Beta oksidacija

Из Википедије, слободне енциклопедије
Sistem karnitin aciltransferaze

Beta oksidacija je proces kojim se masne kiseline, u obliku Acil-CoA molekula, razlažu u mitohondriji i/ili u peroksizomima do Acetil-CoA, početnog molekula Krebsovog ciklusa.[1][2][3]

Beta oksidacija masnih kiselina obuhvata tri stepena:

  1. Aktivacija masnih kiselina u citosolu
  2. Transport masnih kiselina u mitohondrije (prenos karnitina)
  3. Beta oksidacija u mitohondrijalnom matriksu

Masne kiseline se oksiduju u većini tkiva u telu. Mozak ih koristi u veoma maloj meri, dok eritrociti i adrenalna medula ne mogu da ih koriste.

Aktivacija masnih kiselina[уреди]

Slobodne masne kiseline mogu da prođu kroz ćelijsku membranu jer su slabo rastvorne u vodi i visoko rastvorne u masti. U citosolu aktivaciju masnih kiselina katalizuje acil CoA sintetaza dugačkih masnih kiselina. Masne kiseline reaguju sa ATP-om i nastaju masni acil adenilat i neorganski pirofosfat. Naknadnom reakcijom sa slobodnim koenzimom A se formiraju masni acil-CoA estar i AMP. Masni acil-CoA zatim reaguje sa karnitinom da formira acilkarnitin, koji se transportuje kroz unutrašnju mitohondrijsku membranu mononatrijum glutamatom.

Četiri ponavljajuća koraka[уреди]

Unutar mitohondrije, svaki ciklus β-oksidacije u kome se oslobađa dvo-ugljenična jedinica acetil CoA, se sastoji od sekvence četiri reakcije:

Opis Dijagram Enzim Krajnji produkt
Dehidrogenacija FAD-om: Prvi korak je oksidacija masne kiseline acil-CoA-dehidrogenazom. Taj enzim katalizuje formiranje dvostruke veze između C-2 i C-3.
Beta-Oxidation1.svg
acil CoA dehidrogenaza trans-Δ2-enoil-CoA
Hidratacija: Sledeći korak je hidratacija veze između C-2 i C-3. Ova reakcija je stereospecifična, i samo se L izomer formira.
Beta-Oxidation2.svg
enoil CoA hidrataza L-β-hidroksiacil CoA
Oksidacija NAD+-om: Treći korak je oksidacija L-β-hidroksiacil CoA posredstvom NAD+-a. Time se konvertuje hidroksilna grupa u ketonsku grupu.
Beta-Oxidation3.svg
L-β-hidroksiacil CoA dehidrogenaza β-ketoacil CoA
Tioliza: Finalni korak je odvajanje β-ketoacil CoA tiolnom grupom drugog CoA molekula. Tiol se umeće između C-2 i C-3.
Beta-Oxidation4.svg
β-ketotiolaza Acetil CoA molekul, i acil CoA molekul koji je kraći za dva ugljenika

Ovaj proces se nastavlja dok se ceo lanac ne podeli u acetil CoA jedinice. U finalnom ciklusu se formiraju dva acetil CoA molekula, umesto jednog acil CoA i jednog acetil CoA.

Reference[уреди]

  1. David L. Nelson, Michael M. Cox (2005). Principles of Biochemistry (4th ed.). New York: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6. 
  2. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 ed.). Wiley. ISBN 9780471193500. 
  3. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter (2002). Molecular Biology of the Cell. New York: Garlard Science. ISBN 0815332181. 

Literatura[уреди]

Spoljašnje veze[уреди]