Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Filozofski fakultet u Nišu
Filozofski-Nis.jpg
Glavni ulaz Fakulteta
Tipdržavni
Osnivanje1971.
AfilijacijaUniverzitet u Nišu
Dekanprof. dr Natalija Jovanović
Broj zaposlenih238
Nastavno osoblje189
Broj studenata4100
LokacijaNiš, Srbija
Veb-sajtFilozofski fakultet Univerziteta u Nišu
Filozofski fakultet u Nišu.png

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu je visokoobrazovna i naučna ustanova koja organizuje i sprovodi akademske programe i studije za inovaciju znanja i stručnog obrazovanja na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama iz oblasti anglistike, istorije, komuniciranja i odnosa sa javnošću, nemačkog jezika i književnosti, novinarstva, pedagogije, psihologije, ruskog jezika i književnosti, socijalne politike i socijalnog rada, sociologije, srbistike, filozofije i francuskog jezika i književnosti.

Istorijat[uredi | uredi izvor]

Filozofski fakultet je osnovan 1971. godine kao akademska jedinica Univerziteta u Nišu, sa dosta složenom akademskom strukturom koja obuhvata naučne i obrazovne programe iz humanističkih i prirodnih nauka. Unutrašnja organizacija, koja je zahtevala više obazrivosti u sprovođenju osnovne misije Fakulteta, održala se do oktobra 1999. godine kada su se Odsek za fizičku kulturu i tri odseka za prirodne nauke razvila u nezavisne institucije. To je omogućilo transformaciju matičnog fakulteta u integrisaniju akademsku jedinicu. Godine 2001. obeležena je trideseta godišnjica Fakulteta sa novim obrazovnim i naučnim izgledom, suštinski fokusiranim na filološko-filozofske discipline, dopunjenim Odsekom za umetnost, koji će prerasti u nezavisni fakultet 2003. godine. Nakon poslednje promene strukture, Filozofski fakultet obuhvata trinaest departmana, koji funkcionišu kao organizacione jedinice kroz koje se obrazovne i istraživačke teme dovode u vezu sa glavnim poljem studija i koji jasno pokazuju naša glavna interesovanja: engleski jezik, srpski jezik, srpska i komparativna književnost, ruski jezik, francuski jezik, nemački jezik, sociologija, socijalna politika i socijalni rad, filozofija, psihologija, pedagogija, istorija, komunikologija i novinarstvo. Fakultet ima oko 250 stalno zaposlenih, a broj studenata doseže 4100. Savet fakulteta, koji se sastoji od 19 članova, glavno je telo upravljanja, dok je Dekanat zadužen za organizaciona pitanja. Sekretarijat Fakulteta sastoji se od službi koje se bave finansijama, pravnim aspektima, studentskim pitanjima na svim nivoma studija i IT podrškom.

Akademske i istraživačke delatnosti[uredi | uredi izvor]

Osnovna obaveza Filozofskog fakulteta je da organizuje i sprovodi akademske programe koji vode do sticanja diplome osnovnih studija, diplomskih, kao i doktorskih studija na određenim departmanima. Osim toga, Fakultet promoviše različite oblike osnovnih i razvojnih istraživanja, a bavi se i drugim problemima koji se odnose na obrazovanje, nezavisno ili u saradnji sa drugim akademskim, istraživačkim ili industrijskim organizacijama i institucijama.

Zvanični konkurs za upis na Fakultet oglašava se u maju mesecu za predstojeću akademsku godinu, a odnosi se na učenike koji imaju kompletno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Prijemni ispit je fokusiran na proveru znanja iz potrebnih predmeta. Većina programa se završava ispitom, ali pre toga se moraju ispuniti drugi postavljeni uslovi.

Osnovni zadaci i ciljevi[uredi | uredi izvor]

Osnovni zadaci i ciljevi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu definisani Strategijom obezbeđenja kvaliteta Fakulteta jesu ostvarivanje Zakonom postavljenih ciljeva visokog obrazovanja i vizije daljeg razvoja visokog obrazovanja na Fakultetu. Dugoročni zadaci i ciljevi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu koji se ostvaruju sprovođenjem Strategije obezbeđenja kvaliteta su:

 • kontinuirano unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja na Fakultetu,
 • povećanje efikasnosti studija primenom mera za obezbeđenje kvaliteta,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta studijskih programa,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta nastave i nastavnog procesa,
 • kontinuirano unapređenje naučnoistraživačkog rada nastavnog osoblja,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta prostora i opreme,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta upravljanja i poslovođenja Fakultetom i kvaliteta nenastavne podrške,
 • obezbeđivanje značajne uloge studenata u procesu obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta,
 • sistematsko praćenje, periodična provera i kontinuirano unapređenje sistema kvaliteta na Fakultetu.

Organizacija fakulteta[uredi | uredi izvor]

Nastavne aktivnosti[uredi | uredi izvor]

Filozofski fakultet ostvaruje delatnost visokog obrazovanja kroz akademske studije na osnovu akreditovanih studijskih programa. Nastavne delatnosti ostvaruju se preko sledećih organizacionih jedinica:

 • Departmani
 • Katedre
 • Biblioteka
 • Izdavački centar
 • Kancelarija za međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju
 • Kancelarija za razvoj karijere i podršku studentima
 • Laboratorija za jezičku kogniciju
 • Računarski centar
 • Centar za medijska istraživanja
 • Centar za obrazovanje nastavnika
 • Centar za profesionalno usavršavanje
 • Centar za strane jezike
 • Centar za srpski kao strani i nematernji jezik
 • Centar za unapređenje kvaliteta

Departmani[uredi | uredi izvor]

Vannastavne aktivnosti[uredi | uredi izvor]

Vannastavnim delatnostima bavi se Sekretarijat Fakulteta, preko službi:

 • Kabinet dekata
 • Služba za nastavu i studentska pitanja
 • Služba za opšte i pravne poslove
 • Finansijska služba
 • Tehnička služba

Studije i studijski programi[uredi | uredi izvor]

Filozofski fakultet u Nišu trenutno realizuje ukupno 33 studijska programa na tri nivoa studija (osnovne, master i doktorske akademske studije).

Osnovne akademske studije[uredi | uredi izvor]

Osnovne akademske studije imaju 240 ESPB bodova i završavaju se polaganjem svih predviđenih ispita i dovršavanjem ostalih studijskih obaveza a, ukoliko su predviđeni studijskim programom, i izradom i odbranom završnog rada ili polaganjem završnog ispita. Studije na Fakultetu organizuju se i ostvaruju na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Fakulteta i opštim aktima Fakulteta. Studijski programi se organizuju i izvode u toku školske godine, po semestrima, po pravilu u prostorijama Fakulteta. Studijski program je skup obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoa, odnosno stepena studija. Studije se organizuju i izvode u toku školske godine koja, po pravilu, počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci. Školska godina deli se na jesenji i prolećni semestar. Školska godina po pravilu ima 42 radne nedelje, od čega 30 nastavnih nedelja i 12 nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite. Nastava u jesenjem semestru počinje prvog ponedeljka u oktobru i traje 15 nastavnih nedelja i šest nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite. Nastava u prolećnom semestru počinje po okončanju ispitnog roka u februaru mesecu i traje 15 nastavnih nedelja i šest nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite.

Studijski programi osnovnih akademskih studija:

 • Osnovne akademske studije anglistike
 • Osnovne akademske studije istorije
 • Osnovne akademske studije komuniciranja i odnosa sa javnošću
 • Osnovne akademske studije nemačkog jezika i književnosti
 • Osnovne akademske studije novinarstva
 • Osnovne akademske studije pedagogije
 • Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti
 • Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada
 • Osnovne akademske studije sociologije
 • Osnovne akademske studije srbistike
 • Osnovne akademske studije filozofije
 • Osnovne akademske studije francuskog jezika i književnosti

Master akademske studije[uredi | uredi izvor]

Master akademske studije imaju 60 ESPB bodova i završavaju se polaganjem svih predviđenih ispita, dovršavanjem ostalih studijskih obaveza i izradom i odbranom master rada. Studije na Fakultetu organizuju se i ostvaruju na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Fakulteta i opštim aktima Fakulteta. Studijski programi se organizuju i izvode u toku školske godine, po semestrima, po pravilu u prostorijama Fakulteta.

Studijski programi master akademskih studija:

 • Master akademske studije anglistike
 • Master akademske studije istorije
 • Master akademske studije komunikologije
 • Master akademske studije nastavnik predmetne nastave
 • Master akademske studije novinarstva
 • Master akademske studije pedagogije
 • Master akademske studije psihologije
 • Master akademske studije ruskog jezika i književnosti
 • Master akademske studije socijalnog rada
 • Master akademske studije sociologije
 • Master akademske studije sociolog u socijalnoj zaštiti
 • Master akademske studije filologije
 • Master akademske studije filozofije
 • Master akademske studije francuskog jezika i književnosti

Doktorske akademske studije[uredi | uredi izvor]

Doktorske akademske studije traju najmanje tri godine (180 ESPB bodova) u skladu sa akreditovanim studijskim programima, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama.

Studijski programi doktorskih akademskih studija:

 • Doktorske akademske studije istorije
 • Doktorske akademske studije mediji i društvo
 • Doktorske akademske studije pedagogije
 • Doktorske akademske studije psihologije
 • Doktorske akademske studije sociologije
 • Doktorske akademske studije filologije

Upis[uredi | uredi izvor]

Upis na osnovne akademske studije[uredi | uredi izvor]

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju utvrđeno konkursom. Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti ako je polaganje ispita predviđeno konkursom. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, u struci za koju kandidat konkuriše. Kandidat je dužan da polaže sve ispite predviđene konkursom. Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija i integrisanih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru skolonosti i sposobnosti i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 50 bodova.

Upis na master akademske studije[uredi | uredi izvor]

Uslovi za upis na master akademske studije zavise od toga da li je kandidat diplomirao na istoimenom ili srodnom studijskom programu osnovnih akademskih studija, prosečne ocene na osnovnim akademskim studijama, broja ostvarenih ESPB bodova, radnog iskustva ili drugih faktora koji se definišu individualno, u zavisnosti od studijskog programa.

Upis na doktorske akademske studije[uredi | uredi izvor]

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati kandidat koji ima:

 • završene diplomske akademske studije – master sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu 8 (osam) na osnovnim i akademskim studijama – master ili
 • akademski naziv magistar iz odgovarajuće oblasti ako doktorat nije steklo prema ranije važećim zakonskim propisima i u roku predviđenom zakonom.

Upis kandidata sprovodi se na osnovu konkursa i rang-liste primljenih kandidata.


Reference[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]

Web portali Filozofskog fakulteta[uredi | uredi izvor]

Profili Filozofskog fakulteta na društvenim mrežama[uredi | uredi izvor]

Web portal Univerziteta u Nišu[uredi | uredi izvor]