Кора (ботаника)

Из Википедије, слободне енциклопедије

Кора је део вегетативних органа (корена и стабла) копнених биљака који се налази између централног цилиндра и епидермиса. На основу порекла може бити примарна и секундарна. Примарна кора настаје деобама и даљом диференцијацијом ћелија пореклом од апикалних меристема, док секундарна кора настаје периферним одвајањем ћелија камбијума у процесу секундарног дебљања биљних органа. Свакодневно, међутим, под кором подразумевамо сва ткива која се налазе периферно у односу на дрво - секундарну кору и деривате фелогена (плуту, фелодерм).