskog sastava biljaka, zastupljenost organskih i neorganskih jedinjenja i njihov međusobni odnos. Zatim dijelove biljne ćelije, organele, prije svega vakuolu i ćelijski zid koji su karakteristični za biljnu ćeliju. Značajno je i proučavanje transporta materija kroz membranu biljne ćelije, jer je to suština održavanja ćelije živom i životnih procesa uopšte;
  • fiziologija ishrane biljaka - bavi se proučavanjem usvajanja vode i pojava koje su za nju značajne. Te pojave su difuzija i osmoza, osmotski potencijal, vodni potencijal, matriks potencijal, plazmoliza i deplazmoliza, turgorov pritisak. Pored usvajanja vode, fiziologija biljaka proučava i njen transport kroz biljku, te njeno odavanje, putem gutacije, suzenja i transpiracije. Pored usvajanja vode biljka usvaja i mineralne materije. Fiziologija prati put i način usvajanja makro-() i mikroelemenata;
  • fiziologija fotosinteze i metabolizma biljaka - fotosinteza je univerzalni proces koji se odvija u prirodi i ima veliki značaj. Fiziologija proučava faze fotosinteze (svijetla i tamna), etape i činioce koji na nju utiču;

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]