Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Филозофски факултет у Нишу
Filozofski-Nis.jpg
Главни улаз Факултета
Типдржавни
Оснивање1971.
АфилијацијаУниверзитет у Нишу
Деканпроф. др Наталија Јовановић
Број запослених222
Наставно особље174
Број студената3500
ЛокацијаНиш, Србија
Веб-сајтФилозофски факултет Универзитета у Нишу
Филозофски факултет у Нишу.png

Филозофски факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа која организује и спроводи академске програме на основним и дипломски студијама, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области филозофије, историје, социологије, психологије, педагогије, србистике, англистике, руског језика и књижевности, француског језика и књижевности, немачког jезика и књижевности и новинарства.

Историјат[уреди]

Филозофски факултет је основан 1971. године као академска јединица Универзитета у Нишу, са доста сложеном академском структуром која обухвата научне и образовне програме из хуманистичких и природних наука. Унутрашња организација, која је захтевала више обазривости у спровођењу основне мисије Факултета, одржала се до октобра 1999. године када су се Одсек за физичку културу и три одсека за природне науке развила у независне институције. То је омогућило трансформацију матичног факултета у интегрисанију академску јединицу. Године 2001. обележена је тридесета годишњица Факултета са новим образовним и научним изгледом, суштински фокусираним на филолошко-филозофске дисциплине, допуњеним Одсеком за уметност, који ће прерасти у независни факултет 2003. године. Након последње промене структуре, Филозофски факултет обухвата девет департмана, који функционишу као организационе јединице кроз које се образовне и истраживачке теме доводе у везу са главним пољем студија. Филозофски факултет обухвата једанаест департмана који јасно показују наша главна интересовања: енглески језик, српски језик, српска и компаративна књижевност, руски језик, француски језик, социологија, филозофија, психологија, педагогија, историја, комуникологија и новинарство. Факултет има око 222 стално запослених, а број студената досеже 3500. Савет факултета, који се састоји од 22 члана, главно је тело управљања, док је Деканат задужен за организациона питања. Секретаријат Факултета састоји се од служби које се баве финансијама, правним аспектима, студентским питањима на свим нивома студија и IT подршком.

Академске и истраживачке делатности[уреди]

Основна обавеза Филозофског факултета је да организује и спроводи академске програме који воде до стицања дипломе основних студија, дипломских, као и докторских студија на одређеним департманима. Осим тога, Факултет промовише различите облике основних и развојних истраживања, а бави се и другим проблемима који се односе на образовање, независно или у сарадњи са другим академским, истраживачким или индустријским организацијама и институцијама.

Званични конкурс за упис на Факултет оглашава се у мају месецу за предстојећу академску годину, а односи се на ученике који имају комплетно четворогодишње средњошколско образовање. Пријемни испит је фокусиран на проверу знања из потребних предмета. Већина програма се завршава испитом, али пре тога се морају испунити други постављени услови.

Основни задаци и циљеви[уреди]

Основни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу дефинисани Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета јесу остваривање Законом постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог образовања на Факултету. Дугорочни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу који се остварују спровођењем Стратегије обезбеђења квалитета су:

 • континуирано унапређење квалитета високог образовања на Факултету,
 • повећање ефикасности студија применом мера за обезбеђење квалитета,
 • континуирано унапређење квалитета студијских програма,
 • континуирано унапређење квалитета наставе и наставног процеса,
 • континуирано унапређење научноистраживачког рада наставног особља,
 • континуирано унапређење квалитета простора и опреме,
 • континуирано унапређење квалитета управљања и пословођења Факултетом и квалитета ненаставне подршке,
 • обезбеђивање значајне улоге студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења квалитета,
 • систематско праћење, периодична провера и континуирано унапређење система квалитета на Факултету.

Организација факултета[уреди]

Факултет је образовна и научна установа, који своју делатност обавља у следећим научним областима: филозофија, историја, психологија, педагогија, социологија, социјална политика и социјални рад, новинарство, англистика, србистика, руски језик и књижевност, француски језик и књижевност, страни језици на нематичним департманима.

Факултет остварује делатност високог образовања кроз академске студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма.

Факултет своје делатности остварује преко организационих јединица: За наставу:

 • департмани
 • катедре
 • Центар за стране језике
 • Центар за образовање наставника и професионално усавршавање
 • Центар за српски као страни и нематерњи језик
 • Издавачки центар
 • Библиотека
 • Рачунарски центар

За ваннаставне делатности:

 • Секретаријат Факултета, преко служби:
 • Служба за наставу и студентска питања
 • Служба за мастер и докторске студије
 • Служба за опште и правне послове
 • Финансијска служба
 • Техничка служба

Департмани[уреди]

Издавачки центар[уреди]

Издавачки центар организује издавачку делатност Факултета.

Издавачким центром руководи управник кога из реда наставника именује и разрешава декан Факултета, на период од три године. Управник по функцији обавља дужност главног и одговорног уредника свих издања Факултета. Издавачки центар има и оперативног уредника кога из реда наставника или сарадника именује и разрешава декан Факултета.

У оквиру своје делатности, издавачки центар објављује уџбенике, помоћне уџбенике, монографије, књиге научних огледа, студија и расправа, антологије, приручнике и хрестоматије, тематске зборнике и зборнике радова са научних скупова и конференција, научне и стручне часописе, те друге врсте публикација које су у функцији унапређивања наставе и науке.

Издавачки центар је организован кроз више издавачких библиотека. Уреднике и чланове редакције сваке издавачке библиотеке појединачно именује и разрешава декан Факултета на предлог управника Издавачког центра.

Ближе одредбе о организацији и раду Издавачког центра регулисане су Правилником о раду Издавачког центра, који доноси Наставно-научно веће Факултета.

Факултет издаје часопис Philologia Mediana.

Библиотека[уреди]

Историја библиотеке[уреди]

Библиотека Филозофског факултета основана је 1950.[1] године на Вишој педагошкој школи. Филозофски факултет преузео је библиотеку 1971. године са 19.000 књига и око 2.000 часописа.[2] Фонд су чиниле књиге из научних области које су изучаване на Вишој педагошкој школи: историја, математика, хемија, физика, педагогија, немачки, енглески и српски језик и књижевност. Пошто су на Филозофском факултету основане студијске групе за изучавање управо ових дисциплина, већи део библиотечког фонда је био значајан за њихов рад. Од оснивања Филозоског факултета библиотека организује рад и попуњава књижни фонд према потребама наставе и научноистраживачког рада на факултету. Формирањем Природно-математичког факултета и Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу 1999. [3] године из фонда библиотеке издвојене су књиге из области математике, природних наука и физичке културе које су припале библиотекама поменутих факултета.

Фонд библиотеке[уреди]

Библиотека данас има 51.500 библиотечких јединица, од тога 50.000 књига и око 1.500 свезака часописа. Фондови се попуњавају куповином, разменом са другим факултетима и донацијама. Библиотека чува легате утемељивача Студијске групе за англистику, проф. др Љиљане Михаиловић, проф. др Виде Марковић као и легате мр Гордане Матијашевић и професора француског језика и књижевности Михаила Павловића са Универзитета у Београду. Преко сервиса КОБСОН обезбеђује се приступ електронским издањима часописа и књига. Чланица је COBISS система узајамне каталогизације у коме тренутно ради 150 библиотека. Електронски каталог Библиотеке Филозоског факултета садржи преко 30.000 записа.

Рачунарски центар[уреди]

Рачунарски центар Факултета организује се у складу са потребама наставног и научноистраживачког рада на Факултету и ангажован је на пословима у области информационо комуникационих технологија у циљу:

 • обављања наставно-научне делатности департмана као основне делатности Факултета,
 • функционисање ненаставних организационих јединица,
 • пружања услуга трећим лицима.


Секретаријат Факултета[уреди]

Секретаријат Факултета као посебна организациона јединица обавља административне, финансијске и техничке послове.

Референце[уреди]

 1. ^ Зајечарановић, Глигорије. Филозофски факултет у Нишу (1971-1996) (1996 изд.). Ниш: Издавачка јединица Универзитета. 
 2. ^ Четрдест година Филозофског факултета у Нишу (1971-2011). Ниш: Филозофски факултет. 
 3. ^ Филозофски факултет Ниш (1971-2006) (2006 изд.). Ниш: Филозофски факултет. 

Спољашње везе[уреди]