Корисник:Geologicharka/Моји чланци

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Корисник:Geologicharka
Разговор са корисником:Geologicharka
Корисник:Geologicharka/Моји чланци
Корисник:Geologicharka/Моје слике
Корисник:Geologicharka/Споменице
Корисник:Geologicharka/Геолошка сваштара
Корисник:Geologicharka/Песак
Корисник
Разговор
Чланци
Слике
Споменице
Геолошка страна
Мој песак


Моји чланци[уреди]

Странице које сам ја започела[уреди]

Геофизика[уреди]
Опште: Геофизичке методе
Гравиметрија: Геоид | Гравитациона аномалија | Гравитационо поље Земље | Поправка за висину | Поправка за слој
Геомагнетизам: Варијације магнетског поља Земље | Магнетско поље Земље | Палеомагнетизам
Сеизмологија: Магнитуда потреса | Сеизмички талас | Сеизмотектоника | Фокални механизам
Инструменти: Сонар
Даљинска детекција[уреди]
Ортоснимак | Тилт | Дигитални елевациони модел | Сензор | Ландсат програм | СПОТ | ИКОНОС | QuickBird | Мултиспектрални снимак | Хиперспектрално снимање | Панхроматски снимак
Структурна геологија[уреди]
Антиклинала | Набор | Пукотина | Расед | Синклинала | Фолијација | Будинаж | Кливаж | Микроструктура стена
Геодезија[уреди]
Теодолит | Геореференцирање | Еквидистанца | Интервал
Петрологија[уреди]
Магматске стене: Алкални сијенит | Андезит | Аплит | | Вулкански агломерати | Вулканско стакло | Габропегматит | Габропорфирит | Гранитпорфир | Гранодиорит | Гранодиоритпорфирит | Дацит | Дијабаз | Диорит | Диоритпорфирит | Кварцдиорит | Кварцдиоритпорфирит | Кварцкератофир | Кварцлатит | Кварцмонцонит | Кварцмонцонитпорфирит | Кварцпорфир | Кварцпорфирит | Кератофир | Кимберлит | Коматит | Лампрофир | Латит | Монцонит | Монцонитпорфирит | Порфир | Риолит | Сијенит | Сијенитпорфир | Спилит | Трахит | Туф | Фонолит
Седиментне стене: Аркоза | Бигар | Брече | Вулканокластичне стене | Евапорат | Игнимбрит | Кластичне седиментне стене | Лапорац | Мермерни оникс | Рожнац
Метаморфне стене: Аргилошист | Кварцит | Филит | Регионални метаморфизам | Псеудотахилит | Милонит
Склоп стена: Структура магматских стена | Текстура магматских стена | Структура седиментних стена | Структура метаморфних стена | Текстура метаморфних стена
Минералогија[уреди]
Пироксени | Пирит | Плагиоклас | Фелдспат
Тектоника[уреди]
Геосинклинала | Еугеосинклинала | Навлака | Обдукција | Орогенеза | Вулкански лук | Акреција | Акрециона призма | Астеносфера | Конвергентна граница | Изалучни басен | Предлучни басен | Рифт | Офиолит | Офиолитски меланж | Врућа тачка | Авлакоген | Тачка тројног пуцања | Континентална колизија | Континентална кора | Океанска кора | Деколман | Активни расед | Алохтон
Седиментологија[уреди]
Дискорданција | Конкордантан
Историјска геологија[уреди]
Камбријум
Стратиграфија[уреди]
Секвенциона стратиграфија
Геоморфологија[уреди]
Рељеф | Геоморфолошки процес | Елувијални процес | Падински процеси | Делувијални процес | Пролувијални процес | Колувијални процес | Флувијални процес | Крашки процес Cscr-featured.svg | Глацијални процес Symbol thumbs upzel.svg | Марински процес | Укљештени меандар | Дренажа | Вртача | Увала | Долина | Потајница | Понор | Еставела | Вруља | Крашко врело | Цирк | Валов | Сипар
Магматизам[уреди]
Сил
Вулканологија[уреди]
Хијалокластит | Фракциона кристализација | Пирокластични сурџ | Пирокластични ток | Дијатрема | Вадати-Бениоф зона | Лахар | Хавајска ерупција | Стромболска ерупција | Вулканолошка ерупција | Плинијска ерупција | Суртсејанска ерупција | Субплинијска ерупција | Стратовулкан
Хидрогеологија[уреди]
Издан
Екотуризам[уреди]
Висок
Биографије[уреди]
Геолози: Владица Цветковић | Милорад Димитријевић | Милун Маровић | Хари Хес | Артур Холмс | Џејмс Дана | Џејмс Хал | Виктор Голдшмит
Остали: Ненад Шарић | Рајко Дујмић | Сања Долежал | Владимир Кочиш Зец | Олга Одановић | Зденко Руњић
Образовне установе[уреди]
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду | Гимназија Пирот