Пређи на садржај

Beta oksidacija

С Википедије, слободне енциклопедије
Sistem karnitin aciltransferaze

Beta oksidacija je proces kojim se masne kiseline, u obliku Acil-KoA molekula, razlažu u mitohondriji i/ili u peroksizomima do Acetil-KoA, početnog molekula Krebsovog ciklusa.[1][2][3]

Beta oksidacija masnih kiselina obuhvata tri stepena:

  1. Aktivacija masnih kiselina u citosolu
  2. Transport masnih kiselina u mitohondrije (prenos karnitina)
  3. Beta oksidacija u mitohondrijalnom matriksu

Masne kiseline se oksiduju u većini tkiva u telu. Mozak ih koristi u veoma maloj meri, dok eritrociti i adrenalna medula ne mogu da ih koriste.

Aktivacija masnih kiselina[уреди | уреди извор]

Slobodne masne kiseline mogu da prođu kroz ćelijsku membranu jer su slabo rastvorne u vodi i visoko rastvorne u masti. U citosolu aktivaciju masnih kiselina katalizuje acil CoA sintetaza dugačkih masnih kiselina. Masne kiseline reaguju sa ATP-om i nastaju masni acil adenilat i neorganski pirofosfat. Naknadnom reakcijom sa slobodnim koenzimom A se formiraju masni acil-CoA estar i AMP. Masni acil-CoA zatim reaguje sa karnitinom da formira acilkarnitin, koji se transportuje kroz unutrašnju mitohondrijsku membranu mononatrijum glutamatom.

Četiri ponavljajuća koraka[уреди | уреди извор]

Unutar mitohondrije, svaki ciklus β-oksidacije u kome se oslobađa dvo-ugljenična jedinica acetil CoA, se sastoji od sekvence četiri reakcije:

Opis Dijagram Enzim Krajnji produkt
Dehidrogenacija FAD-om: Prvi korak je oksidacija masne kiseline acil-CoA-dehidrogenazom. Taj enzim katalizuje formiranje dvostruke veze između C-2 i C-3.
acil CoA dehidrogenaza trans-Δ2-enoil-CoA
Hidratacija: Sledeći korak je hidratacija veze između C-2 i C-3. Ova reakcija je stereospecifična, i samo se L izomer formira.
enoil CoA hidrataza L-β-hidroksiacil CoA
Oksidacija NAD+-om: Treći korak je oksidacija L-β-hidroksiacil CoA posredstvom NAD+-a. Time se konvertuje hidroksilna grupa u ketonsku grupu.
L-β-hidroksiacil CoA dehidrogenaza β-ketoacil CoA
Tioliza: Finalni korak je odvajanje β-ketoacil CoA tiolnom grupom drugog CoA molekula. Tiol se umeće između C-2 i C-3.
β-ketotiolaza Acetil CoA molekul, i acil CoA molekul koji je kraći za dva ugljenika

Ovaj proces se nastavlja dok se ceo lanac ne podeli u acetil CoA jedinice. U finalnom ciklusu se formiraju dva acetil CoA molekula, umesto jednog acil CoA i jednog acetil CoA.

Reference[уреди | уреди извор]

  1. ^ David L. Nelson; Michael M. Cox (2005). Principles of Biochemistry (IV изд.). New York: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6. 
  2. ^ Donald Voet; Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 изд.). Wiley. ISBN 9780471193500. 
  3. ^ Bruce Alberts; Alexander Johnson; Julian Lewis; Martin Raff; Keith Roberts; Peter Walter (2002). Molecular Biology of the Cell. New York: Garlard Science. ISBN 0815332181. 

Spoljašnje veze[уреди | уреди извор]