Кетон

Из Википедије, слободне енциклопедије
Кетон
Ацетон, најпростији кетон

Кетони су органска једињења са кисеоником која садрже карболнилну - кето - групу.[1] За угљеников атом карбонилне групе везане су две акил-групе. Кетони настају оксидацијом секударних алкохола. Општа кетона формула је: R1(CO)R2.[2]

Номенклатура и етимологија[уреди]

Реч кетон је изведена из Aketon, старе немачке речи за ацетон.[3]

По IUPAC номенклатури, кетони се имењују променом суфикса -ан на почетном алкану у -анон. За важније кетоне се користе традиционална несистематска имена, на пример ацетон и бензофенон. Та несистематска имена се сматрају задржаним IUPAC именима,[4] мада поједини уџбеници користе имена попут 2-пропанон или пропан-2-он уместо ацетона, најједноставнијег кетона (C H3-CO-CH3). Позиција карбонилне групе се обично означава бројем.

Референце[уреди]

  1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "ketones". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  2. Clayden Jonathan; Nick Greeves; Stuart Warren; Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. 
  3. Online Etymology Dictionary
  4. List of retained IUPAC names retained IUPAC names Link

Литература[уреди]