Материјализам

Из Википедије, слободне енциклопедије

Материјализам је филозофски правац који материју сматра основом свега.

Творац марксистичке идеологије, Карл Маркс, тумачио је свет и законе у њему тако што је материјалистичке услове живота истакао као покретаче светске историје. Због тога се његово учење назива материјалистичко.

Супротно материјализму је идеализам. Популарна дефиниција материјализма се тумачи као похлепа ка материјалним стварима (објектима од велике материјалне вредности) те се обично користи као супротност разумевању да су духовне и нематеријалне вредности значајније од материјалних.

Реч је грчког порекла.