Skupština

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Države sa parlamentarnim sistemom u svetu - crvena boja označava parlamentarne monarhije, narandžasta parlamentarne republike, a zelena poseban sistem u kome je predsednik podređen skupštini

Skupština, parlament ili narodno predstavništvo je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u savremenim političkim sistemima.

U današnjem obliku, nastala je tek dva-tri veka unazad kao jedna od najvažnijih tekovina građanske revolucije i kao jedan od temelja demokratije i građanske države.

Reč „skupština“ potiče od glagola „skupljati“, a označava mesto na kome se skupljaju predstavnici naroda. Strani naziv „parlament“ potiče od riječi parlare, što znači govoriti, raspravljati. Najstariji parlament je islandski Alting osnovan 930. godine.

Kod Slovena, počeci skupštinskog života sežu u prošlost, kada su na narodnim saborima predstavnici naroda (obično „viđeniji“ ljudi ili upravnici oblasti), na poziv vladara, raspravljali o najvažnijim državnim pitanjima.

Parlament se istorijski razvio u Engleskoj, a prvobitna namena mu je bila u domenu određivanja visine poreza, da bi se potom opseg odlučivanja proširio na sud i, konačno, zakonodavstvo.

Skupština može biti jednodomna, dvodomna ili iz više domova (retko), a u današnjem političkom životu, u unitarnim državama, donji dom je obično jači, dok su u federalnim jednaki (gornji dom je obično dom federalnih jedinica).

Vrste skupština u Srbiji[uredi]

Postoje tri vrste skupština u Srbiji: lokalne skupštine, tj. skupštine jedinica lokalne samouprave (opština, gradova i Grada Beograda) i njihovih sastavnih delova (tj. skupštine gradskih opština), skupštine autonomnih pokrajina i Narodna skupština Republike Srbije.

Članovi lokalnih skupština nazivaju se odbornici, članovi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine su poslanici, a članovi Narodne skupštine Republike Srbije - narodni poslanici.

Nazivi za parlamente u svetu[uredi]

Vidi još[uredi]