Takt (muzika)

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Takt - najmanja grupa metričkih jedinica koja se nalazi između dve taktice.

Takt (franc. mesure, engl. bar, ital. misura, nem. Takt)[1] je najmanji deo muzičke kompozicije koji je metrički određen.

Početak takta je uvek naglašen. To je teški taktov deo i zove se teza. Za njim sledi laki, nenaglašeni deo takta, zove se arza.

Zbirna vrednost nota i pauza svakog takta mora uvek odgovarati vrsti takta. Recimo, 4/4 takt znači da u svakom taktu zbirno mora biti četiri četvrtine note.

Taktica, završnica i repeticija[uredi]

 • Ako želimo jedan takt da odvojimo od drugog takta, napisaćemo uspravnu crtu - takticu[2] Music-bar.png
 • Na završetku većih delova kompozicije beležimo dve uspravne crte jednake debljine[2] Music-doublebar.png
 • Završetak kompozicije ili njenog dela beleži se tanjom i debljom crtom - završnicom[2] Music-endbar.png
 • Ako želimo da ponovimo neki takt ili grupu taktova, upisujemo početnu repeticiju[2] Pocetna repeticija.jpg
 • Ako želimo da označimo kraj takta ili grupe taktova koji treba da se ponove, upisujemo završnu repeticiju[2] Zavrsna repeticija.jpg

Vrste taktova[uredi]

U muzici postoje mnoge vrste taktova. Oni se beleže razlomkom, bez razlomačke crte. Gornji broj razlomka - brojilac - govori koliko ima taktovih delova, dok donji broj - imenilac - govori na koliko je jednakih delova podeljen takt. On imenuje, tj. određuje jedinicu brojanja. Na primer:

 • Dvočetvrtinski takt beležimo ovako:[2] 2-4 Takt.png. Brojilac kaže: takt je dvodelan, a imenilac: četvrtina je jedinica brojanja.
 • Tročetvrtinski takt beležimo ovako:[2] 3-4 Takt.png. Brojilac kaže: takt je trodelan, a imenilac: četvrtina je jedinica brojanja.
 • Četiriosmnski takt beležimo ovako:[2] 4-8 Takt.png. Brojilac kaže: takt je četvorodelan, a imenilac: osminina je jedinica brojanja.
 • Tropolovinski takt beležimo ovako:[2] 3-2 Takt.png. Brojilac kaže: takt je trodelan, a imenilac: polovina je jedinica brojanja.

Još neki načini pisanja vrste taktova[uredi]

 • U novije vreme se vrsta takta piše i ovako: brojilac - brojem, a imenilac - umesto broja upiše se odgovarajuća notna vrednost.

Na primer, dvočetvrtinski takt 2-4 Takt.png se i ovako beleži 2vierde.png

 • Četiričetvrtinski takt 4-4 time signature.JPG, sem cifarskim simbolom, može da se označi i znakom[2] 4-4 Takt.png

Gde i kada se se upisuju vrste taktova[uredi]

Vrsta takta se upisuje na samom početku muzičkog dela, odmah iza ključa[2] i predznaka[2]. Moguće je da u toku kompozicije dođe do promene takta[2]. To se čini upisivanjem novog željenog razlomka.

Kakav takt može da bude[uredi]

Takt može da bude:

 1. Jednostavan (prost) - ima samo 1 naglašen taktov deo (teza) i 1 ili 2 nenaglašena (arza). Tu spadaju svi dvodelni i trodelni taktovi.
 2. Složen - obrazuje se kombinovanjem više jednostavanih taktova u jedan, te, samim tim, ima više naglašenih i nenaglašenih taktovih delova.

Reference[uredi]

Vidi još[uredi]

Muzička notacija