Физиологија биљака

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Поддисциплине физиологије биљака
Дество хормона ауксина на раст биљке

Физиологија биљака је биолошка дисиплина која се бави проучавањем животних процеса биљака. Пошто је суштина животних процеса биљке претватрање сунчеве енергије у хемијску у процесу фотосинтезе, физиологија биљака има за циљ да утврди све путеве и процесе по којим биљка усваја, користи и преобраћује енергију, те је користи за синтезу нове органске материје. Биљна физиологија проучава и све пропратне радње које се везују за метаболизам биљака, односно све законе по којим биљка расте, развија се и размножава. С обзиром да су биљке најраспрострањеније на копну, и да дају огроман допринос стварању кисеоника и примарној продукцији органске материје, ту се истиче и значај физиологије биљака која све те процесе прати и проучава. Физиологија биљака проучава и механизме физиолошких адаптација биљака у процесу прилагођавања биљака новим условима средине. Услед кориштења биљака у разне сврхе од стране човјека, у свим наукама које се баве пручавањем искориштавања биљака (пољопривреда, биотехнологија, шумарство и сл.) физиологија заузима значајно мјесто.

На основу предмета проучавања, физиолоија би се могла подијелити у неколико под-дисциплина:

  • физилогија биљне ћелије - биљна ћелија је карактеристична и по својој грађи јединствена у природи. Дио физиологије биљака који се бави проучавањем биљне физиологије на нивоу ћелије, обухвата проучавање хемијског састава биљака, заступљеност органских и неорганских једињења и њихов међусобни однос. Затим дијелове биљне ћелије, органеле, прије свега вакуолу и ћелијски зид који су карактеристични за биљну ћелију. Значајно је и проучавање транспорта материја кроз мембрану биљне ћелије, јер је то суштина одржавања ћелије живом и животних процеса уопште;
  • физиологија фотосинтезе и метаболизма биљака - фотосинтеза је универзални процес који се одвија у природи и има велики значај. Физиологија проучава фазе фотосинтезе (свијетла и тамна), етапе и чиниоце који на њу утичу;
  • физиологија раста и развића биљака - растење биљака подразумијева, увећавање и умножавање биљних ћелија, али и њихову специјализацију, односно диференцијацију, тј. процес у коме биљне ћелије постају специјализоване за вршење одређене функције. Растење ћелија и организма, те ћелијска специјализација значе уједно и развиће комплетне биљке. При томе биљна физиологија проучава хормоне који дјелују на раст, процесе растења и раст сваког биљног органа посебно;

Спољашње везе[уреди]