Toplota isparavanja

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Toplota isparavanja za razne supstance.

Toplota isparavanja je količina energije koja je potrebna za isparavanje jedinice mase date supstance. U SI sistemu jedinica za toplotu isparavanja je J/kg.

Često se mjeri na normalnoj tački ključanja neke supstance, i zavisna je od temperature. Konstantna toplota isparavanja se može pretpostaviti za male razlike temperature i temperature znatno ispod kritične tačke. Toplota isparavanja se smanjuje sa povećanjem temperature i potpuno nestaje pri kritičnoj temperaturi za određenu supstancu.

Primjer vodene pare[uredi]

U donjoj tabeli se može naći da je za isparavanje jednog kilograma vode potrebno 2,27 MJ (2 270 000 J) toplotne energije. Voda je već ranije dovedena na temperaturu od 100 °C. Specifična toplota za zagrijavanje jednog kilograma vode za jedan stepen Kelvina pri temperaturi manjoj od 100 °C je različita od toplote isparavanja, i iznosi 4186 J.

Toplota isparavanja hemijskih elemenata[uredi]

ElementToplota isparavanja (kJ/mol)
Aktinijumn/a
Aluminijum293,4
Antimon77,14
Argon6,447
Arsen34,76
Astat114
Barijum142
Berilijum292,40
Bizmut104,8
Bor489,7
Borijum15,438
Kadmijum100
Cezijum67,74
Kalcijum153,6
Ugljenik355,8
Cerijum414
Hlor10,2
Hrom344,3
Kobalt376,5
Bakar300,3
Fluor3,2698
Galijum258,7
Germanijum330,9
Zlato334,4
Hafnijum575
Helijum0,0845
ElementToplota isparavanja (kJ/mol)
Vodonik0,44936
Indijum231,5
Jod20,752
Iridijum604
Gvožđe349,6
kripton9,029
Lantan414
Olovo177,7
Litijum145,92
Magnezijum127,4
Mangan226
Živa59,229
Molibden598
Neon1,7326
Neptunijumn/a
Nikl370,4
Niobijum696,6
Azot2,7928
Osmijum627,6
Kiseonik3,4099
Paladijum357
Fosfor12,129
Platina510
Polonijum60,1
Kalijum79,87
Radijum37
ElementToplota isparavanja (kJ/mol)
Radon16,4
Renijum715
Rodijum493
Rubidijum72,216
Rutenijum595
Skandijum314,2
Selen26,3
Silicijum384,22
Srebro250,58
Natrijum96,96
Stroncijum144
Sumpor1,7175
Tantalijum743
Tehnicijum660
Telur52,55
Talijum164,1
Torijum514,4
Kalaj295,8
Titanijum421
Volfram824
Vanadijum452
Ksenon12,636
Itrijum363
Cink115,3
Cirkonijum58,2
Metanol137,4
1 nije hemijski element

Vidi još[uredi]