Drveni duvački instrumenti

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Drveni duvački instrumenti (ita. Legni, nem. Holzblater, fra. instrument à vent de bois, engl. Wood-winds, rus. духовые инструменты) su grupa muzičkih instrumenata (poznati i kao aerofoni instrumenti od grč. αερο vazduh i φονος zvuk) kod kojih se zvuk proizvodi duvanjem, u većini slučajeva iz usta i pluća svirača. Strujanje vazduha pokreće na treperenje jezičke napravljene od trske. Oni se, iako se danas grade i od drveta i od metala ili kombinacije ova dva, nazivaju drvenim jer svi (osim saksofona) potiču od čisto drvenih instrumenata. Danas, glavni predstavnici ove grupe instrumenata, koji se sreću u klasičnoj muzici su:

Uloga drvenih duvačkih instrumenata u orkestru je raznolika. Iako u tehničkom i izražajnom pogledu nemaju toliko široki raspon različitih mogućnosti kao gudački instrumenti, ipak se pojedinačni instrumenti, pored karakteristilnih boja, odlikuju i velikom pokretljivošću, a i čitav veliki zvučni fond orkestra u svim registrima pokriven tonovima proizvedenim na drvenim duvačima. Moguće ih je stoga primeniti u svakom momentu za svaku melodijsku liniju u bilo kom registru. Ipak, imaju, kao i limeni duvači jedan veliki nedostatak, a to je fizička ograničenost ljudskim dahom.

Brojni sastav drvenih duvača u orkestru zavisi od veličine orkestra i zahteva kompozitora. Obično se smatra da je u kamernim ili manjim orkestrima potreban i poželjan jednostruki sastav, odnosno po jedan predstavnik osnovne registarske varijante:

 • jednostruki sastav
  • 1 flauta (Fl.)
  • 1 oboa (Ob.)
  • 1 klarinet (Cl.)
  • 1 fagot (Fg.)

U većim orkestrima, razlikuju se sledeći sastavi:

(katkad se u ovom sastavu može predvideti da izvođač II flaute svira i pikolo flautu (označava se sa II Fl. muta in Picc. ), a takođe su moguće i II Ob. muta in C.i. (engleski rog), kao i II Cl. muta in Cl.B (bas-klarinet), što je ređi slučaj)

 • trojni sastav (najčešći sastav)
  • 1 Picc.
  • 2 Fl. (ili 3 Fl., pri čemu III Fl. muta in Picc.)
  • 2 Ob.
  • 1 C.i. (ili 3 Ob., pri čemu III Ob. muta in C.i.)
  • 2 Cl.
  • 1 Cl.B. (ili 3 Cl., pri čemu III Cl. muta in Cl.B.)
  • 2 Fg.
  • 1 Cfg. (ili 3 Fg., pri čemu III Fg. muta in Cfg.)
 • četvorni sastav
  • 1 Picc. (ređe IV Fl.)
  • 3 Fl. (ponekad III Fl. muta in Fl. contralto)
  • 3 Ob.
  • 1 C.i.
  • 3 Cl. (III Cl. muta in Cl. in E♭)
  • 1 Cl.B. (ređe IV Cl.)
  • 3 Fg.
  • 1 Cfg. (ređe IV Fg.)

Vidi još[uredi]